Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 22 juni langs in Leuven en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Welke bescherming geniet je als kredietnemer?

Kredietgevers mogen hun klanten geen krediet opdringen. Hun reclame voor kredieten moet aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Ze mogen bijvoorbeeld niet benadrukken dat een krediet gemakkelijk, snel of gratis is. Ze mogen je evenmin thuis of op je werk een kredietvoorstel bezorgen, tenzij je dat uitdrukkelijk hebt gevraagd.

Bij een gesprek moet de kredietgever ook duidelijke informatie verstrekken over de kredieten die hij verkoopt. Daartoe moet hij je onder meer gratis een infofiche (SECCI-formulier genoemd) ter beschikking stellen, met daarin alle vermeldingen die nodig zijn om verschillende kredieten te kunnen vergelijken: het jaarlijks kostenpercentage (JKP), en het totale door de consument verschuldigde bedrag. Dat moet gebeuren door middel van een representatief voorbeeld dat alle hypothesen vermeldt die gebruikt worden om het percentage te berekenen.

Weetje

Kredietgevers zijn verplicht het krediet aan te bieden dat het best bij je situatie past.

Ook moet de kredietgever het type krediet aanbieden dat rekening houdt met het doel van het krediet en het best bij je familiale en financiële situatie past. Daarbij is hij tevens verplicht om na te gaan hoeveel je maandelijks kan terugbetalen. Dit gebeurt op basis van de informatie die je hem geeft en van de gegevens uit de Centrale voor kredieten aan particulieren, de databank van de Nationale Bank waarin alle kredieten zijn opgenomen die consumenten voor privédoeleinden afsloten.

In het geval van aflossingsproblemen worden die aan je dossier toegevoegd voor een periode die tot tien jaar kan duren. Eens de problemen opgelost zijn, blijven de gegevens nog een jaar in het bestand van de Nationale Bank.

Eens je voor een bepaalde lening kiest, moet de kredietgever een kredietovereenkomst opstellen. Lees die grondig na vóór je tekent.

Na het tekenen van een kredietovereenkomst, heb je nog veertien dagen bedenktijd. In die periode kan je alsnog afzien van je lening. In dat geval moet je een aangetekende brief naar de kredietverstrekker sturen. Die bedenktijd geldt voor consumentenkredieten maar in principe niet voor hypothecaire leningen.

Heb je het bedrag van je lening ondertussen al ontvangen? Dan moet je dat in één keer terugbetalen, inclusief de kosten en intresten voor de periode dat je het geld hebt gehad.

Wikifin-tips

  • Leen enkel van vergunde kredietgevers of ingeschreven kredietbemiddelaars. Je vindt hiervan een lijst op de website van de FSMA.
  • Lees altijd goed de details van een kredietvoorstel. Hoeveel kost de lening in totaal? Hoeveel moet je per maand aflossen? Welke waarborgen vraagt de kredietgever?
  • De kredietovereenkomst voor een lening op afbetaling moet volgende zin bevatten: "gelezen en goedgekeurd voor ... euro terug te betalen". Zo weet je steeds hoeveel je in totaal moet terugbetalen.
  • De kredietovereenkomst voor een kredietopening moet de volgende zin bevatten: "gelezen en goedgekeurd voor ... euro op krediet". Zo weet je steeds hoeveel je maximaal "onder nul kan gaan".
  • Bij een aankoop op afbetaling moet je pas beginnen betalen zodra je de gekochte goederen of diensten ontvangt. Dus in de praktijk zodra je een ontvangstbon ondertekent.