Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Wat is een levensverzekering?

Wat we gewoonlijk "levensverzekeringen" noemen, kan vele vormen aannemen.

De levensverzekering is een verzekeringsovereenkomst waarin de verzekeraar belooft een som geld te betalen in één van de volgende gevallen:

  • Op een vooraf vastgelegde datum als de verzekerde persoon nog in leven is, bijvoorbeeld op zijn 65ste verjaardag (levensverzekering).
  • Als de verzekerde sterft (overlijdensverzekering).
  • Een combinatie is ook mogelijk. Er is dan zowel in een uitkering voorzien bij leven op een bepaalde datum als bij voortijdig overlijden (gemengde levensverzekering).
Een oud koppel speelt in de tuin met de tuinslang

Weetje

Levensverzekeringen kunnen niet alleen dienen als bescherming voor je naasten voor het geval dat je zou overlijden, maar ook bijvoorbeeld als appeltje voor de dorst voor je pensioen.

De verschillende soorten levens- en overlijdens- verzekeringen

Achter de term levensverzekering gaan verschillende soorten verzekeringen schuil. Vaak spreekt men over levensverzekeringen wanneer het gaat om een overlijdensverzekering. Elk type verzekering heeft een specifiek doel.

Een levensverzekering is geschikt voor mensen die op een bepaald moment in hun leven over een extra kapitaal willen beschikken zodat ze bepaalde plannen kunnen realiseren. Bij een dergelijke levensverzekering betaalt de verzekeraar immers een op voorhand afgesproken bedrag of een rente uit, op voorwaarde dat je op de vooraf afgesproken dag nog leeft.

Deze verzekering kan handig zijn als je bijvoorbeeld na je loopbaan een aanvulling wil op je wettelijk pensioen zodat je je levenscomfort op peil kan houden. Als het specifiek over je pensioen gaat, kan je overigens een pensioenspaarverzekering afsluiten.

Tak 21 en tak 23 levensverzekeringen zijn de belangrijkste levensverzekeringen. In Tak 21  vind je ook uitvaartverzekeringen en schuldsaldoverzekeringen.

Een overlijdensverzekering is meer bedoeld voor mensen die hun nabestaanden een financieel vangnet willen bieden voor het geval ze (vroeg) overlijden. Denk maar aan de financiële gevolgen voor je partner en je kinderen als je zou sterven en je inkomen zou wegvallen. Krijgen ze de rekeningen dan nog betaald? Kan je gezin de woonlening blijven aflossen? Kunnen je kinderen nog naar het hoger onderwijs? En kunnen ze de erfbelasting betalen?

De gemengde levensverzekering combineert de voordelen van een overlijdensverzekering met die van een pure levensverzekering. Ze kan je familie beschermen tegen financiële moeilijkheden die kunnen ontstaan als je zou sterven en zorgt tegelijkertijd voor een appeltje voor de dorst op het moment dat je met pensioen gaat.

Met een dergelijke verzekering kan je via een spaarplan een kapitaal opbouwen voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld omdat je drie jonge kinderen hebt, die je wil ondersteunen als ze verder studeren. Je ontvangt dan op een vooraf afgesproken moment een bedrag. En als je voortijdig zou overlijden, kan de voorziene som aan hen worden gestort.

Wikifin-tips

  • Levensverzekeringen dienen niet alleen als bescherming voor je naastenin geval van overlijden, maar ook als appeltje voor de dorst.
  • Bespreek uitvoerig met je verzekeraar welk type levensverzekering het beste past bij het doel dat je voor ogen hebt.