Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Wat krijg ik van mijn levens- (of overlijdens-) verzekering als ik overlijd voor het einde van het contract?

Op deze pagina

Bij een levensverzekering

Bij een zuivere levensverzekering onderscheiden we diverse types. Ze verschillen van elkaar in wat de begunstigden (je partner, kinderen of iemand anders) krijgen als je sterft vóór het einde van je contract.

Er zijn drie mogelijkheden:

  • De begunstigden krijgen niets. De verzekeraar betaalt de afgesproken som alleen uit als je nog leeft op de eindvervaldag van het contract. In technische termen, dit is het geval bij een verzekering met uitgesteld kapitaal zonder tegenverzekering. Dat is een U.K.Z.T.
  • De begunstigden krijgen alle premies terugbetaald die je in de loop van het contract al aan de verzekeraar had betaald. In technische termen spreken we dan van een verzekering met uitgesteld kapitaal met terugbetaling (van de premies). Dat is een U.K.M.T.
  • De begunstigden krijgen niet alleen de al betaalde premies uitbetaald, maar ook de intresten daarop en de eventuele winstdeelnames. In technische termen, dit is het geval bij een verzekering met uitgesteld kapitaal met terugbetaling van de verworven reserve. Dat is een U.K.V.R.

Bij een overlijdensverzekering

Bij een overlijdensverzekering betaalt de verzekeraar als je sterft een op voorhand afgesproken kapitaal uit aan de begunstigden (je partner, kinderen of iemand anders). Soms gebeurt de uitbetaling niet via één grote som, maar via een rente. De begunstigden die in het contract zijn aangeduid, krijgen dan op regelmatige tijdstippen, bijvoorbeeld elke maand, een bepaalde som en dat gedurende de periode die in het contract is vermeld.

Er bestaan levenslange en tijdelijke overlijdensverzekeringen:

  • Bij een levenslange overlijdensverzekering wordt het kapitaal of de rente altijd uitgekeerd zodra de verzekerde sterft.
  • Bij een tijdelijke overlijdensverzekering wordt het kapitaal of de rente enkel uitgekeerd als de verzekerde sterft vóór een bepaalde datum. Een schuldsaldoverzekering is een soort tijdelijke overlijdensverzekering. Ze geldt alleen voor een sterfgeval tijdens de looptijd van een lening, niet meer voor sterfgevallen nadien.

Bij een gemengde levensverzekering

Bij een gemengde levensverzekering betaalt de verzekeraar een kapitaal of rente uit als je met pensioen gaat of als je sterft voor die datum. Je kiest zelf de verhouding tussen de bedragen die worden uitbetaald bij overlijden of bij leven.

Voorbeelden

  • De gemengde verzekering 10/10: De verzekeraar betaalt hetzelfde kapitaal uit bij leven als bij overlijden.
  • De gemengde verzekering 10/5: De verzekeraar betaalt bij overlijden het dubbele van het kapitaal bij leven. In deze verzekering ligt de nadruk op het overlijdensrisico en wil de verzekeringsnemer veeleer zijn familie beschermen dan voor zichzelf sparen.
  • De gemengde verzekering 10/20: De verzekeraar betaalt bij overlijden de helft van het kapitaal leven. Hier ligt de nadruk op het spaarelement.

Krijg ik een kapitaal of een rente?

In de meeste gevallen wordt er in het levensverzekeringscontract afgesproken dat de uitbetaling gebeurt door eenmalig een som geld - een kapitaal - te storten. Maar weet dat er ook contracten bestaan waarbij je het verzekerd kapitaal op het moment van uitbetaling niet in één grote som krijgt uitbetaald, maar als een "rente". De verzekeraar betaalt dan op regelmatige tijdstippen (bijvoorbeeld elke maand) een "beperkt" bedrag en dat gedurende een contractueel overeengekomen periode. Er bestaan ook gemengde formules.

Vraag meer informatie bij je verzekeraar over de mogelijkheden om een uitbetaling van een rente te krijgen.