Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

De verzekering voor arbeidsongeschiktheid of invaliditeit

Deze verzekering is verplicht in een professionele omgeving en maakt, net als de eveneens verplichte verzekering van de "gezondheidszorg", deel uit van de Sociale Zekerheid. Je kan de verzekering voor arbeidsongeschiktheid of invaliditeit inroepen als je arbeidsongeschikt of invalide wordt.

Een houtbewerker werkt in een schrijnwerkerij en zaagt hout

Je krijgt dan een vergoeding om je inkomensverlies na een ziekte of een ongeval te compenseren. Er is sprake van "invaliditeit" als de periode van arbeidsongeschiktheid langer dan één jaar duurt. Ze moet ook het gevolg zijn van een ziekte of ongeval die niets met je werk te maken heeft.

De vergoeding die je krijgt voor arbeidsongeschiktheid of invaliditeit wordt gestort via de mutualiteit of de Hulpkas. De toekenningsvoorwaarden en de uitbetaalde bedragen hangen af van het statuut van de betrokkene: zelfstandige, loontrekkende of ambtenaar.

We verwijzen je graag naar de website van de Belgische Sociale Zekerheid, voor alle informatie over de verschillen tussen de beroepscategorieën. Federale statutaire ambtenaren vinden meer informatie over hun stelstel op www.fedweb.be. Het stelsel van statutaire ambtenaren in de gewesten, gemeenschappen, gemeenten en provincies (ook die in het onderwijs) is geïnspireerd op dat van federale overheidsambtenaren. Er zijn wel verschillen.

Wikifin-tip

Wil je weten op welke vergoedingen je recht hebt in het geval van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit? De bedragen verschillen naargelang je statuut. Neem zeker een kijkje op de website van de Sociale Zekerheid. Meer informatie krijg je ook bij je mutualiteit of de Hulpkas.

Weetje

Pas na een jaar arbeidsongeschiktheid kan je een erkenning krijgen voor invaliditeit.