Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 22 juni langs in Leuven en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Hoeveel kost een woonverzekering?

Op deze pagina

De kosten van je verzekering zijn afhankelijk van de waarde van de risico's die je verzekert.

Vóór je een woonverzekering afsluit, moet je aan je verzekeraar of makelaar doorgeven wat de waarde van je woning en je inboedel is.  

Inschatting van de waarde van je woning en je inboedel

Je kan die op twee manieren inschatten:

  • Je verzekeraar is verplicht om je zijn evaluatierooster aan te bieden. Aan de hand daarvan maakt hij een inventaris van je woning met het aantal kamers en de bestemming die ze kregen. Als je alles correct invult, kan je verzekeraar niet meer zeggen dat je een te laag bedrag verzekerd hebt. Bij een schadegeval wordt de evenredigheidssregel bijgevolg niet toegepast.
  • De evaluatie kan ook gebeuren op basis van een expertise die de verzekeraar aanvaardt. Hij kan dan evenmin beweren dat je een te laag bedrag verzekerd hebt. Je kan bijvoorbeeld voorstellen om het expertiserapport dat je liet opstellen om een hypothecaire lening te kunnen afsluiten ook te gebruiken in het kader van je woonverzekering. Je verzekeraar kan je ook met een expert in contact brengen.

Op basis van de verzamelde informatie worden de risico’s ingeschat en het verzekerde bedrag voor je gebouw en je inboedel vastgelegd. Daarop kan je verzekeraar je premie berekenen.

In bepaalde gevallen begrenst je verzekeraar tot een bepaald bedrag de vergoedingen waarop je na een schadegeval recht hebt. Dat gebeurt vaak in het kader van een diefstalverzekering. Ligt de waarde van de gestolen voorwerpen hoger dan het vooropgestelde plafond, dan ontvang je een bedrag waarmee je de goederen misschien niet opnieuw kan kopen.

Wikifin-tips

  • Lees ook de kleine lettertjes van je contract en informeer bij je verzekeraar of makelaar naar het bedrag dat na diefstal wordt gedekt.
  • Vul het evaluatierooster voor de te verzekeren goederen (woning en soms ook inboedel) nauwkeurig in.

Indexering van de verzekerde bedragen

De waarde van gebouwen evolueert. Om ze actueel te houden, kunnen verzekeraars de verzekerde bedragen indexeren. Dat gebeurt op basis van de ABEX-index. Die geeft de evolutie weer van de kostprijs van nieuwbouw in België. De graadmeter wordt tweemaal per jaar gepubliceerd op de website van de Associatie van Belgische Experten (www.abex.be).

De index maakt het dus mogelijk om rekening te houden met prijsschommelingen. Verzekeraars passen dan één keer per jaar de verzekerde bedragen aan op basis van de evolutie van de ABEX-index.

Omdat de premie wordt berekend op basis van de verzekerde waarde, houdt de toepassing van deze ABEX-index in dat de premie van je contract eveneens verandert. De gehanteerde index staat in je verzekeringscontract.