Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

De kinderbijslag

Op deze pagina

Wat is kinderbijslag?

Kinderbijslag (of Groeipakket) is een toelage uitgekeerd door een kinderbijslagfonds om je te ondersteunen bij de kosten van de opvoeding van je kind(eren).

Je krijgt kinderbijslag van de regio waar je kind gedomicilieerd is, met andere woorden waar het ingeschreven is in het bevolkingsregister.

Een klein meisje eet een snoepje

Vanaf wanneer en tot wanneer ontvang je kinderbijslag?

Je krijgt kinderbijslag vanaf de maand die volgt op de geboorte. Wordt je kind bijvoorbeeld op 16 april geboren, dan krijg je in de maand mei voor het eerst kinderbijslag.

Kinderbijslag ontvang je tot de achttiende verjaardag van je kind. Als het verder studeert, wordt die leeftijdsgrens opgetrokken tot vijfentwintig jaar.

Eenoudergezinnen die hun kind alleen opvoeden kunnen hogere kinderbijslag krijgen. Alles hangt af van het inkomen.

Hoeveel kinderbijslag ontvang je?

De kinderbijslag wordt maandelijks gestort, meestal op de rekening van de moeder. Woont het kind alleen, dan kan het onder bepaalde voorwaarden zelf kinderbijslag ontvangen.

Sinds 1 januari 2019 wordt de kinderbijslag niet langer beheerd door de federale overheid maar door de regio’s.

Elke regio bepaalt dus zelf hoeveel de kinderbijslag er bedraagt en hoe die wordt uitbetaald.

Vlaanderen

Vlaanderen voerde in 2019 een nieuwe regeling voor kinderbijslag in onder de naam "Groeipakket". Het bundelt alle financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voor elk kind biedt: kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag en schooltoeslag.

Het uitgangspunt is de geboortedatum van je kind.

Werd je kind geboren voor 1 januari 2019, dan blijf je onder de oude regeling. De kinderbijslag wordt dan op dezelfde manier berekend als vroeger en dat tot het einde van de studies of tot de vijfentwintigste verjaardag. Daarnaast krijg je ook de andere toeslagen van het Groeipakket. Ze hangen af van de leeftijd van je kind of worden toegekend voor bijvoorbeeld de aanvang van het schooljaar. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag je inkomen niet te hoog zijn.

Is je kind geboren op 1 januari 2019 of later, dan krijg je het nieuwe basisbedrag voor kinderbijslag uit het Groeipakket, namelijk 176,66 euro per maand. De leeftijd en de plaats van het kind in het gezin (oudste, tweede ...) spelen daarbij geen rol meer. Dit basisbedrag stijgt als je kind zes, twaalf en achttien jaar wordt.

In een gezin kunnen er dus zowel kinderen zijn die bedragen ontvangen volgens het oude systeem als kinderen die het volledige Groeipakket krijgen.

De kinderbijslag wordt uitbetaald door een kinderbijslagfonds dat je zelf mag kiezen.

Meer info

Wallonië

Alles hangt af van de geboortedatum van je kind.

Werd je kind geboren voor 1 januari 2020, dan volg je nog de oude regeling en dit tot het einde van zijn studies of tot het vijfentwintig jaar wordt.

Werd je kind na 1 januari 2020 geboren, dan gelden de volgende basisbedragen:

  • Van nul tot zeventien jaar: 185,24 euro per kind en per maand
  • Van achttien tot vierentwintig jaar: 197,19 euro per kind en per maand

De plaats van het kind in het gezin (oudste, tweede ...) heeft geen invloed meer op het bedrag.

Daarnaast gelden sinds 1 januari 2019 voor iedereen aantal nieuwe regels:

  • Hoeveel kinderbijslag je krijgt, hangt niet langer af van je beroepssituatie. De sociale toeslagen worden voortaan toegekend volgens je gezinsinkomen.
  • Als je kind achttien jaar werd in 2019 blijf je automatisch kinderbijslag ontvangen tot de eenentwintigste verjaardag, tenzij het een werkloosheidsuitkering krijgt of een loon voor werk van meer dan 240 uur per kwartaal (behalve als het om een studentenjob gaat).
  • Als je kind in 2019 één van beide ouders verloor, krijgt het wezenbijslag. Het blijft die ontvangen, ook al huwt de overlevende ouder opnieuw of vormt hij of zij een nieuw gezin.
  • Nieuwe moeders kunnen hun kinderbijslagfonds zelf kiezen. Wie al moeder is, kan dat vanaf 2021. Wie dat wil, kan dan ook veranderen van fonds.

