Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 22 juni langs in Leuven en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Wat krijg ik van mijn levensverzekering als ik overlijd voor het einde van het contract?

Op deze pagina

Levensverzekering

Er bestaan verschillende soorten levensverzekeringen die al dan niet een uitkering voorzien ten voordele van je begunstigden als je overlijdt voor de vervaldatum van je contract.

Er zijn drie mogelijkheden:

  • In het geval van een zuivere levensverzekering krijgen de begunstigden niets als je overlijdt voor de vervaldatum voorzien in het contract.  De verzekeraar betaalt de afgesproken som alleen uit als je nog leeft op de eindvervaldag van het contract. In technische termen noemen we dit een een verzekering met uitgesteld kapitaal zonder tegenverzekering.
  • Bij een levensverzekering met terugbetaling van de betaalde premies krijgen de begunstigden  alle premies terugbetaald die je tot je overlijden aan de verzekeraar had betaald.
  • Bij een levensverzekering met terugbetaling van de verworven reserve krijgen de begunstigden niet alleen de al betaalde premies uitbetaald, maar ook de intresten daarop en de eventuele winstdeelnames.

Overlijdensverzekering

Er bestaan verschillende soorten overlijdensverzekeringen, met sterk verschillende kenmerken. Overlijdensverzekeringen kunnen voor een bepaalde duur (het gaat dan om een tijdelijke overlijdensverzekering) of voor de levensduur van de verzekerde/begunstigde worden afgesloten. Een schuldsaldoverzekering bijvoorbeeld is een tijdelijke overlijdensverzekering die voorziet in de betaling van een kredietsaldo in geval van overlijden van de verzekerde persoon voor een bepaalde datum. Deze verzekering geldt enkel gedurende de looptijd van de verzekering en niet wanneer de verzekerde na deze looptijd overlijdt.

De overlijdensverzekering kan voorzien in de betaling van een eenmalig kapitaal of een rente aan de verzekerde of de begunstigde.

Gemengde levensverzekering

Bij een gemengde levensverzekering betaalt de verzekeraar een kapitaal of rente uit als je met pensioen gaat of als je sterft voor die datum. Je kiest zelf de verhouding tussen de bedragen die worden uitbetaald bij overlijden of bij leven.

Voorbeelden

  • De gemengde verzekering 10/10: De verzekeraar betaalt hetzelfde kapitaal uit bij leven als bij overlijden.
  • De gemengde verzekering 10/5: De verzekeraar betaalt bij overlijden het dubbele van het kapitaal bij leven. In deze verzekering ligt de nadruk op het overlijdensrisico en wil de verzekeringsnemer veeleer zijn familie beschermen dan voor zichzelf sparen.
  • De gemengde verzekering 10/20: De verzekeraar betaalt bij overlijden de helft van het kapitaal leven. Hier ligt de nadruk op het spaarelement.

Krijg ik een kapitaal of een rente?

In de meeste gevallen wordt er in het levensverzekeringscontract afgesproken dat de uitbetaling gebeurt door eenmalig een som geld - een kapitaal - te storten. Maar weet dat er ook contracten bestaan waarbij je het verzekerd kapitaal op het moment van uitbetaling niet in één grote som krijgt uitbetaald, maar als een "rente". De verzekeraar betaalt dan op regelmatige tijdstippen (bijvoorbeeld elke maand) een "beperkt" bedrag en dat gedurende een contractueel overeengekomen periode. Er bestaan ook gemengde formules.

Vraag meer informatie bij je verzekeraar over de mogelijkheden om een uitbetaling van een rente te krijgen.