Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 22 juni langs in Leuven en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Waar kan je terecht met klachten over je lening?

Wil je een klacht indienen in verband met een lening, dan heb je verschillende mogelijkheden.

 1. Begin bij het begin

  Contacteer in de eerste plaats de klantendienst of klachtendienst van je kredietgever. Misschien berust alles op een misverstand en kan de situatie rechtgezet worden. Pas als je bij je kredietgever geen gehoor vindt, zet je verdere stappen.

 2. Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen

  Als je kredietgever geen goede oplossing heeft, of niet binnen een redelijke termijn antwoordt, kan je in veel gevallen naar Ombudsfin, de ombudsdienst in financiële geschillen, stappen. Om er je klacht te laten behandelen, moet er aan enkele voorwaarden voldaan zijn, zoals:

  • Je bent particulier (dus geen onderneming of vzw) die optreedt voor eigen rekening.
  • De kredietgever is lid van Ombudsfin.
  • De klacht is reeds behandeld bij de klachtendienst van de kredietgever of de kredietbemiddelaar en er werd binnen een redelijke termijn niet afdoende op gereageerd.
  • De klacht wordt nog niet door een rechtbank behandeld.
  • Je klacht gaat niet over commerciële beslissingen van de kredietgever zoals beslissingen over de intrestvoet op het krediet, of de beslissing om je een krediet te weigeren, enz.
  • Je klacht gaat niet over het feit dat je kredietgever je te veel leningen gaf.

  De procedure vind je op de website van Ombudsfin. De dienst treedt op als neutrale bemiddelaar tussen jou en de kredietgever. Je mag van de ombudsdienst niet verwachten dat hij altijd je klacht steunt.

  Kreeg je een lening van een verzekeringsonderneming? Dan kan je met je klachten niet terecht bij Ombudsfin, maar wel bij de Ombudsman van de Verzekeringen.

 3. De Federale Overheidsdienst Economie

  Soms kan Ombudsfin (voor kredieten afgesloten door particulieren) of de Ombudsman van de Verzekeringen je niet helpen. Dat kan zijn omdat hij niet bevoegd is of omdat er na bemiddeling nog geen oplossing uit de bus komt. Dan kan je ook terecht bij het Meldpunt van de Federale Overheidsdienst Economie. Je krijgt steeds een advies waarin de bevoegde diensten zoveel mogelijk op jouw vragen proberen te antwoorden, maar ze komen niet tussen in je individueel dossier. Deze diensten analyseren ook je melding en stellen mogelijk een onderzoek in. 

 4. Rechtbank

  Leveren al deze stappen geen resultaat op waarmee je vrede kan nemen, dan kan je ook naar een advocaat stappen om een gerechtelijke procedure te beginnen. Maar dat kan een  dure optie zijn. Controleer in dit geval of je geen rechtsbijstandverzekering hebt die kan tussenbeide komen.

Wikifin-tips

 • Probeer altijd eerst de problemen op te lossen met de contactpersoon, de klantendienst of de klachtendienst van je kredietgever. Met een beetje goede wil kom je vaak al ver.
 • Contacteer de verschillende bemiddelingsinstanties als je verdere stappen wil ondernemen. Het is belangrijk om je klacht goed te documenteren. Hou alle documenten (reclamefolders, informatiefiches, contracten, maar ook brieven, e-mails enz.) in verband met je kredietverlener zorgvuldig bij.