Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Ben je als vrijwilliger verzekerd?

Sommige organisaties zijn verplicht om een verzekering af te sluiten die hun vrijwilligers beschermt tegen lichamelijke schade die ze tijdens hun engagement oplopen. Dat geldt ook voor de gevolgen van de ongevallen die de vrijwilligers zelf veroorzaken.

Een kokkin werkt als vrijwilliger en bedient een dakloze

Vrijwilligers zijn bij veel verschillende activiteiten betrokken: maaltijden serveren aan daklozen, boodschappen doen en helpen in het huishouden van mensen met een beperking … Ze spelen dan ook een actieve rol in de samenleving. Dat belet niet dat ze, net als betaalde krachten, het slachtoffer van een ongeval kunnen worden of er zelf een kunnen veroorzaken.

Als vrijwilliger kan je op twee manieren bij activiteiten betrokken zijn:

  • Je staat als vrijwilliger buiten elke organisatie. Bijvoorbeeld als je je buur helpt met boodschappen doen of als je alleenstaande senioren een bezoekje brengt.
  • Je werkt als vrijwilliger voor een organisatie. De wet verplicht sommige organisaties om verzekeringen af te sluiten die hun vrijwilligers beschermen tegen ongevallen die ze zelf veroorzaken of tegen lichamelijke schade die ze oplopen.

Informeer bij de organisatie waar je als vrijwilliger werkt in welke mate ze je verzekert.

Wikifin-tip

Informeer bij de organisatie waarvoor je als vrijwilliger werkt naar de verzekeringen die je dekken. Er bestaan ook websites met meer informatie over vrijwilligerswerk.