Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

couple-looking-building.jpg

Checklist - Hypotheeklening heronderhandelen

Een koppel bekijkt een huis
  • Als vuistregel geldt dat een herfinanciering van een hypotheeklening – waarbij je een nieuwe lening tegen betere voorwaarden afsluit om een oudere en duurdere terug te betalen – alleen interessant is als de resterende looptijd nog minstens tien jaar bedraagt. Bovendien moet het verschil tussen de huidige rentevoet en de rentevoet die je voor ogen hebt minimaal 1 % bedragen. Belangrijk daarbij is natuurlijk dat je geen appelen met peren vergelijkt. Als je een lening hebt met een vaste rentevoet, moet je die vergelijken met de huidige vaste rentevoet.
  • Overweeg je om van een vaste op een variabele rentevoet over te stappen, omdat die wat lager ligt? Denk goed na of die overstap wel opportuun is. Als je een formule met een variabele rentevoet kiest op een moment dat de rentevoeten erg laag liggen, loop je het risico dat je maandelijkse aflossing stijgt zodra de rentevoeten opnieuw de hoogte ingaan. Informeer je over de vooruitzichten.
  • Onderhandel met je eigen bankier vooraleer je bij andere bankinstellingen zoekt naar de laagste hypothecaire rentevoet op de markt. Misschien is hij bereid een commerciële geste te doen en je een lagere rentevoet voor te stellen als je de dossierkosten voor de aanpassing van je lening betaalt.
  • Voor de berekening van de wederbeleggingsvergoeding neem je je aflossingstabel. Die tabel is een bijlage bij de leningsakte en vermeldt per maand hoeveel kapitaal en intrest je betaalt, alsook het nog terug te betalen kapitaal. Als je bijvoorbeeld al vijf jaar aan het afbetalen bent, kijk je naar het bedrag dat nog moet betaald worden na de 60ste maandelijkse aflossing. Daarna bereken je met de formule "saldo van de lening x hypothecaire rentevoet x 3/12" hoeveel de maximale wederbeleggingsvergoeding bedraagt.
  • Stel dat je kredietinstelling toch geen geste doet, dan kan je voor de herfinanciering van je hypotheeklening een beroep doen op een andere bank. Ga eerst na of dat financieel echt interessant is. Je moet ook rekening houden met een heel pak kosten:

Voorbeeld: Stel dat je in 2015 een huis kocht voor 250 000 euro

Om die aankoop te financieren, sloot je destijds voor het volledige bedrag een hypotheeklening af met een vaste rentevoet van 3,50 % op 20 jaar. Vijf jaar later blijken de rentevoeten gedaald te zijn tot 1,50 % en wil je je lening herfinancieren.

Op die manier kan je de totale kostprijs van je lening voor de overblijvende 15 jaar terugbrengen van 57 119,32 euro (aan 3,50 %) naar 24 550,75 euro (aan 1,5 %). Een herfinanciering van je lening levert je dus 32 568,57 euro op, weliswaar de kosten buiten beschouwing gelaten.

We zetten de kosten, die je zeker niet mag verwaarlozen, op een rijtje:

  • De wederbeleggingsvergoeding: 3744,88 euro
  • De handlichtingskosten: 867,98 euro
  • De hypotheekkosten voor de nieuwe lening: 5160,78 euro
  • De dossierkosten: 250 euro
  • Alles samen 8123,64 euro zonder rekening te houden met de kosten voor het aanpassen van je schuldsaldoverzekering.

De herfinanciering van je hypotheeklening levert je dus een besparing op van 24 444,93 euro (32 568,57 euro – 8123,64 euro) waarvan je nog de kosten moet aftrekken voor het aanpassen van je schuldsaldoverzekering.