Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Wat dekt een woonverzekering?

Op deze pagina

Een woonverzekering kan een dekking bieden voor:

  • Je materiële bezittingen: schade aan het gebouw en aan de inboedel.
  • Je burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die door onderdelen van je woning wordt toegebracht aan andere personen zoals buren. Dat geldt zowel voor materiële als lichamelijke schade.

Ze kan ook in een vergoeding voorzien van sommige kosten die je na een schadegeval hebt. Bijvoorbeeld als je gedurende enkele weken elders onderdak moet zoeken omdat je een brand had.

De brandweer grijpt in bij een brand aan het dak

Verplichte basisdekkingen, voorzien door de wet

Een woningverzekering is niet wettelijk verplicht, maar als je er een afsluit, moet die minstens een aantal risico’s zoals brand, storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk, natuurrampen, terrorisme … dekken.

Voorbeelden van een verplichte dekking:

  • Een afvoerpijp komt los tijdens een storm en valt op de wagen van de buur.
  • Een overstroming maakt je nieuwe salon en je eikenhouten meubilair onbruikbaar.

We spreken dan ook over de "basisdekkingen".

Natuurrampen

Natuurrampen zijn opgenomen in de basisdekkingen. Horen in die categorie thuis: aardbevingen, overstromingen, overlopende dakgoten, grondverzakkingen en grondverschuivingen.

Let wel: Een verzekeraar mag weigeren je te verzekeren tegen de gevolgen van een overstroming of het overlopen van riolen als je woning in een risicogebied werd gebouwd nadat een koninklijk besluit had bepaald dat dat gebied een risicogebied is. Een risicogebied is een zone die herhaaldelijk zwaar onder water staat. Je hebt dan een waarborg voor de andere natuurrampen, maar niet voor overstroming en overlopen van riolen.

Bij een schadegeval moet de verzekeraar de slachtoffers minstens vergoeden voor:

  • De rechtstreekse schade aan de verzekerde goederen.
  • De schade die veroorzaakt wordt door pogingen om andere mensen of goederen te redden of te beschermen (bijvoorbeeld een venster dat wordt ingeslagen om iemand uit een huis te halen).
  • De kosten voor de opruiming van puin of voor het slopen van ruïnes met het oog op de wederopbouw.
  • De kosten voor onderdak in afwachting van de wederopbouw en dat gedurende een jaar na de ramp.

Tuinhuisjes, aanplantingen en voertuigen zijn niet altijd gedekt in de woonverzekering.

Elke verzekeraar mag zijn eigen tarieven en voorwaarden voorstellen.

Hij kan ook oordelen dat de woning een te groot risico inhoudt en dus weigeren om die te verzekeren. Of hij kan een hogere premie of franchise voorstellen dan die van het Tariferingsbureau Natuurrampen. In die gevallen moet hij je daarover informeren en aangeven dat je vrij bent om een andere verzekeraar te zoeken of jou voorstellen om een verzekering af te sluiten volgens de voorwaarden van het Tariferingsbureau. De voorwaarden, tarieven en franchise kan je vinden op de website van het Tariferingsbureau.

Niet-verplichte dekkingen

Andere risico’s vallen dan weer niet onder de verplichte dekkingen van je verzekeringscontract, maar veel verzekeringsovereenkomsten omvatten ze toch. Denk bijvoorbeeld aan diefstal, aan een boom die op je huis valt, aan waterschade, aan glasbraak, aan de schade die door een stookolielek ontstaat …

Ook je burgerlijke aansprakelijkheid, voor schade aan andere personen, is geen verplichte dekking. Je beslist zelf of je deze waarborg in je contract wenst. Hou de mogelijke risico’s in het achterhoofd en bedenk hoeveel het je kan kosten als je niet verzekerd bent.