Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Welke bescherming geniet je als kredietnemer?

Kredietgevers mogen hun klanten geen krediet opdringen. Hun reclame voor leningen moet aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Ze mogen bijvoorbeeld niet benadrukken dat een lening gemakkelijk, snel of gratis is. Ze mogen evenmin aan huis of op je werk leuren met leningen, tenzij je hen dat uitdrukkelijk hebt gevraagd.

Bij een gesprek moet de kredietgever ook duidelijke informatie verstrekken over de leningen die hij verkoopt. Daartoe moet hij je onder meer gratis een infofiche (SECCI-formulier genoemd) ter beschikking stellen, met daarin alle vermeldingen die nodig zijn om verschillende leningen te kunnen vergelijken zoals het jaarlijks kostenpercentage (JKP), een voorbeeld en de voorwaarden.

Weetje

Kredietgevers zijn verplicht de lening voor te stellen die het best bij je situatie past.

Ook moet de kredietgever het type krediet voorstellen dat rekening houdt met het doel van de lening en het best bij je familiale en financiële situatie past. Daarbij is hij tevens verplicht om uit te zoeken hoeveel je maandelijks kan terugbetalen. Dit gebeurt op basis van de informatie die je hen geeft en van de gegevens uit de Centrale voor kredieten aan particulieren, de databank van de Nationale Bank waarin alle kredieten zijn opgenomen die consumenten voor privédoeleinden afsloten.

Eventuele aflossingsproblemen worden ook aan je dossier bij de Centrale voor kredieten toegevoegd. In geval van terugbetalingsproblemen blijven die gegevens voor tien jaar in je dossier. Eens de problemen oplost, blijven de gegevens nog een jaar in het bestand van de Nationale Bank.

Eenmaal je voor een bepaalde lening kiest, moet de kredietgever een kredietovereenkomst opstellen. Lees die grondig na vóór je tekent.

Na het tekenen van een kredietovereenkomst, heb je nog veertien dagen bedenktijd. In die periode kan je alsnog afzien van je lening. In dat geval moet je een aangetekende brief naar de kredietverstrekker sturen.

Heb je het bedrag van je lening ondertussen al ontvangen? Dan moet je dat in één keer terugbetalen, inclusief de kosten en intresten voor de periode dat je het geld hebt gehad.

Wikifin-tips

  • Leen enkel van erkende kredietgevers of ingeschreven kredietbemiddelaars. Je vindt hiervan een lijst op de website van de FSMA.
  • Lees altijd goed de details van een kredietvoorstel. Hoeveel kost de lening in totaal? Hoeveel moet je per maand aflossen? Welke waarborgen vraagt de kredietgever?
  • De kredietovereenkomst voor een lening op afbetaling moet volgende zin bevatten: "gelezen en goedgekeurd voor ... euro terug te betalen". Zo weet je steeds hoeveel je in totaal moet terugbetalen.
  • De kredietovereenkomst voor een kredietopening moet volgende zin bevatten: "gelezen en goedgekeurd voor ... euro op krediet". Zo weet je steeds hoeveel je maximaal "onder nul kan gaan".
  • Bij een aankoop op afbetaling moet je pas beginnen betalen van zodra je de gekochte goederen of diensten ontvangt. Dus in de praktijk van zodra je een ontvangstbon ondertekent.