Welke verzekeringen moet u afsluiten?

Vóór de kredietverstrekker uw hypothecaire lening toestaat, zal hij u vragen twee belangrijke verzekeringen af te sluiten, in zijn én uw belang: 

  • woonverzekering : u woont al 3 jaar in een huis, waar plots brand uitbreekt terwijl u op het werk bent. Bij thuiskomst kan u enkel de schade vaststellen: vóór de brandweer kon ingrijpen, werd de benedenverdieping volledig door de vlammen verwoest. U betaalde 245 000 euro voor het huis, maar na de brand is het duidelijk heel wat minder waard. De woonverzekering moet u in staat stellen uw huis na een brand weer op te knappen;
  • schuldsaldoverzekering (of overlijdensverzekering): als u sterft, erven uw partner en kinderen niet enkel uw bezittingen, maar ook uw schulden. Met een schuldsaldoverzekering bespaart u hen financiële zorgen. Overlijdt u vóór uw hypothecair krediet is afbetaald, dan krijgt de kredietverstrekker het nog verschuldigde bedrag volledig of deels terug via de schuldsaldoverzekering.

Deze twee verzekeringen zijn sterk aan te raden, maar wettelijk zijn ze niet verplicht. Een kredietverstrekker zal in realiteit heel vaak een krediet gewoonweg weigeren als iemand deze verzekeringen weigert af te sluiten of de intrestvoet voor de lening zal erg hoog liggen.

Waar kan u die verzekeringen afsluiten?

Meestal zal uw kredietverstrekker voorstellen om, samen met uw lening, ook de verzekeringen bij hem af te sluiten. Mogelijk betaalt u dan minder intresten op uw krediet. U bent echter niet verplicht om uw lening en de verzekeringen bij dezelfde kredietverstrekker af te sluiten. Vóór u zich ergens toe verbindt, kijkt u dus maar beter na wat andere banken en verzekeringsmaatschappijen aanbieden, en tegen welke tarieven. Voordelige rentevoeten voor de volledige looptijd van uw lening wegen niet altijd op tegen goedkopere verzekeringspremies bij de concurrentie.

De Wikifintips

  • Uw verzekeringen zijn uw vangnet: bezorg uw verzekeraar alle informatie die hij nodig heeft om u efficiënt te kunnen verzekeren. Als u uw aangifte niet correct invult, dan kan bij bv. een brand uw verzekeraar zijn tussenkomst verminderen of zelfs weigeren tussen te komen. 
  • Hou bij een vergelijking van verzekeringen altijd rekening met de aangeboden dekkingen en de premies die u moet betalen.