Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

couple-looking-building.jpg
Aangepast op

Welke verzekeringen moet je afsluiten als onderdeel van een hypothecair krediet?

Op deze pagina

Vóór de kredietverstrekker je een hypothecaire lening toekent, vraagt hij je twee belangrijke verzekeringen af te sluiten. Ze zijn in zijn én jouw belang.

Woonverzekering (of brandverzekering)

Je woont al drie jaar in een huis, waar plots brand uitbreekt terwijl je op het werk bent. Bij thuiskomst kan je enkel de schade vaststellen. Na de brand is je huis heel wat minder waard. De woonverzekering moet je in staat stellen je huis weer op te knappen, maar ook om het te verzekeren ten aanzien van de bank bij wie je een lening aanging.

Schuldsaldoverzekering (of overlijdensverzekering)

Als je sterft, erven je partner en kinderen niet enkel je bezittingen, maar ook je schulden. Met een schuldsaldoverzekering bespaar je hen financiële zorgen. Overlijd je vóór je hypothecair krediet is afbetaald, dan krijgt de kredietverstrekker het nog verschuldigde bedrag volledig of deels terug via de schuldsaldoverzekering.

  Weetje

  De woon- en schuldsaldoverzekeringen zijn sterk aan te raden, maar wettelijk zijn ze niet verplicht. Een kredietverstrekker zal in de praktijk niettemin heel vaak een krediet gewoonweg weigeren als de kredietnemer ze weigert af te sluiten of de intrestvoet voor de lening zal erg hoog liggen.

  Waar kan je die verzekeringen afsluiten?

  Meestal zal je kredietverstrekker voorstellen om ook de verzekeringen bij hem af te sluiten. Mogelijk geeft hij je dan een korting op de intresten van je krediet.

  Je bent echter niet verplicht om je lening en de verzekeringen bij dezelfde kredietverstrekker af te sluiten en ook niet bij de verzekeringsmaatschappij die wordt voorgesteld door je kredietverstrekker.

  Vóór je je ergens toe verbindt, kijk je dus maar beter na wat andere banken en verzekeringsmaatschappijen aanbieden en tegen welke tarieven.

  Voordelige rentevoeten voor de volledige looptijd van je lening wegen niet altijd op tegen goedkopere verzekeringspremies bij de concurrentie.

  Wikifin-tips

  • Je verzekeringen zijn je vangnet. Bezorg je verzekeraar alle informatie die hij nodig heeft om je efficiënt te kunnen verzekeren. Als je je aangifte niet correct invult, kan bij een brand bij voorbeeld zijn tussenkomst verminderen of zelfs weigeren tussen te komen.
  • Hou bij een vergelijking van verzekeringen altijd rekening met de aangeboden dekkingen en de premies die je moet betalen.