Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 24 juli langs in Gent - Gentopia en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

five-people-holding-smartphone-laptop.jpg
Aangepast op

Wat zijn de financiële gevolgen van ontslag?

Op deze pagina

Een ontslag betekent dat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer beëindigd wordt.

Als je werkgever je ontslaat, moet hij je meestal nog een periode in dienst houden, of hij moet je ten minste voor die periode uitbetalen. Dat noemen we de opzegtermijn. Ook als je zelf je ontslag geeft, moet je een opzegtermijn naleven, maar die is dan wel korter.

De duur van de opzegtermijn hangt af van de ingangsdatum van je arbeidsovereenkomst:

Dateert die van voor 1 januari 2014, dan val je nog onder een overgangsstelsel met aparte regels voor bedienden en arbeiders. Voor recentere overeenkomsten is dat onderscheid weggewerkt. Er gelden ook andere termijnen. Er is wel een compensatieregeling voor arbeiders voor wie het oude systeem nadeliger uitvalt dan de nieuwe wet.

Wil je liever niet de hele wettelijke opzegtermijn blijven werken? Dan kan je trachten met je werkgever een akkoord te bereiken over de datum waarop je effectief mag vertrekken. Dat heet ontslag met wederzijdse toestemming. Die overeenkomst moet door beide partijen ondertekend worden.

Je werkgever betaalt je je vertrekvakantiegeld uit, het aantal vakantiedagen dat je niet hebt opgenomen. Hij betaalt je ook het vervroegd vakantiegeld voor het volgende jaar. Let wel op: voor de dagen die je vorige werkgever je al vooraf uitbetaalt, krijgt je van je nieuwe werkgever uiteraard niets!

Een ontslag heeft vaak een grote impact op je financiën.

Controleer of je recht hebt op een ontslagvergoeding

Wanneer je ontslagen wordt, wordt een opzegtermijn berekend. Als je met je werkgever afspreekt dat je de opzegtermijn niet of niet volledig uitdoet, heb je misschien recht op een ontslagvergoeding. Die stemt overeen met je loon, vakantiegeld, eindejaarspremie en extralegale voordelen die je tijdens die opzegtermijn zou ontvangen, mocht je blijven werken.

Check of je recht hebt een werkloosheidsuitkering

Afhankelijk van hoe lang je in loondienst werkte, heb je misschien recht op een werkloosheidsuitkering. Op de website van de RVA vind je uitgebreide informatie.

Om snel een werkloosheidsuitkering te ontvangen, ga je best onmiddellijk langs bij je vakbond of de Hulpkas der Werkloosheidsuitkeringen, zelfs al heb je nog niet alle noodzakelijke documenten.

Weetje

Werkloosheidsuitkeringen zijn voor de meeste werkzoekenden degressief: Het bedrag ervan zakt na verloop van tijd.

Wat is de impact op je pensioen?

Als je je baan onvrijwillig verliest, dus na ontslag door je werkgever, stopt de opbouw van je wettelijk pensioen niet zomaar. Periodes waarin je een werkloosheidsuitkering ontvangt, tellen mee voor de opbouw ervan.

Als je daarentegen zelf ontslag neemt en je niet onmiddellijk opnieuw aan de slag gaat, wordt er voor die periode niet zomaar een "gelijkstelling" verleend in het kader van je pensioenopbouw. Denk dus na over de gevolgen op lange termijn als je stopt met werken. Je controleert je persoonlijke situatie op MyPension.be.

Naast je wettelijk pensioen bouwen sommige werknemers ook een aanvullend pensioen op bij hun werkgever. Na ontslag blijft dat opgebouwde bedrag van jou. Als je het bedrijf verlaat, krijg je normaal gezien de vraag of je de opgebouwde som geld wil overdragen. Je kan dat bedrag echter niet opnemen vooraleer je werkelijk met pensioen gaat.

Welke impact zal er zijn op je belastingen?

Op een ontslagvergoeding houdt de werkgever belastingen in, zoals hij dat ook doet op een loon. Maar bij je belastingaanslag kan blijken dat die inhouding niet gelijk is aan de belastingen die je uiteindelijk moet betalen. Misschien moet je het jaar na je ontslag dus wat extra belastingen betalen.

Analyseer je inkomsten en uitgaven

Eens je werkloos bent, moet je het met minder inkomen zien te redden. Je levensstijl aanpassen aan je nieuw inkomen is geen eenvoudige zaak. Daarom is het goed een overzicht te maken van je uitgaven en inkomsten om zo  je budget onder controle te houden. Onze budgettool kan je hierbij ook helpen.

Ga op zoek naar een nieuwe job

Het is niet altijd eenvoudig om snel een nieuwe job te vinden. Er bestaan gespecialiseerde instellingen die je hierbij kunnen helpen. Via VDAB, ACTIRIS of FOREM kan je niet alleen jobs vinden, je kan er ook opleidingen volgen om je om of bij te scholen. Zo vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt.