Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

De geboorte van een kind

Op deze pagina

Wie breng je van een geboorte op de hoogte?

Je moet de geboorte van een kind aangeven bij de gemeente waar de bevalling plaatsvond. Meer weten over de formaliteiten voor kinderen die in het buitenland werden geboren.

Vergeet ook niet om:

  • Je ziekenfonds te verwittigen.
  • De werkgever van de ouder die het kind fiscaal ten laste heeft in te lichten. Kinderen ten laste hebben gevolgen voor je fiscale situatie.  Zo stijgt je nettoloon, want er moeten minder belastingen via de bedrijfsvoorheffing worden afgehouden.
Voetjes van een pasgeborene in een grijs wollen deken gewikkeld

Hoe krijg ik de geboortepremie of het kraamgeld?

Sinds 1 januari 2019 wordt de kinderbijslag niet langer beheerd door de federale overheid, maar door de regionale overheden. Dat geldt voor alle kinderen die er gedomicilieerd zijn. Elke regio bepaalt dus zelf hoeveel de kinderbijslag er bedraagt en hoe deze wordt uitbetaald.

Als je kind bijvoorbeeld gedomicilieerd is in Duitstalig België krijg je kinderbijslag van de overheidsdienst van de Duitstalige Gemeenschap.

Voor kinderen die in een ander land van de Europese Unie wonen, wordt de kinderbijslag uitgekeerd door de regio waar de (laatste) werkgever van de sociaal verzekerde gevestigd is.

Worden er na de geboorte nog andere premies uitbetaald?

Onder bepaalde voorwaarden betalen sommige ziekenfondsen een geboortepremie uit in het kader van een aanvullende verzekering. Voor meer informatie hierover en over je specifiek dossier kan je contact opnemen met je mutualiteit (ziekenfonds).

Informeer ook bij je werkgever, de gemeente en bij de verenigingen waarvan je lid bent of ook zij een geboortepremie uitbetalen.

Weetje

Sommige ziekenfondsen keren een geboortepremie uit. Vergeet niet om ze aan te vragen.

Heb je recht op een adoptiepremie?

Net als na een geboorte worden er na een adoptie premies toegekend. Voor een eerste kind bedraagt de adoptiepremie evenveel als de geboortepremie.

Worden de kosten van de bevalling en de postnatale zorg terugbetaald?

De kosten van een bevalling worden grotendeels terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering bij de mutualiteit. Dat is handig, want een bevalling is duur: de ziekenhuiskamer, de anesthesist, de gynaecoloog … En dan zijn er nog de postnatale zorgen.

De verplichte ziekteverzekering van je mutualiteit dekt echter niet alles. Bepaalde supplementen kunnen hoog oplopen en worden, bijvoorbeeld als je in een eenpersoonskamer ligt, niet (volledig) terugbetaald.

Voor de kosten die niet door de verplichte ziekteverzekering worden terugbetaald, kan je eventueel een hospitalisatieverzekering afsluiten. Zo verkleint het bedrag waarvoor je uiteindelijk zelf opdraait.

Let op: je moet voldoen aan de voorwaarden van het contract van je aanvullende verzekering. Lees het een paar weken voor de bevalling aandachtig zodat je met kennis van zaken voorbereidingen kan treffen en weet in welk ziekenhuis je terugbetaling geniet, of je een eenpersoonskamer kan boeken of niet … Contracten kunnen erg verschillen. Sluit je een verzekering af als je al zwanger bent, dan is het niet zeker dat alle kosten verbonden aan de bevalling en de geboorte wel worden gedekt.

Wikifin-tip

Controleer vooraf in welke omstandigheden je hospitalisatieverzekering tussenkomt bij een bevalling.