Welk budget moet ik voorzien voor de huur en de lasten?

De huur van een huis of een appartement is meestal de belangrijkste uitgavenpost in het gezinsbudget. De huurprijs wordt door een groot aantal factoren bepaald: de staat en de oppervlakte van de woning, de wijk of de stad waarin de woning ligt, de onmiddellijke omgeving, …

Betaling van de huur en de lasten

Op de in het huurcontract afgesproken data moet je de huur en de daaraan verbonden lasten betalen. In de meeste gevallen wordt de huur op voorhand betaald. Met andere woorden, je zal de huur van jouw woning betalen op 1 oktober om er in de maand oktober gebruik van te maken.

In de meeste gevallen wordt de storting van de huurwaarborg aan het begin van een huurcontract overeengekomen.

Berekening van de huurprijs

Op de verjaardag van de ondertekening van het huurcontract wordt de huur geïndexeerd of, met andere woorden, aan de levensduurte aangepast. Over het algemeen is die indexering toegelaten, zelfs als ze niet in het huurcontract werd voorzien. Als in het huurcontract staat dat de huur niet zal worden geïndexeerd, zijn indexeringen niet mogelijk, tenzij die in een ‘aanhangsel’ van het huurcontract werden ingeschreven. Iedereen die het huurcontract ondertekende, moet het met de aanhangsels eens zijn.

Wil je de indexering van je huur makkelijk berekenen? Hier vind je een online huurcalculator.

Telkens wanneer er drie jaar voorbij zijn, kunnen zowel de eigenaar als de huurder vragen om de huur te verhogen of te verlagen, al moeten dan wel bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Raken de eigenaar en de huurder het niet eens, dan kan een van beide de tussenkomst van de vrederechter vragen.

Berekening van de lasten

In de meeste huurcontracten wordt voorzien dat je, naast de huur, ook lasten moet betalen:

  • gemeenschappelijke lasten (die in sommige flatgebouwen hoog kunnen oplopen): onderhoud van de inkomhal, de lift,…
  • kosten voor jouw eigen verbruik aan elektriciteit, aardgas en water.

Er bestaan twee systemen:

  1. forfaitaire lasten: je betaalt iedere maand een vast bedrag. Dat de reële kosten mogelijks hoger of lager liggen, wijzigt daar niets aan.
  2. werkelijke lasten: je betaalt de reële kosten. Meestal staat dan in het huurcontract dat je maandelijks een provisie moet betalen. Die provisie is een vast bedrag dat je als huurder maandelijks stort in afwachting van de definitieve afrekening. Op het einde van het jaar wordt een nauwkeurige afrekening gemaakt op basis van de facturen.

Een voorbeeld: in het huurcontract is een provisie van 80 euro voorzien. Op het einde van het jaar blijkt uit de afbreking dat de reële kosten voor jou 1.276 euro bedragen. Je moet, met andere woorden, 1.276 euro betalen, maar mag daar de reeds betaalde provisie (80 x 12 = 960) van aftrekken. Dat betekent dat je op het einde van het jaar nog 316 euro verschuldigd bent.

De Vlaamse huurregels besteden aandacht aan de transparantie van de kosten en lasten naar de huurder toe. Elke publieke mededeling (affichering of publiciteit) rond de verhuring van een (roerend of onroerend) goed met een woonfunctie, vermeldt minstens de gevraagde huurprijs én het bedrag van de kosten en de lasten. Dit geldt ook voor de studentenkoten.

Is er discussie, dan kan een van de partijen altijd beslissen die discussie aan de vrederechter voor te leggen.

Onroerende voorheffing

Onroerende voorheffing kan nooit ten laste van de huurder vallen. Mocht er in het huurcontract een clausule staan die dat bepaalt, dan is die ongeldig.

De Wikifin-tips

  • Of je nu studeert, werkt of met pensioen bent, je moet er altijd voor zorgen dat wat je uitgeeft aan huur geen te grote hap uit je maandbudget neemt.
  • Als huurder hoef je geen onroerende voorheffing te betalen. Toch kan je gezinssituatie ervoor zorgen dat de eigenaar van je woning minder voorheffing moet betalen. Breng hem dus zeker op de hoogte van je gezinssituatie! Als hij daardoor minder onroerende voorheffing moet betalen, kan die in mindering komen van jouw huur. Praat er open over met je eigenaar.