De gedetailleerde bedragen (geboortepremie, schoolpremie …) vind je terug in de brochure van Famiwal, het Waalse publieke kinderbijslagfonds.

Meer info

Brussel

Brussel hervormde de kinderbijslag op 1 januari 2020. Anders dan in Vlaanderen en Wallonië stapte iedereen meteen over op de nieuwe regeling, dus ook als ze voordien werden geboren.

Meer info

Op Iriscare vind je alle bedragen in functie van je gezinstoestand en je inkomsten.

Iriscare

Duitstalige Gemeenschap

Sinds 1 januari 2019 geldt een nieuwe regeling voor alle kinderen, ongeacht of ze vóór of na 1 januari 2019 werden geboren. De gezinsbijslag bestaat uit de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie.

Als je kind werd geboren voor 1 januari 2019, wordt het bedrag dat je in december 2018 ontving vergeleken met het nieuwe bedrag. Valt het nieuwe bedrag lager uit, dan blijf je het oude bedrag ontvangen tot het nieuwe bedrag voordeliger is of tot de geboorte van een nieuw kind.

Het basisbedrag is 181,30 euro per kind. Daarbovenop krijg je een jaarlijkse toeslag van 60,04 euro. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je nog een sociale toeslag krijgen van 86,59 euro.

Vanaf het derde kind krijg je een toeslag van 155,88 euro per kind, ongeacht je gezinsinkomen.

Daarnaast zijn er nog een aantal toeslagen mogelijk zoals 138,56 euro voor halfwezen en 275,95 euro voor volledige wezen of een bedrag tussen 98,14 en 647,75 euro voor kinderen met een aandoening.

Weetje

De kinderbijslag hangt af van de regio waar je woont.

Wat zijn de gevolgen van een scheiding voor je recht op kinderbijslag?

Zelfs al gaan de ouders uit elkaar (scheiding, feitelijke scheiding of einde van de wettelijke samenwoning), dan blijft het ouderlijk gezag nog steeds een zaak van beiden. Daarom verandert er ook niets aan de uitbetaling van de kinderbijslag: het kinderbijslagfonds blijft betalen aan wie de uitkering vroeger al kreeg, meestal de moeder. Het verandert alleen als een gerechtelijke uitspraak de ouderlijke macht uitsluitend aan de andere ouder toevertrouwt.

Is er een verband met het ouderlijk gezag?

Wie ouderlijk gezag over een kind heeft, kan de belangrijke beslissingen voor dat kind nemen. Het gaat dan om zaken als de schoolkeuze, beslissingen over reisplannen … Meer informatie over het ouderlijk gezag vind je op notaris.be.

Meestal oefenen beide partners samen het ouderlijk gezag uit. We spreken in dat geval van co-ouderschap. Belangrijke beslissingen moeten dan door beide ouders samen worden genomen, ook al wonen ze niet (meer) samen.

Toch is het mogelijk dat het ouderlijk gezag uitsluitend aan een van beide ouders wordt toegewezen. Bijvoorbeeld:

  • In de voorafgaande overeenkomst in het kader van een scheiding met onderlinge toestemming, als die overeenkomst definitief door de rechtbank aanvaard is.
  • In een definitieve uitspraak van de rechter bij een scheiding op grond van onherstelbare ontwrichting.

In dat geval en indien het kind bij die ouder woont, kan de kinderbijslag aan die ouder worden uitbetaald.

Voor een eenoudergezin?

Nadat je uit elkaar bent gegaan of bent gescheiden, word je mogelijk een alleenstaande ouder. Samen met je kinderen vorm je dan een eenoudergezin.

Misschien heb je in dat geval recht op verhoogde kinderbijslag. Je inkomen mag dan niet hoger liggen dan een bepaald plafond.

Weetje

Eenoudergezinnen krijgen soms een toeslag.