Welke administratieve zaken moet ik in orde brengen als ik afstudeer of stop met studeren, en ga werken?

Als je van de schoolbanken komt, moet je wat administratieve zaken regelen. Geen nood! Ze nemen niet veel tijd in beslag. Je zorgt er zo alvast voor dat je in orde bent als je enige tijd werkloos blijft.

Schrijf je in als werkzoekende

Pas afgestudeerd en niet onmiddellijk werk gevonden of slechts deeltijds aan de slag? Dan heb je er alle belang bij je in te schrijven als werkzoekende. Doe de inschrijving zeker! Je kan sociale rechten kwijtspelen door je niet in te schrijven. Zo kan je in de toekomst bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering geweigerd worden.

Om je in te schrijven als werkzoekende ga je langs bij jouw gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.


Je kan de registratie ook online doen.

Met je inschrijving als werkzoekende start je beroepsinschakelingstijd, de vroegere ‘wachttijd’.
Je beroepsinschakelingstijd duurt een jaar. Heb je geen werk gevonden eens die periode voorbij is, dan heb je misschien recht op een uitkering, de inschakelingsuitkering.
Sinds 1 januari 2015 zijn de voorwaarden verstrengd om een inschakelingsuitkering te verkrijgen. Je vindt op de website van de RVA de voorwaarden om in aanmerking te komen voor zo’n uitkering.

Hoe sneller je bent ingeschreven bij jouw dienst voor arbeidsbemiddeling (de VDAB in Vlaanderen en ACTIRIS in Brussel), hoe sneller je beroepsinschakelingstijd start. De beroepsinschakelingstijd start sowieso ten vroegste op 1 augustus als je bent afgestudeerd in juni en je je direct inschreef bij de VDAB of ACTIRIS. Alleen wanneer je tijdens het schooljaar stopt met studeren, je afstudeert in tweede zit of in februari, start je beroepsinschakelingstijd vanaf het moment dat je je inschrijft bij de VDAB of ACTIRIS.

Bij de VDAB en ACTIRIS kan je voor veel meer terecht dan voor je inschrijving als werkzoekende. Medewerkers van de VDAB en ACTIRIS helpen om een job te vinden en ondersteunen je bij het solliciteren. De VDAB en ACTIRIS controleren ook of je werkt zoekt. Ze bieden daarnaast ook opleidingen aan. Als je ingeschreven bent bij de VDAB, hou je best een sollicitatiewerkmap bij in je VDAB-profiel.

Eens je werk hebt gevonden, hoef je je niet uit te schrijven bij de VDAB of ACTIRIS. Dat gebeurt automatisch. Je mag je uiteraard ook zelf uitschrijven. Dan zal je minder lang mailtjes ontvangen met werkaanbiedingen op jouw maat.

De Wikifin-tips

Als je studeert hebben je ouders in principe recht op kinderbijslag tot je 25ste verjaardag. Als je afstudeert of stopt met studeren, dan verliezen ze normaal gezien het recht op kinderbeslag vanaf de 1ste dag van de volgende maand. Er bestaan hierop wel uitzonderingen. Meer info hierover vind je op onze pagina over de kinderbijslag.

Jouw ouders moeten hun werkgever informeren als jij start met werken. Herinner hen daaraan!

 

Schrijf je in bij een ziekenfonds

Als je studeert of in je beroepsinschakelingstijd zit, blijf je tot je 25ste via je ouders verzekerd bij het ziekenfonds.

Ben je 25 jaar geworden, werk je, of is je beroepsinschakelingstijd om? Dan moet je je zelf aansluiten bij een ziekenfonds of bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

Die inschrijving is nodig om van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen te kunnen genieten. Het is een voor iedereen verplichte verzekering die een basisdekking in geval van ziekte en ongeval biedt: ze betaalt een deel terug van je ziektekosten (dokter, ziekenhuis, apotheker) en van je vervangingsinkomen. Deze verzekering maakt deel uit van de sociale zekerheid: de voordelen ervan zijn dezelfde bij alle ziekenfondsen en bij de Hulpkas. De bijdragen worden automatisch van je inkomen afgehouden. Zelfstandigen betalen hun bijdragen aan hun sociale verzekeringskas.

Op de website van het RIZIV vind je een lijst van de ziekenfondsen in België waarbij je je kan aansluiten.

Naast deze basisdekking ben je bij een ziekenfonds verplicht om aan te sluiten voor een aanvullende verzekering. Het is deze verzekering die bijvoorbeeld de sportkampen van je kinderen, de kost van een dieet, een geboorte- of adoptiepremie, … (deels) zal terugbetalen. De bijdragen voor deze extra verzekering en de dekkingen die ze biedt, verschillen tussen de ziekenfondsen. Het loont de moeite om het aanbod van de verschillende ziekenfondsen te vergelijken.

In Vlaanderen betaal je ook 50 euro per jaar voor de zorgverzekering. De zorgverzekering betaalt een vergoeding van 130 euro per maand aan ernstig en langdurig zorgbehoevenden. Elke inwoner van het Vlaamse Gewest ouder dan 25 jaar moet hierop inschrijven; inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen er onder bepaalde voorwaarden op inschrijven. De zorgverzekering komt bovenop de verplichte verzekering van het ziekenfonds.

De Wikifin-tips

De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de verplichte aanvullende verzekering, betalen slechts een deel van je ziektekosten. Daarom sluiten nogal wat mensen een aanvullende hospitalisatieverzekering af, want de ziekenhuisfactuur kan behoorlijk oplopen.
 Misschien sloten je ouders een hospitalisatieverzekering af voor heel hun gezin. Je kan die hospitalisatieverzekering misschien op jouw eigen naam voortzetten. Dat moet niet, maar kan wel voordelig zijn. Een hospitalisatieverzekering is niet verplicht.
Sommige werkgevers bieden hun medewerkers een hospitalisatieverzekering aan, als een extra looncomponent. Controleer zeker of die aangeboden hospitalisatieverzekering voldoende garanties en dekking biedt.