Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

De rol van de Centrale voor kredieten aan particulieren

De Centrale voor kredieten aan particulieren registreert alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die consumenten voor privédoeleinden afsluiten. Kredietgevers zijn verplicht om elke nieuwe of gewijzigde lening aan deze centrale mee te delen.

De organisatie van de centrale gebeurt door de Nationale Bank van België.

Close-up op iemand die al zijn facturen bekijkt
Op deze pagina

Een verplichte controle

Je kredietgever is verplicht om je het juiste krediet aan te bieden voor je persoonlijke situatie. Hij moet ook onderzoeken of je de lening wel kan terugbetalen. Daarom zal hij je dus veel vragen stellen en een formulier opstellen dat je moet ondertekenen. Ook is hij verplicht om je gegevens in de Centrale voor kredieten aan particulieren op te vragen. Je bent dus best eerlijk.

Als je niet tijdig terugbetaalt

Naast informatie over de toegekende leningen verzamelt de Centrale voor kredieten aan particulieren ook gegevens over wanbetalingen. Als je drie afbetalingen achterstaat of een bedrag drie maanden na de vervaldag nog niet hebt betaald, dan meldt je kredietgever dat aan de centrale. Hetzelfde geldt als je langer dan drie maanden onafgebroken in het rood blijft staan op je zichtrekening of het openstaande bedrag op je kredietkaart niet afrekent.

De eerste keer dat je als wanbetaler in de kredietcentrale opgenomen wordt, brengt die jou hiervan persoonlijk op de hoogte.

Hoe lang blijven de gegevens geregistreerd?

Eenmaal je een lening krijgt, wordt die ook in de kredietcentrale geregistreerd. Eventuele aflossingsproblemen worden aan je dossier toegevoegd. In geval van terugbetalingsproblemen blijven die gegevens voor tien jaar in je dossier. Eens de problemen oplost, blijven de gegevens nog een jaar in het bestand van de Nationale Bank.

Hoe krijg je inzage in je gegevens?

Drie mogelijkheden om kosteloos een overzicht te krijgen van de gegevens die op je naam geregistreerd zijn door de Centrale voor kredieten aan particulieren

  • Via het internet met je elektronische identiteitskaart
  • Per brief (Nationale Bank van België, Centrale voor kredieten aan particulieren, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel) met een recto-verso kopie van je identiteitskaart
  • Aan de loketten van de Nationale Bank van België (de Berlaimontlaan 3, 1000 Brussel) met je identiteitskaart

Als je gegevens foutief zijn

Als je vaststelt dat er foute informatie over jou in de Centrale voor kredieten aan particulieren staat, kan je een rechtzetting vragen. Daarvoor richt je je best tot je kredietgever en verstrek je hem alle gegevens van je verzoek.

Als je het niet eens bent met de geregistreerde gegevens, kan je een gemotiveerde klacht indienen bij de Federale Overheidsdienst Economie (Algemene Directie Algemene Inspectie).

Wikifin-tips

  • Ook al lijkt de Centrale voor kredieten aan particulieren een inbreuk op de privacy, ze heeft tot doel je te beschermen tegen een te grote schuldenlast.
  • Lees de antwoorden op de meest gestelde vragen omtrent de Centrale voor kredieten aan particulieren op de website van de Nationale Bank van België.