Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Wat is een levensverzekering?

Wat gewoonlijk "levensverzekeringen" wordt genoemd, kan vele vormen aannemen.

De levensverzekering is een verzekeringsovereenkomst waarin de verzekeraar belooft een som geld te betalen in de één van de volgende gevallen:

  • Op een vooraf vastgelegde datum van de verzekerde persoon als die nog in leven is, bijvoorbeeld op zijn 65ste verjaardag (levensverzekering).
  • Als de verzekerde sterft (overlijdensverzekering).
  • Een combinatie is ook mogelijk. Er is dan zowel in een uitkering voorzien bij leven op een bepaalde datum als bij voortijdig overlijden (gemengde levensverzekering).
Een oud koppel speelt in de tuin met de tuinslang

Weetje

Levensverzekeringen dienen niet alleen als bescherming voor je naasten voor het geval dat je zou overlijden, maar ook als appeltje voor de dorst voor je pensioen.

De verschillende soorten levens- en overlijdens- verzekeringen

Achter de term levensverzekering gaan verschillende soorten verzekeringen schuil. Vaak spreekt men over levensverzekeringen wanneer het gaat om een overlijdensverzekering. Elk type verzekering heeft een specifiek doel.

Een pure levensverzekering is geschikt voor mensen die op een bepaald moment in hun leven over een extra kapitaal willen beschikken zodat ze bepaalde plannen nog kunnen realiseren. Bij een dergelijke levensverzekering betaalt de verzekeraar immers een op voorhand afgesproken bedrag met rente uit, op voorwaarde dat je op een vooraf afgesproken dag nog leeft.

De verzekering kan handig zijn als je bijvoorbeeld na je beroepsloopbaan een aanvulling wil op je wettelijk pensioen zodat je je levenscomfort op peil kan houden. Dit type verzekering wordt ook wel "verzekering met uitgesteld kapitaal" genoemd. Als het specifiek over je pensioen gaat, kan je overigens een pensioenspaarverzekering afsluiten.

Tak 21 en tak 23 levensverzekeringen zijn de belangrijkste levensverzekeringen. In deze categorie vind je ook uitvaartverzekeringen.

Een overlijdensverzekering is meer bedoeld voor mensen die hun nabestaanden een financieel vangnet willen bieden voor het geval ze (vroeg) overlijden. Denk maar aan de financiële gevolgen voor je partner en je kinderen als je zou sterven en je inkomen zou wegvallen. Krijgen ze de rekeningen dan nog betaald? Kan je gezin de woonlening blijven aflossen? Kunnen je kinderen nog naar het hoger onderwijs? En kunnen ze de erfbelasting betalen?

De gemengde verzekering combineert de voordelen van een overlijdensverzekering met die van een pure levensverzekering. Ze beschermt je familie tegen financiële moeilijkheden die kunnen ontstaan als je zou sterven en zorgt tegelijkertijd voor een appeltje voor de dorst voor het moment dat je met pensioen gaat.

Met een dergelijke verzekering kan je via een spaarplan een kapitaal opbouwen voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld omdat je drie jonge kinderen hebt, die je wil ondersteunen als ze verder studeren. Je ontvangt dan op een vooraf afgesproken moment een bedrag. En ook als je voortijdig zou overlijden, is dat het geval.

Wikifin-tips

  • Levensverzekeringen dienen niet alleen als bescherming voor je naasten moest je overlijden, maar ook als appeltje voor de dorst.
  • Bespreek uitvoerig met je verzekeraar welk type levensverzekering het best past bij het doel dat je voor ogen hebt.