Vervroegde terugbetaling van een lening

Jouw tegenprestatie voor de lening is een stipte terugbetaling. Soms heb je een meevaller en kan je jouw schulden vervroegd aflossen (met herbeleggingsvergoeding). Als je daarentegen moeilijkheden hebt om terug te betalen, dan bestaan er verschillende oplossingen om niet in een negatieve schuldenspiraal te belanden. Het is vooral belangrijk dat je op tijd erkent en signaleert dat er een probleem is. Schaam je daar niet voor. Het overkomt veel mensen. En er bestaan in België veel goede oplossingen.

Regelmatige aflossingen

De maandelijkse terugbetaling van een deel kapitaal en intresten maakt deel uit van de kredietovereenkomst. Het contract vermeldt ook de dag waarop betaald moet worden. Dit zal in de meeste gevallen via een domiciliëring op jouw zichtrekening gebeuren. Meestal kan je de datum waarop je maandelijks moet afbetalen, zelf bepalen. Kies een dag die kort volgt op de dag dat jouw inkomsten (bv. loon, uitkering, ontvangen huur, enz.) op jouw rekening komen. Zo vermijd je dat er niet meer genoeg op jouw rekening staat om jouw schulden af te lossen.

Jouw lening vervroegd terugbetalen

Je hebt het recht om jouw lening sneller af te lossen dan voorzien. Stuur daarvoor een aangetekende brief, minstens 10 dagen vóór jouw volgende aflossing. Jouw kredietgever mag een compensatie aanrekenen voor het verlies aan intresten die hij anders zou opstrijken. Dat is de herbeleggingsvergoeding. De wet bepaalt hiervoor wel maxima.

  • Als het bedrag dat je in één keer vervroegd terugbetaalt nog op meer dan een jaar terugbetaald moest worden, dan mag de compensatie maximaal 1 % van dat bedrag zijn.
  • Als het bedrag dat je in één keer vervroegd terugbetaalt binnen het jaar terugbetaald moest worden, dan mag de compensatie maximaal 0,5 % van dat bedrag zijn.

Lees daarom eerst goed jouw contract na of bevraag je bij jouw kredietgever over de kosten als je vervroegd zou terugbetalen.

Deze compensatievergoeding voor de kredietgever geldt niet bij het onder nul gaan op een bankrekening of voor een kredietkaart. Maar ook bij flexibele geldreserves moet je de afspraken uit het contract respecteren.

Als je in betalingsmoeilijkheden zit

Als de schulden je boven het hoofd groeien, dan contacteer je best onmiddellijk jouw kredietgever. Soms zal die samen met jou naar een oplossing zoeken. Ook de kredietgever heeft er baat bij dat je erin slaagt om jouw lening terug te betalen. Ook als dat betekent dat er afgeweken moet worden van het in het contract afgesproken betalingsschema. In andere gevallen stap je best naar een schuldbemiddelaar.

Als er uiteindelijk geen oplossing gevonden wordt, dan kan de kredietgever de kredietovereenkomst beëindigen en het verschuldigde geld op andere manieren terugvorderen. Hij kan bv. jouw waarborg aanspreken en schadevergoedingen aanrekenen.

De Wikifin-tips

  • Maak het je gemakkelijk. Geef jouw bank een doorlopende opdracht of domiciliëring om de terugbetalingen van jouw lening tijdig uit te voeren. Zo vergeet je geen enkele aflossing.
  • Zolang je schulden hebt moet je daar intresten op betalen. Een vervroegde terugbetaling brengt misschien kosten met zich mee, maar die wegen waarschijnlijk niet op tegen de uitgespaarde intresten.
  • Zoek tijdig hulp bij een professionele schuldbemiddelaar als je jouw schulden niet meer aankan. Raadpleeg het OCMW van jouw gemeente of een Centrum Algemeen Welzijnswerk.