Verhuizen

Je vond je droomwoning en de verkoopakte is ondertekend; of de werken aan je nieuwbouw zijn achter de rug? Tijd om te verhuizen. Zodra je verhuisd bent, moet je je inschrijven bij de Bevolkingsdienst van je nieuwe gemeente. Die informeert de bevolkingsdienst van je vorige gemeente. Maar ook een aantal andere instanties zoals het kinderbijslagfonds, het OCMW, de Rijksdienst voor Pensioenen, enz.
 
Je zal je adreswijziging wel zelf moeten melden aan je werkgever, je bank en je verzekeraar, je leveranciers van water, elektriciteit, ... en, niet te vergeten, je telecomoperator. Ben je student en verhuis je tijdelijk naar een kot, dan ben je niet verplicht om je daar te domiciliëren. Het is zelfs raadzaam om dat niet te doen: het kan immers ingrijpende gevolgen hebben voor de kinderbijslag die je ouders ontvangen en voor de belastingen die ze betalen.

De Wikifin-tips

 • Verwittig tijdig alle instanties die je facturen opsturen. Zo vermijd je betalingsachterstallen door facturen die naar een verkeerd adres worden verstuurd.
 • Er bestaan al dan niet betalende diensten op de markt die je heel wat kopzorgen besparen door je post door te sturen naar je nieuwe adres, en je voornaamste leveranciers ervan op de hoogte te brengen dat je bent verhuisd.
 1. Het eerste wat je moet doen als je verhuisd bent? Laat je inschrijven bij de bevolkingsdienst van je nieuwe gemeente. Die brengt je vorige gemeente op de hoogte van je vertrek. Indien nodig, kan je in je nieuwe woonplaats ook de inschrijvingsbewijzen van je wagen en die van de wagens van andere gezinsleden laten aanpassen.

  Blijf je in dezelfde gemeente wonen? Geef je nieuw adres dan gewoon door aan de bevolkingsdienst van je gemeente. 

  Daarop volgt de controle door de wijkagent of dat adres wel degelijk je hoofdverblijfplaats is, of je met andere woorden wel degelijk op dat adres woont, alleen of met je gezin. Is dat gebeurd, dan kan je de gegevens van je woonplaats op de chip van je elektronische identiteitskaart en die van andere gezinsleden laten aanpassen.

  Instanties die automatisch worden verwittigd

  Zodra je adreswijziging officieel is, worden een aantal instanties automatisch op de hoogte gebracht:

  • je ziekenfonds;
  • het RIZIV;
  • de belastingadministratie;
  • je kinderbijslagfonds;
  • je kas voor werkloosheidsuitkeringen;
  • het OCMW;

  Instanties die jij moet verwittigen

  Sommige instanties moet je zelf op de hoogte brengen:

  • je werkgever;
  • VDAB, Actiris of Forem als je werkzoekende bent;
  • je water-, elektriciteits- en aardgasleveranciers;
  • je telefoonmaatschappij;
  • de bank(en), makelaar(s) en verzekeringsmaatschappij(en) waar je klant bent;
  • de kranten en tijdschriften waarop je geabonneerd bent;
  • ...

  Breng iedereen tijdig op de hoogte om te vermijden dat je een betalingsachterstand oploopt omdat je factuur naar het verkeerde adres werd gestuurd.

  De Wikifin-tips

  • Er bestaan al dan niet betalende diensten op de markt die je heel wat kopzorgen besparen door je post door te sturen naar je nieuwe adres, en je voornaamste leveranciers ervan op de hoogte te brengen dat je bent verhuisd.
  • De belastingadministratie wordt automatisch van je adreswijziging op de hoogte gebracht. Heb je kort voordien bezwaar tegen je belastingaanslag aangetekend, dan is het wel een goed idee om je nieuwe adres zelf aan de belastingdiensten door te geven.
 2. Heb je een laag inkomen, dan kan je in bepaalde omstandigheden steun aanvragen als je verhuist: bijvoorbeeld, als je je woning moet verlaten omdat ze onbewoonbaar werd verklaard of omdat je een handicap opliep en je woning niet aangepast is.

  Je vindt hier meer informatie over de premies en tegemoetkomingen bij een verhuizing.

 3. We kunnen je heel wat praktische tips meegeven om de verhuis naar je nieuwe woning optimaal voor te bereiden. Onder meer:

  • Als je het kan betalen en met een professionele verhuisfirma wil werken, vraag dan een aantal offertes om de prijzen en aangeboden diensten te vergelijken. Een andere mogelijkheid: schakel vrienden en kennissen in, maar bereid je dan wel voor op een erg vermoeiende dag. Als er dan tijdens de verhuizing dingen beschadigd raken, dan kan je enkel traantjes van spijt laten vloeien. Tenzij je de familiale verzekering van je vriend kan aanspreken (als die er al een heeft, natuurlijk!). 
  • Laat je brandverzekering aanpassen.
  • Als huurder van je huidige woning moet je ervoor zorgen dat die in goede staat is, anders kom je bij het opmaken van de plaatsbeschrijving misschien voor onaangename verrassingen te staan.
  • Pak al je bezittingen in dozen in.
  • Geef je meterstanden door, zodat je geen rekeningen hoeft te betalen voor een woning waar je niet meer woont. Neem een recente factuur waarop jouw klantennummer, meternummers en EAN-codes zijn vermeld, en bezorg je nieuwe adres aan jouw water-, elektriciteits-, gas- en telefoonmaatschappij. Er bestaan al dan niet betalende diensten op de markt die je heel wat kopzorgen besparen door je post door te sturen naar je nieuwe adres, en je voornaamste leveranciers ervan op de hoogte te brengen dat je bent verhuisd.
  • Gas- en elektriciteitsmaatschappijen bieden nu een vereenvoudigde dienstverlening aan: op hun website kan je ad-hocformulieren downloaden. Idealiter beschik je over die formulieren op de dag waarop de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt als je de woning verlaat.
  • Reserveer een parkeerplaats vóór de deur van je oude en nieuwe woning, zeker wanneer je een beroep doet op een professionele verhuisfirm. Informeer bij de gemeenteadministratie naar de bevoegde dienst en de openingsuren. Hou er rekening mee dat sommige gemeente extra kosten aanrekenen wanneer je een verhuislift gebruikt.

  Belangrijk voor werknemers: verhuizen geeft je geen recht op een betaalde verlofdag (wat ook wel eens ‘klein verlet’ wordt genoemd), behalve indien dit recht voorzien is in je collectieve of individuele arbeidsovereenkomst.

 4. Niets verplicht je om je studentenkot als domicilie te kiezen, ook niet als je er het grootste deel van het jaar verblijft. De meeste studenten blijven ten laste van hun ouders en keren regelmatig (in het weekend, tijdens de blokperiode, in schoolvakanties) naar huis terug.

  Wil je je op je studentenkot inschrijven? Vergeet niet dat het belangrijke gevolgen heeft voor je huurcontract én voor de kinderbijslag die je ouders ontvangen en de belastingen die ze moeten betalen.

 5. Als je gewerkt hebt als werknemer of zelfstandige, zal je nieuwe gemeente de Federale Pensioendienst (FPD) van je verhuis op de hoogte brengen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Verhuis je slechts tijdelijk naar het buitenland? Breng dan zelf de FPD op de hoogte! Als zelfstandige kan je ook het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) verwittigen. Die informeert dan de FPD.

  Gepensioneerde ambtenaren zijn ook verplicht om zelf de FPD te verwittigen.

  Belangrijk om weten: jouw verhuis heeft geen enkele invloed op de uitbetaling van je pensioen!