Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

grandmother-granddaughter-watering-plants_1.jpg
Aangepast op

Hoe evolueert je aanvullend pensioen tijdens je loopbaan?

Op deze pagina

Aanvullend pensioen bij een nieuwe baan

Als je een nieuwe baan begint, ga je best na of je nieuwe werkgever aan zijn werknemers een aanvullend pensioen aanbiedt. Let wel: Hij is daartoe niet verplicht, tenzij er een verplichting geldt binnen de sector.

Automatische aansluiting bij een pensioenplan?

Geldt er geen verplichting op sectorniveau, dan beslist de werkgever zelf of hij een aanvullend pensioen aanbiedt. Hij bepaalt dan ook of hij dit doet voor alle werknemers of slechts voor een bepaalde categorie, zoals bijvoorbeeld de kaderleden.

Voldoe je bij je indiensttreding aan de aansluitingsvoorwaarden van het pensioenreglement, dan sluit de werkgever je automatisch aan bij het pensioenplan. Je kan dit niet weigeren.

Ben je al in dienst op het ogenblik dat je werkgever een eigen pensioenplan wil invoeren, dan heb je de keuze om hieraan deel te nemen of niet. Let wel: die keuze heb je niet als een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt dat de aansluiting verplicht is.

Als je weigert, dan heeft je werkgever geen enkele verplichting meer voor je aanvullend pensioen. Op lange termijn bekeken is het zelden voordelig de aansluiting te weigeren. Vraag dus eerst advies vooraleer dat te doen.

Zijn er aansluitingsvoorwaarden?

Het pensioenreglement beschrijft voor welke werknemers het geldt. Voldoe je bij je indiensttreding aan de aansluitingsvoorwaarden van het pensioenreglement, dan moet je onmiddellijk worden aangesloten. Jouw aansluiting mag niet worden uitgesteld tot je bijvoorbeeld een minimumleeftijd hebt bereikt of een bepaald aantal jaren bij de onderneming hebt gewerkt.

Bovendien mogen de aansluitingsvoorwaarden niet discriminerend zijn. Zo mag er bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt worden:

 • Tussen werknemers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur
 • Tussen voltijdse of deeltijdse arbeid
 • Op basis van anciënniteit
 • Op basis van inkomen
 • ...

Elke vorm van discriminatie tussen werknemers om het aanvullend pensioen te krijgen is verboden, behalve als er een objectieve reden voor is. Zo is het bijvoorbeeld wel toegelaten om het pensioenplan te beperken tot een bepaalde categorie werknemers.

Als je deeltijds werkt, hebt je eveneens recht op een aanvullend pensioen. Het is wel mogelijk dat je rechten dan proportioneel berekend worden. Zo bouw je met een halftijds contract allicht slechts de helft van de rechten van een voltijdse collega op.

Wikifin-tip

Informeer je vooraleer de aansluiting bij een pensioenplan te weigeren. Een dergelijke weigering kan op lange termijn financieel nadelig zijn.

Een man en een vrouw glimlachen en geven elkaar een hand

Weetje

Als de onderneming waar je in dienst treedt een pensioenplan heeft, ben je verplicht om toe te treden.

Je aanvullend pensioen tijdens je loopbaan

Weet je niet of je een aanvullend pensioenplan hebt of welke verzekeringsonderneming of pensioenfonds het beheert?

Als je bent aangesloten bij een aanvullend pensioenplan krijg je, zolang je actief in dienst bent,  elk jaar een pensioenfiche met informatie over het door jou opgebouwde aanvullend pensioen. Meer informatie over de inhoud van de pensioenfiche vind je hier.

Zodra je uit dienst bent, bijvoorbeeld na een ontslag, is de pensioeninstelling niet meer verplicht jou een pensioenfiche te bezorgen.

Weetje

Je kan steeds  de stand van je aanvullend pensioen raadplegen op www.mypension.be. In het deel "mijn aanvullend pensioen" kan je zien bij welke pensioeninstelling je een aanvullend pensioen hebt en hoeveel dit bedraagt. Je vindt er zowel informatie over je huidig pensioenplan, als dat van je vorige werkgever(s).

