Verhuizen

Je vond je droomwoning en de verkoopakte is ondertekend; of de werken aan je nieuwbouw zijn achter de rug? Tijd om te verhuizen. Zodra je verhuisd bent, moet je je inschrijven bij de Bevolkingsdienst van je nieuwe gemeente. Die informeert  de bevolkingsdienst van je vorige gemeente. Maar ook een aantal andere instanties zoals het kinderbijslagfonds, het OCMW, de Rijksdienst voor Pensioenen, enz.
 
Je zal je adreswijziging wel zelf moeten melden aan je werkgever, je bank en je verzekeraar, je leveranciers van water, elektriciteit, ... en, niet te vergeten, je telecomoperator. Ben je student en verhuis je tijdelijk naar een kot, dan ben je niet verplicht om je daar te domiciliëren. Het is zelfs raadzaam om dat niet te doen: het kan immers ingrijpende gevolgen hebben voor de kinderbijslag die je ouders ontvangen en voor de belastingen die ze betalen.

De Wikifin-tips

 • Verwittig tijdig alle instanties die je facturen opsturen. Zo vermijd je betalingsachterstallen door facturen die naar een verkeerd adres worden verstuurd.
 • De dienst DoMyMove van bpost kan je heel wat kopzorgen besparen door je post door te sturen naar je nieuwe adres, en je voornaamste leveranciers ervan op de hoogte te brengen dat je bent verhuisd.
 1. Het eerste wat u moet doen als u verhuisd bent? Laat u inschrijven bij de Bevolkingsdienst van uw nieuwe gemeente. Die brengt uw vorige gemeente wel op de hoogte van uw vertrek. Indien nodig, kan u in uw nieuwe woonplaats ook de inschrijvingsbewijzen van uw wagen en die van de wagens van andere gezinsleden laten aanpassen.

  Blijft u in dezelfde gemeente wonen? Geef uw nieuw adres dan gewoon door aan de bevolkingsdienst van uw gemeente. 

  Daarop volgt de controle door de wijkagent of dat adres wel degelijk uw hoofdverblijfplaats is, of u met andere woorden wel degelijk op dat adres woont, alleen of met uw gezin. Is dat gebeurd, dan kan u de gegevens van uw woonplaats op de chip van uw elektronische identiteitskaart en die van andere gezinsleden laten aanpassen.

  Instanties die automatisch worden verwittigd

  Zodra uw adreswijziging officieel is, worden een aantal instanties automatisch op de hoogte gebracht:

  • uw ziekenfonds;
  • het RIZIV;
  • de belastingadministratie;
  • uw kinderbijslagfonds;
  • uw kas voor werkloosheidsuitkeringen;
  • het OCMW;
  • ….

  Instanties die u moet verwittigen

  Sommige instanties moet u zelf op de hoogte brengen:

  • uw werkgever;
  • VDAB, Actiris of Forem als u werkzoekende bent;
  • uw water-, elektriciteits- en aardgasleveranciers;
  • uw telefoonmaatschappij;
  • de bank(en), makelaar(s) en verzekeringsmaatschappij(en) waar u klant bent;
  • de kranten en tijdschriften waarop u geabonneerd bent;
  • ...

  Breng iedereen tijdig op de hoogte om te vermijden dat u een betalingsachterstand oploopt omdat uw factuur naar het verkeerde adres werd gestuurd.

  De Wikifintips

  • Via de dienst DoMyMove van bpost wordt uw post naar uw nieuw adres doorgestuurd én worden uw belangrijkste leveranciers op de hoogte gebracht van uw verhuis.
  • De belastingadministratie wordt automatisch van uw adreswijziging op de hoogte gebracht. Heeft u kort voordien bezwaar tegen uw belastingaanslag aangetekend, dan is het wel een goed idee om uw nieuwe adres zelf aan de belastingdiensten door te geven.
 2. Heeft u een laag inkomen, dan kan u in bepaalde omstandigheden steun aanvragen als u verhuist: bijvoorbeeld, als u uw woning moet verlaten omdat ze onbewoonbaar werd verklaard of omdat u een handicap opliep en uw woning niet aangepast is.

  De steunmaatregelen en de voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen, hangen af van het gewest waar u woont. Meer informatie leest u in onze rubriek ‘Een woning huren’.

 3. We kunnen u heel wat praktische tips meegeven om de verhuis naar uw nieuwe woning optimaal voor te bereiden. Onder meer:

  • Als u het kan betalen en met een professionele verhuisfirma wil werken, vraag dan een aantal offertes om de prijzen en aangeboden diensten te vergelijken. Een andere mogelijkheid: schakel vrienden en kennissen in, maar bereid u dan wel voor op een erg vermoeiende dag. Als er dan tijdens de verhuizing dingen beschadigd raken, dan kan u enkel traantjes van spijt laten vloeien. Tenzij u de familiale verzekering van uw vriend kan aanspreken (als die er al een heeft, natuurlijk!). 
  • Laat uw brandverzekering aanpassen.
  • Als huurder van uw huidige woning moet u ervoor zorgen dat die in goede staat is, anders komt u bij het opmaken van de plaatsbeschrijving misschien voor onaangename verrassingen te staan.
  • Pak al uw bezittingen in dozen in. Breng uw belangrijkste contactpersonen en een aantal instanties op de hoogte van uw nieuw adres (bijvoorbeeld: via de dienst DoMyMove van bpost).

  Bent u effectief verhuisd? Laat u dan meteen inschrijven in het bevolkingsregister van uw nieuwe gemeente.

  Belangrijk voor werknemers: verhuizen geeft u geen recht op een betaalde verlofdag (wat ook wel eens ‘klein verlet’ wordt genoemd), behalve indien dit recht voorzien is  in uw collectieve of individuele arbeidsovereenkomst.

 4. Niets verplicht u om uw studentenkot als domicilie te kiezen, ook niet als u er het grootste deel van het jaar verblijft. De meeste studenten blijven ten laste van hun ouders en keren regelmatig (in het weekend, tijdens de blokperiode, in schoolvakanties) naar huis terug.

  Wil u zich op uw studentenkot inschrijven? Vergeet niet dat het belangrijke gevolgen heeft voor uw huurcontract én voor de kinderbijslag die uw ouders ontvangen en de belastingen die ze moeten betalen.

 5. Als u gewerkt heeft als werknemer of zelfstandige, zal uw nieuwe gemeente de Federale Pensioendienst (FPD) van uw verhuis op de hoogte brengen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Verhuist u slechts tijdelijk? Breng dan zelf de FPD op de hoogte! Als zelfstandige kan u ook het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) verwittigen. Die informeert dan de FPD.

  Gepensioneerde ambtenaren zijn ook verplicht om zelf de Federale Pensioendienst (FPD) te verwittigen.

  Belangrijk om weten: uw verhuis heeft geen enkele invloed op de uitbetaling van uw pensioen!