Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 22 juni langs in Leuven en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

couple-looking-building.jpg
Aangepast op

In België, wat zijn de stappen die je moet nemen om te verhuizen?

Op deze pagina

Wie moet ik verwittigen als ik verhuis binnen België?

Het eerste wat je moet doen als je verhuisd bent, is je inschrijven bij de bevolkingsdienst van je nieuwe woonplaats. Je nieuwe gemeente brengt je vorige gemeente dan op de hoogte van je vertrek. Indien nodig kan je in je nieuwe woonplaats ook de inschrijvingsbewijzen van je wagen en die van andere gezinsleden laten aanpassen.

Blijf je in dezelfde gemeente wonen? Geef je nieuw adres dan gewoon door aan de lokale bevolkingsdienst. 

Na de aanmelding bij de bevolkingsdienst volgt een bezoek door de wijkagent. Hij controleert of het nieuwe adres wel degelijk je hoofdverblijfplaats is, dus of je er wel degelijk woont, alleen of met je gezin. Is dat gebeurd, dan kan je de gegevens van je woonplaats op de chip van je elektronische identiteitskaart en die van andere gezinsleden laten aanpassen.

Instanties die automatisch worden verwittigd:

Zodra je adreswijziging officieel is, worden een aantal instanties automatisch op de hoogte gebracht:

 • Je ziekenfonds
 • Het RIZIV
 • De belastingadministratie
 • Je kinderbijslagfonds
 • Je kas voor werkloosheidsuitkeringen
 • Het OCMW
 • ….

Instanties die je zelf moet verwittigen:

 • Je werkgever
 • VDAB, Actiris of Forem (of hulpkas) als je werkzoekende bent
 • Je water-, elektriciteits- en aardgasleveranciers
 • Je telefoonmaatschappij
 • Je bank(en), makelaar(s) en verzekeringsmaatschappij(en)
 • De kranten en tijdschriften waarop je geabonneerd bent
 • ...

Breng iedereen tijdig op de hoogte om te vermijden dat je een betalingsachterstand oploopt omdat je factuur naar het verkeerde adres werd gestuurd.

Wikifin-tips

 • Er bestaan, al dan niet betalende, diensten die je heel wat kopzorgen besparen door je post door te sturen naar je nieuwe adres en je voornaamste leveranciers ervan op de hoogte te brengen dat je bent verhuisd.
 • De belastingadministratie wordt automatisch van je adreswijziging op de hoogte gebracht. Heb je kort voordien bezwaar tegen je belastingaanslag aangetekend, dan is het wel een goed idee om je nieuwe adres zelf aan de belastingdiensten door te geven.

Weetje

Bij een verhuizing brengt de gemeente van je nieuwe woonplaats automatisch je oude gemeente op de hoogte van je vertrek.

Een vrouw vult verhuisdozen

Kan ik voor mijn verhuis op steun rekenen?

Heb je een laag inkomen, dan kan je in bepaalde omstandigheden steun aanvragen als je verhuist. Bijvoorbeeld als je je woning moet verlaten omdat ze onbewoonbaar werd verklaard of omdat je een handicap opliep en je woning niet aangepast is.

Moet ik als student op mijn kot ingeschreven staan?

Niets verplicht je om je studentenkot als domicilie te kiezen, ook niet als je er het grootste deel van het jaar verblijft. De meeste studenten blijven ten laste van hun ouders en keren regelmatig (in het weekend, tijdens de blokperiode, in schoolvakanties) naar huis terug.

Wil je je toch op je studentenkot inschrijven? Dat heeft belangrijke gevolgen voor je huurcontract, voor de kinderbijslag die je ouders ontvangen en de belastingen die ze moeten betalen.

Moet ik als gepensioneerde mijn pensioeninstelling verwittigen?

Als je gewerkt hebt als werknemer of zelfstandige, brengt je nieuwe woonplaats de Federale Pensioendienst (FPD) van je verhuizing op de hoogte via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Verhuis je slechts tijdelijk? Breng dan zelf de FPD op de hoogte. Als zelfstandige kan je ook het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) verwittigen. Die informeert dan de FPD.

Belangrijk om weten: je verhuis heeft geen enkele invloed op de uitbetaling van je pensioen.