Welke verzekeringen moet je afsluiten?

Vóór de kredietverstrekker jouw hypothecaire lening toestaat, zal hij je vragen twee belangrijke verzekeringen af te sluiten, in zijn én jouw belang: 

  • woonverzekering (of brandverzekering): je woont al 3 jaar in een huis, waar plots brand uitbreekt terwijl je op het werk bent. Bij thuiskomst kan je enkel de schade vaststellen: vóór de brandweer kon ingrijpen, werd de benedenverdieping volledig door de vlammen verwoest. Je betaalde 245 000 euro voor het huis, maar na de brand is het duidelijk heel wat minder waard. De brandverzekering moet je in staat stellen jouw huis na een brand weer op te knappen;
  • schuldsaldoverzekering (of overlijdensverzekering): als je sterft, erven jouw partner en kinderen niet enkel jouw bezittingen, maar ook jouw schulden. Met een schuldsaldoverzekering bespaar je hen financiële zorgen. Overlijd je vóór jouw hypothecair krediet is afbetaald, dan krijgt de kredietverstrekker het nog verschuldigde bedrag volledig of deels terug via de schuldsaldoverzekering.

Deze twee verzekeringen zijn sterk aan te raden, maar wettelijk zijn ze niet verplicht. Een kredietverstrekker zal in realiteit heel vaak een krediet gewoonweg weigeren als iemand deze verzekeringen weigert af te sluiten of de intrestvoet voor de lening zal erg hoog liggen.

Waar kan je die verzekeringen afsluiten?

Meestal zal jouw kredietverstrekker voorstellen om, samen met jouw lening, ook de verzekeringen bij hem af te sluiten. Mogelijk betaal je dan minder intresten op jouw krediet. Je bent echter niet verplicht om jouw lening en de verzekeringen bij dezelfde kredietverstrekker af te sluiten. Vóór je je ergens toe verbindt, kijk je dus maar beter na wat andere banken en verzekeringsmaatschappijen aanbieden, en tegen welke tarieven. Voordelige rentevoeten voor de volledige looptijd van jouw lening wegen niet altijd op tegen goedkopere verzekeringspremies bij de concurrentie.

De Wikifin-tips

  • Jouw verzekeringen zijn jouw vangnet: bezorg jouw verzekeraar alle informatie die hij nodig heeft om je efficiënt te kunnen verzekeren. Als je jouw aangifte niet correct invult, dan kan bij bv. een brand jouw verzekeraar zijn tussenkomst verminderen of zelfs weigeren tussen te komen.
  • Hou bij een vergelijking van verzekeringen altijd rekening met de aangeboden dekkingen en de premies die je moet betalen.