Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

couple-looking-building.jpg
Aangepast op

Wat kost het huren van een woning?

Op deze pagina

De huur van een huis of een appartement is meestal de belangrijkste uitgavenpost in het gezinsbudget. Hoeveel die precies bedraagt, hangt van een aantal factoren af zoals de staat en de oppervlakte van de woning, de wijk of de stad waarin ze ligt, de onmiddellijke omgeving …

Betaling van de huur en de lasten

In het huurcontract leg je samen met de verhuurder vast op welk moment je de huur en de daaraan verbonden lasten moet betalen. Meestal is dat aan het begin van de maand. Zo betaal je op 1 oktober om er die maand gebruik van te maken.

De huurwaarborg betaal je in de meeste gevallen op het moment dat het huurcontract gesloten wordt.

Berekening van de huurprijs

De huishuur die je betaalt, kan elk jaar aangepast worden. Dat gebeurt op de verjaardag van de ondertekening van het huurcontract.

Dan kan de huur worden “geïndexeerd”, dus aangepast aan de kost van het leven. De indexering is meestal toegelaten, zelfs als ze niet in het huurcontract staat. Enkel als er in het huurcontract expliciet vermeld staat dat de huur niet geïndexeerd wordt, is dit niet mogelijk, tenzij dit in een aanhangsel wordt opgenomen. Een aanhangsel wordt toegevoegd aan het huurcontract. Iedereen die het huurcontract ondertekende, moet het met de aanhangsels eens zijn.

Wil je de indexering van je huur makkelijk berekenen? Hier vind je een online huurcalculator.

Hou er ook rekening mee dat als je verhuurder de huurprijs nooit heeft geïndexeerd, hij die in één keer kan indexeren. Zo kan de huur worden verhoogd als zou die jaarlijks zijn geïndexeerd sinds het begin van de huur. In dat geval kan hij de indexatie enkel retroactief toepassen op de drie maanden voor de berichtgeving van de indexering.

De indexering van de huur wordt berekend met een formule gebaseerd op de gezondheidsindex. De nieuwe huurprijs wordt berekend door de basishuurprijs (dus de huur die wordt vermeld in het huurcontract) te vermenigvuldigen met de nieuwe index, en het resultaat daarna te delen door de startindex (de index van de maand voor het tekenen van het huurcontract).

Nieuwe huurprijs = (basishuurprijs * nieuwe gezondheidsindex/aanvankelijke gezondheidsindex)

Om de drie jaar kunnen zowel de eigenaar als de huurder vragen om de basishuurprijs te verhogen of te verlagen. Daarvoor moeten dan wel bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Raken ze het niet eens, dan kan een van beiden de tussenkomst van de vrederechter vragen.

Zowel in Vlaanderen, Brussel als in Wallonië

werd de mogelijkheid tot indexatie wegens de energiecrisis in 2022 gekoppeld aan het energiepeil van de woning. De huurprijs van heel energieverslindende woningen (of die zonder certificaat) mocht niet worden geïndexeerd, die van heel energiezuinige mocht volledig worden geïndexeerd. De huurprijs van woningen die zich daartussen bevinden, mocht beperkt worden geïndexeerd. Eén jaar later is indexatie opnieuw mogelijk. In de onderstaande tabel vind je een overzicht van de situatie na oktober 2023.

  Vlaanderen Brussel Wallonië
Datum aanpassing 1 oktober 2023 14 oktober 2023 1 november 2023
Categorie Huurwoningen zonder EPC of met een D, E of F-label Huurwoningen met een E, F of G-label Huurwoningen met een PEB D, E, F of G
Wijze van indexatie De standaardindexatieformule wordt vermenigvuldigd met een correctiefactor De standaardindexatieformule wordt vermenigvuldigd met een correctiefactor

Een specifieke berekeningswijze is  van toepassing

Weetje

Over het algemeen is de indexering van de huishuur toegelaten, zelfs als ze niet in het huurcontract werd opgenomen.

Berekening van de lasten

In de meeste huurcontracten vind je naast de huur ook een overzicht van de lasten die je moet betalen:

  • Voor een appartement kunnen dat de deelneming in de gemeenschappelijke lasten zoals het onderhoud van de inkomhal en de lift zijn. Die kosten kunnen in sommige flatgebouwen hoog oplopen.
  • Kosten voor je persoonlijk verbruik van elektriciteit, aardgas en water.

Er bestaan twee systemen om de lasten te betalen:

Forfaitaire lasten

Je betaalt iedere maand een vast bedrag. Dat je effectief verbruik, en dus de reële kosten, hoger of lager liggen, wijzigt daaraan niets.

Werkelijke lasten

Je betaalt de reële kosten. Meestal staat dan in het huurcontract dat je maandelijks een provisie moet betalen. Dat is een voorschot in afwachting van de definitieve afrekening. Op het einde van het jaar maakt de verhuurder een nauwkeurige afrekening op basis van de facturen.

Voorbeeld: In het huurcontract is een provisie van 80 euro voorzien

Op het einde van het jaar blijkt uit de afrekening dat de reële kosten voor jou 1276 euro bedragen. Je moet dus 1276 euro betalen, maar daar mag je de reeds betaalde provisie (80 euro x 12 maanden = 960 euro) van aftrekken. Dat betekent dat je op het einde van het jaar nog 316 euro verschuldigd bent.

Een koppel bezoekt een woning met de vastgoedmakelaar

De Vlaamse huurregels leggen transparantie op over de kosten en lasten. Elke publieke mededeling (affichering of publiciteit) rond de verhuring van een goed met een woonfunctie moet minstens de gevraagde huurprijs én het bedrag van de kosten en de lasten vermelden. Dit geldt ook voor de studentenkoten.

Is er toch discussie, dan kan een van de partijen die discussie voorleggen aan een vrederechter.

Onroerende voorheffing

Onroerende voorheffing kan nooit ten laste van de huurder vallen. Mocht er in het huurcontract toch een clausule staan die dat bepaalt, dan is die ongeldig.

Wikifin-tips

De gevraagde huur ligt boven mijn budget. Wat kan ik doen?

Het recht op een degelijke woning staat in de grondwet. Toch is het niet altijd eenvoudig om een betaalbare woning te vinden, zeker niet in grote steden. Daarom heeft de overheid een aantal maatregelen genomen om iedereen aan een woning te helpen. Zo zijn er goedkope woningen, sociale woningen, huursubsidies en verhuispremies voor wie een onbewoonbare woning moet verlaten. Er zijn ook maatregelen die bedoeld zijn om mensen te helpen bij het kopen van een eigen woning. Denk maar aan de toekenning van sociale hypothecaire leningen aan jonge gezinnen met een laag inkomen. 

De regels over de toekenning van sociale woningen verschillen naargelang je in Vlaanderen, Brussel of Wallonië woont.

Meer info