De pensioeninstellingen actualiseren de gegevens elk jaar op mypension.be. Je vindt ze in een overzicht, dat je in een PDF-formaat kan downloaden en afdrukken.

Als je je persoonlijk e-mailadres achterlaat, word je elk jaar per e-mail verwittigd zodra een geactualiseerd overzicht beschikbaar is.

Het overzicht wordt ook jaarlijks naar je eBox gestuurd. Dat is een persoonlijke, beveiligde elektronische brievenbus van de sociale zekerheid, waarin de overheid voor jou bestemde vertrouwelijke documenten kan plaatsen. Indien je er gebruik wenst van te maken, moet je ze eerst activeren via de website www.mysocialsecurity.be. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart (eID) nodig. Je kan er je persoonlijk e-mailadres achterlaten, zodat je verwittigd wordt telkens er een nieuw document in je eBox verschijnt.

Je kan ook volgende documenten vragen aan je werkgever of pensioeninstelling:

 • Een overzicht van de evolutie, over de jaren heen, van het reeds opgebouwde aanvullend pensioen.
 • Het pensioenreglement dat alle spelregels vastlegt.
 • Een verslag over het beheer van het pensioenplan.
 • Informatie over de beleggingen die de pensioeninstelling doet.

Hoeveel zal je aanvullend pensioen bedragen?

Hoeveel het aanvullend pensioen uiteindelijk bedraagt, wordt voor een groot deel bepaald door drie elementen:

 1. De inhoud van het pensioenplan dat je werkgever je aanbiedt, namelijk welk aanvullend pensioen hij je belooft. In het pensioenreglement kan je nalezen waarop je recht hebt.

  Meer informatie over de verschillende types van pensioenplannen.
 2. De manier waarop je werkgever het pensioenplan laat beheren door een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds. Waarborgen deze instellingen al dan niet een rendement?

  Meer informatie over het beheer van het pensioenplan.
 3. De wettelijke rendementsgarantie. De wet verzekert een minimumrendement op de gestorte bijdragen. Het wordt ieder jaar aangepast en schommelt tussen 1,75 % en 3,75 %. Als de groepsverzekering of het pensioenfonds dit niet haalt, moet de werkgever het verschil bijpassen.

Bij pensioenplannen met vaste bijdragen geldt de wettelijke rendementsgarantie zowel op de werkgeversbijdragen als op de eigen bijdragen van de werknemers. Bij pensioenplannen met vaste prestaties geldt het minimumrendement dat door de wet wordt verzekerd enkel op de eigen bijdragen van de werknemer.

Meer informatie over de wettelijke rendementsgarantie.

Mag je werkgever van pensioeninstelling veranderen?

Je werkgever mag overstappen naar een nieuwe pensioeninstelling. In elk geval moet hij je daarover informeren en mag de verandering je geen kosten of verlies berokkenen.

Kan je werkgever het pensioenplan wijzigen?

Je werkgever kan een bestaand pensioenplan onder bepaalde voorwaarden wijzigen. De verandering mag in geen geval het aanvullend pensioen dat je vóór de wijziging reeds opbouwde, verminderen.

Wikifin-tips

 • De regels van het pensioenplan staan beschreven in het pensioenreglement. Dit kan je vinden op www.mypension.be of opvragen bij jouw werkgever of de pensioeninstelling. Lees dit goed na.
 • Zolang je actief in dienst bent, krijg je elk jaar een pensioenfiche met daarop informatie over je aanvullend pensioen. Het is belangrijk om deze fiches goed bij te houden. Zo kan je de evolutie van je pensioenrechten volgen over de jaren heen.
 • De stand van je aanvullend pensioen vind je op mypension.be.
 • Een correct zicht op het inkomen dat je na je pensioen krijgt, kan je helpen bij de financiële planning van je oude dag.