Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

De individuele ongevallenverzekering

Op deze pagina

Wat houdt de individuele ongevallenverzekering in?

Via een verzekering "lichamelijke ongevallen" kan je een schadevergoeding krijgen als je het slachtoffer wordt van een ongeval. Ze komt bovenop de terugbetalingen van je mutualiteit.

Voor ongevallen tijdens je werk of bij een verplaatsing van en naar het werk ben je al verzekerd via de arbeidsongevallenverzekering. Je werkgever is verplicht om die af te sluiten.

Een vrouw staat op een trapje om de deur te poetsen

Wanneer komt de invaliditeitsverzekering tussen?

"Invaliditeit" verwijst naar het feit dat iemand door een letsel niet (meer) in staat is zijn beroep uit te oefenen. Die invaliditeit is:

  • Tijdelijk: De letsels van het slachtoffer evolueren in de richting van een totaal of gedeeltelijk herstel.
  • Blijvend of definitief: De toestand van het slachtoffer evolueert niet meer, ook al is hij niet volledig genezen.

Deze verzekering komt pas tussen als er effectief sprake is van een ongeval. Voor "ongeval" bestaat er geen standaarddefinitie. Meestal wordt als ongeval omschreven een plotseling, onverwacht voorval dat van buiten inwerkt op het lichaam van de verzekerde. Wij raden je aan vóór je een contract ondertekent, in de algemene voorwaarden aandachtig te lezen wat als een ongeval beschouwd wordt.

Weetje

Er bestaat geen standaarddefinitie van een ongeval. Kijk dus de omschrijving in je polis na.

Welke vergoeding keert de individuele ongevallenverzekering uit?

De meeste individuele ongevallenverzekeringen geven recht op een tussenkomst wanneer je door het ongeval arbeidsongeschikt wordt:

  • Een kapitaal of een rente in geval van een blijvende invaliditeit of overlijden. Bij een kapitaal is er een eenmalige uitbetaling van een belangrijke som. Bij een rente gaat het om een periodieke uitbetaling, bijvoorbeeld maandelijks, gedurende een bepaalde periode of tot de pensioenleeftijd.
  • Een rente bij tijdelijke invaliditeit.
  • De terugbetaling van medische kosten, met inbegrip van kosten voor protheses of vervoer naar het ziekenhuis, uitvaartkosten …