Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Wat brengt een spaarrekening op?

Op deze pagina

Wanneer je geld op een spaarrekening zet, geeft de bank je er een vergoeding voor: de intresten.

Op de meeste spaarrekeningen in België krijg je twee soorten intresten: een basisrente en een getrouwheidspremie.

 • De basisrente krijg je voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat.
 • De getrouwheidspremie komt daar bovenop voor gelden die je een jaar ongewijzigd laat staan.

De eerste schijf van 980 euro per persoon (of 1960 euro samen voor gehuwden of samenwonenden) aan intresten op reglementeerde spaarrekeningen zijn vrijgesteld van belastingen. Krijg je meer, dan houdt de bank op het bedrag boven die grens een roerende voorheffing van 15 % af.

Om te beoordelen wat een spaarrekening je werkelijk oplevert, moet je ook rekening houden met de kosten. Soms rekent een bank kosten aan voor de spaarrekening zoals verzekerings- en/of verzendingskosten.

Basisrente

Op elk bedrag dat je op jouw spaarrekening stort krijg je een basisrente. Die wordt berekend per dag, over de hele periode dat jouw geld op jouw spaarrekening staat. De bank mag de basisrentevoet op je spaarrekening elke dag aanpassen, zolang ze haar cliënten hierover informeert. De wijziging geldt dan wel alleen voor de toekomst.

Bij de meeste banken wordt de verworven basisrentevoet eenmaal per jaar aan je spaarrekening toegevoegd. Meestal gebeurt dat rond 1 januari. Er zijn ook spaarrekeningen waar je de rente meerdere keren per jaar krijgt.

Voorbeeld: Je stort op 1 juli exact 1000 euro

De basisrentevoet is 0,15 % op jaarbasis (fictieve rentevoet die de huidige marktomstandigheden niet weerspiegelt). Op 1 januari van het volgende jaar krijg je de intresten uitbetaald voor de periode van 1 juli tot 31 december. Voor een half jaar dus. Je krijg dus de helft van de opbrengst van 0,15 % per jaar: 0,75 euro.

Een persoon houdt zijn smartphone in één hand en zijn bankkaart in de andere

Getrouwheidspremie

Bovenop de basisrente krijg je een getrouwheidspremie. Die getrouwheidspremie krijg je enkel voor bedragen die 12 maanden op jouw rekening blijven staan. Het percentage van de getrouwheidspremie wordt voor 12 maanden vastgelegd op het ogenblik dat je de storting doet. Tijdens die periode kan de bank het dus niet wijzigen voor het gestorte bedrag.

De verworven getrouwheidspremies worden driemaandelijks uitbetaald: op 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari. Zij brengen vanaf die dag op hun beurt rente op.

Voorbeeld

 • Op 1 oktober stort je 1000 euro op je spaarrekening. De basisrentevoet bedraagt 0,15 % op jaarbasis (dit is een fictieve rentevoet die de huidige marktomstandigheden niet weerspiegelt).
  • Op 1 januari van het volgende jaar krijg je de interesten uitbetaald voor de periode van 1 oktober tot 31 december, voor een kwartaal dus. Je ontvangt dan een vierde van 0,15 % op jaarbasis of 0,375 euro. Omdat die 1000 euro slechts 3 maanden op je spaarrekening heeft gestaan, ontvang je nog geen getrouwheidspremie.
 • Je laat die som tot 1 oktober of 12 maanden na je storting staan. Op dat moment heb je recht op de getrouwheidspremie;
  • Bij een rentevoet van de getrouwheidspremie van 0,50 % heb je op 1 oktober (na 12 maanden) een bedrag van 5 euro verworven. Dat bedrag van 5 euro zal vanaf de eerste dag van het volgende kwartaal, dus op 1 januari, ook een basisrente opbrengen.

Haal je geld van je rekening, dan moet de bank ervan uitgaan dat je eerst je laatste stortingen terugvraagt. Met andere woorden: de stortingen waarvoor de renteperiode voor de getrouwheidspremie nog het minst ver gevorderd zijn. Deze berekeningswijze is de meest voordelige voor de cliënt.

Moet je belastingen of roerende voorheffing betalen op de intresten van je spaarrekening?

In 2023 zijn de intresten op gereglementeerde spaarrekeningen vrijgesteld van belastingen tot 980 euro per persoon en per jaar. Staat de rekening op naam van twee gehuwden of wettelijke samenwonenden, dan bedraagt de vrijstelling 1960 euro per jaar. Op de intresten bovenop dit grensbedrag moet de bank 15 % roerende voorheffing inhouden.

De banken bekijken elke spaarrekening afzonderlijk om te bepalen of je boven het bedrag van 980 of 1960 euro komt.

980 euro

Intresten op een gereglementeerde spaarrekening zijn tot 980 euro per persoon vrijgesteld van belastingen. Voor een koppel is dat 1960 euro.

Heb je verschillende spaarrekeningen, ook bij verschillende banken, dan moet je de oefening ook zelf maken. Komt de som van de intresten op al je gereglementeerde spaarrekeningen samen – zelfs al heb je die bij verschillende banken – boven 980 euro, dan moet je het bedrag boven die grens opnemen in je belastingaangifte. Vergeet daarvoor ook niet de intresten van de rekeningen van je minderjarige kinderen te laten meetellen. In principe neem elke ouder daarvan de helft voor zijn rekening.

Vergelijk de kosten en opbrengsten

Wanneer je een spaarrekening kiest, reken je best na wat de werkelijke opbrengst van de verschillende spaarrekeningen is. Gebruik hiervoor als hulpmiddel de Spaarsimulator van Wikifin.

Indien je zelf de berekening doet, hou dan rekening met:

 • De basisrente en getrouwheidspremie
 • De roerende voorheffing: Intresten zijn belastingvrij tot een bepaald maximumbedrag
 • De eventuele kosten van de rekening. De informatiefiche vermeldt of er kosten worden aangerekend

Wikifin-tips

 • Je kan de intrestvoorwaarden voor spaarrekeningen vergelijken door de Spaarsimulator te gebruiken. Hou daarbij rekening met de periode dat je het geld niet nodig hebt. Is dat minstens een jaar, dan krijg je een getrouwheidspremie. Anders niet.
 • Als je een groot bedrag van je spaarrekening wil afhalen of naar een andere spaarrekening wil overschrijven, ga dan eerst na welk gevolg dit heeft op je getrouwheidspremie. Soms is het verstandig om nog even te wachten zodat je ze niet verliest.