Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

Welk verlof kan ik opnemen om voor mijn kind te zorgen?

Op deze pagina

Om de band tussen ouders en kind te versterken, werden verschillende verlofformules uitgewerkt: zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof en adoptieverlof. Ook wie met de moeder van het kind samenwoont maar niet de vader is, heeft recht op verlof. Daarnaast heeft de moeder recht op borstvoedingspauzes.

De vader en de moeder van het kind kunnen van bij de geboorte ouderschapsverlof overwegen.

Moederschapsrust

Na het vervullen van een aantal administratieve formaliteiten heb je recht op betaald moederschapsrust. Dat geldt zowel voor loontrekkenden als voor zelfstandigen.

De duur van de moederschapsrust varieert naargelang jouw statuut:

Een deel van de moederschapsrust kan vóór de bevalling worden opgenomen, de rest daarna.

Via het ziekenfonds ontvang je een moederschapsuitkering.

Meer info

De voorwaarden, de duur van het zwangerschapsverlof en het bedrag:

Vaderschapsverlof

Papa’s die werknemer zijn, hebben eveneens recht op verlof, al is dat veel korter dan dat van de mama’s. Vaderschapsverlof duurt vijftien dagen.

Meer informatie over de duur van het vaderschapsverlof, het bedrag van de uitkering en de voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen, lees je op deze website. Ambtenaren hebben recht op wat ‘omstandigheidsverlof’ wordt genoemd. Meer informatie lees je op deze website. Een deel van dat omstandigheidsverlof wordt door de werkgever betaald, een ander deel door het ziekenfonds.

Sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandigen die vader of meeouder zijn geworden recht op het vaderschaps- en geboorteverlof.

Geboorteverlof voor co-ouders

De co-ouder is diegene die met de moeder van het kind samenwoont, maar niet de vader is.

Ook een co-ouder heeft recht op geboorteverlof. Dat duurt net zo lang als vaderschapsverlof: vijftien dagen.

Een co-ouder heeft uitsluitend recht op geboorteverlof indien het vaderschap niet wettelijk kan worden vastgesteld en het kind dus geen vader heeft.

Ook geboorteverlof wordt gedeeltelijk door de werkgever en gedeeltelijk door het ziekenfonds betaald.

Een aantal voorwaarden moeten vervuld zijn. Meer informatie vind je op deze website.