Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Hoe financier je een eigen zaak?

Op deze pagina

Net als bij de opstart van je zaak heb je ook later (heel wat) geld nodig om je activiteiten te kunnen uitoefenen. Denk maar aan de investeringen in gebouwen en machines, maar ook in de opbouw van voorraden en in het betalingsuitstel dat je verleent aan je klanten. Ondertussen krijg je rekeningen binnen van allerlei leveranciers en van de overheid. Maak dan ook een realistisch financieringsplan om te berekenen hoeveel je precies bijeen moet krijgen om zorgeloos te kunnen werken. Verschillende geldbronnen kunnen je helpen bij het starten van je bedrijf.

Via eigen spaargeld

Je kan gebruik maken van je eigen spaarcenten om de opstart van je zaak te financieren.

Via vrienden en familie

Je kan ook aankloppen bij familie en vrienden. Als ze geld investeren, worden ze mede-eigenaar van je onderneming. Ze krijgen dan recht op een deel van de winst, maar kunnen het geïnvesteerde geld ook verliezen als je zaken niet goed lopen.

Familie of vrienden kunnen je ook een lening toekennen zonder mede-eigenaar te worden. Als ze in het Vlaamse Gewest wonen, kunnen ze daarvoor zelfs een belastingvoordeel krijgen met het systeem van de winwinlening.

Meer info

Via een bank

Banken hebben verschillende soorten kredieten waarmee ze een antwoord kunnen bieden op de diverse soorten financiële noden. De intresten erop zijn bovendien fiscaal aftrekbare bedrijfsuitgaven.

Misschien vraagt de bank dat je partner zich borg stelt voor je lening. Dat kan een risico inhouden, ook op lange termijn. Informeer je beiden dus goed over de gevolgen ervan. Bekijk ook of het aangewezen is om jullie huwelijkscontract te wijzigen om zo de risico’s te verminderen.

… op korte termijn

Heb je financiële tekorten op korte termijn? Betaalt een klant een grote factuur nog niet en heb jij zo geen geld om materiaal aan te kopen? Hier kan een kaskrediet van pas komen. Hiermee kan de zichtrekening van je zelfstandige activiteit tot een bepaald bedrag onder nul gaan. Handig dus om op korte termijn tijdelijke financiële tekorten op te vangen. Let wel op: je betaalt rente op het opgenomen bedrag. Die kan ook flink oplopen. Het is dus beter om het gebruik ervan zo veel mogelijk te beperken.

… op middellange termijn

Wil je een grote uitgave doen die je pas na enkele maanden kan terugverdienen? Misschien kan je hiervoor werken met een vast voorschot. Dat overbrugt geldtekorten voor een periode die je vooraf kent. Zo’n vaste voorschotten lopen maximum één jaar.

Stel dat je een winkel hebt met designkookspullen. Na een faillissement van een fabrikant, kan je daarvan een grote voorraad opkopen. Je had met die grote uitgave geen rekening gehouden. Via een vast voorschot kan je ze toch financieren. Eens die stock enkele maanden later met winst verkocht is, betaal je in één keer de lening, inclusief de intrest, terug aan de bank.

Dergelijke vaste voorschotten worden ook "straight loans" genoemd.

… op lange termijn

Een eigen zaak vraagt ook investeringen op langere termijn. Denk maar aan het aankopen van een gebouw, een machine …. Daarvoor gebruik je een investeringskrediet. De maximale looptijd ervan hangt af van de "economische levensduur" van de gefinancierde zaak. Hoe langer een gebouw, machine … kan gebruikt worden, hoe langer de looptijd van een krediet kan zijn.

De bank laat je misschien de keuze tussen een rentevoet die voor heel de looptijd vastligt en een variabele rentevoet die tijdens de looptijd van het krediet kan schommelen. Meestal is die laatste lager, maar hij kan in de loop van het krediet fors de hoogte ingaan. Je bent dus niet zeker hoeveel je later exact moet terugbetalen.

Meer info

Uitgebreide informatie over de verschillende vormen van kredieten. Ook andere kredietvormen voor professionelen worden er besproken.

Verschillende vormen van kredieten

Via andere vormen

Een alternatieve vorm van financiering is crowdfunding. Daarbij trachten ondernemers geld in te zamelen bij het grote publiek. De redenering daarachter is dat vele kleine bijdragen ook tot een mooi bedrag kunnen leiden. Vaak zijn het startende ondernemers die er een beroep op doen omdat ze bij banken of andere financiers niet terecht kunnen.

Crowdfunding komt voor in verschillende maten en vormen. Je hebt er baat bij je goed op voorhand te informeren hoe het werkt vooraleer ermee te beginnen. Er kan meer komen bij kijken dan bij een bankkrediet.

Meer info