Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

grandmother-granddaughter-watering-plants_1.jpg
Aangepast op

Soorten aanvullend pensioen voor werknemers

Op deze pagina

Voor werknemers die via hun werkgever of hun bedrijfssector een aanvullend pensioen genietenwordt in het pensioenreglement beschreven welk type aanvullend pensioen je wordt aangeboden: een aanvullend pensioen met een "vaste prestatie" of een aanvullend pensioen met "vaste bijdragen".

Pensioenplan met vaste prestaties

Bij een pensioenplan met vaste prestaties staat op voorhand vast hoeveel je bij je pensionering krijgt. In de meeste gevallen hangt het bedrag af van het aantal jaren dat je gewerkt hebt en de hoogte van je loon.

Voorbeelden

  • Na 40 jaar dienst hebben de werknemers recht op een kapitaal dat gelijk is aan het gemiddelde van de laatste 5 jaarweddes. Bij een kortere loopbaan wordt het kapitaal evenredig verminderd.
  • Na 45 jaar dienst hebben de werknemers recht op een jaarlijkse pensioenrente gelijk aan 20 % van de laatste jaarwedde.

Het pensioenreglement legt vast wat je uiteindelijk krijgt als het zover is. Dit is de pensioenbelofte.

Om het aanvullend pensioen op te bouwen, stort je werkgever bijdragen aan een pensioeninstelling. Die belegt ze dan. Als op het einde van de rit blijkt dat de opgebouwde bedragen niet voldoende zijn om het beloofde bedrag uit te betalen, moet de werkgever bijpassen.

Pensioenplan met vaste bijdragen

Bij dit type van aanvullend pensioen liggen enkel de bijdragen vast die je bedrijf jaarlijks stort aan de pensioeninstelling. Die belegt ze. Je aanvullend pensioen is vervolgens afhankelijk van de opbrengst van die beleggingen. Die opbrengst noemen we ook wel het rendement of de intrestvoet.
Meezittende of tegenzittende financiële markten kunnen dus een grote impact hebben op de hoogte van je aanvullend pensioen. Daarom belooft de pensioeninstelling in veel gevallen een vast basisrendement. Daarnaast zorgt de wet ervoor dat je recht hebt op een minimumopbrengst. Bij je pensionering heb je daardoor minstens recht op de gestorte bijdragen met daarbovenop de wettelijk vastgestelde intrestvoet.

Het aanvullend pensioen wordt meestal gecombineerd met een overlijdens- en/of invaliditeitsdekking

Een overlijdensdekking garandeert dat je partner, je kinderen of andere begunstigden een kapitaal of een maandelijkse of jaarlijkse rente krijgen als je vroegtijdig sterft. Als de overlijdensdekking in de betaling van een maandelijkse of jaarlijkse rente voorziet, dan krijgt de partner die meestal zolang hij/zij leeft. Soms wordt er ook in een wezenrente voor de kinderen voorzien. Zij ontvangen die rente dan tot aan een leeftijd die het pensioenreglement vastlegt. 

Een invaliditeitsdekking garandeert dat je zelf een kapitaal of een rente uitbetaald krijgt, mocht je werkonbekwaam worden. Deze rente wordt meestal tot aan de pensioenleeftijd betaald.

Weetje

Een overlijdensdekking garandeert je partner of kinderen een uitkering mocht je overlijden voor het bereiken van de pensioenleeftijd.