Kopen en verkopen van aandelen, orders geven!

Als u aandelen koopt of verkoopt op de beurs moet u daarvoor een opdracht of 'order' voor doorgeven bij een bank of beursvennootschap. Er zijn verschillende soorten orders mogelijk, o.a. orders zonder limiet, orders met limiet en ‘stop loss’ orders.

Zonder limiet

Een order zonder limiet of tegen marktkoers betekent dat de uitvoering van het order voor u belangrijker is dan de prijs die u moet betalen of wil krijgen. U zet met een dergelijk order het licht op groen voor uw bank of beursvennootschap om het order zo snel als het kan uit te voeren tegen de koers die op dat moment van kracht is.

Dit houdt uiteraard risico’s in. Er kan immers plots zo veel vraag naar een aandeel zijn dat de koers ervan enorm oploopt op korte tijd. Als uw bank of beursvennootschap precies dan uw kooporder zonder limiet uitvoert, zal u meer moeten betalen voor het aandeel dan u had voorgenomen. In het omgekeerde geval bestaat de kans dat u verkoopt op een ogenblik dat de koers bijzonder laag is.

Limietorders

Met een limietorder legt u zelf de voorwaarden vast die uw bank of beursvennootschap moet respecteren om uw opdracht uit te voeren. Bij het kopen van een aandeel is de voorwaarde dat de prijs niet hoger ligt dan een door u vastgelegde grens. Bij een verkoop is de voorwaarde dat de prijs van het aandeel niet lager mag zijn dan een door u vastgelegde grens.

Met een limietorder beschermt u zich dus tegen onverwachte koersstijgingen of -dalingen, die u zuur zouden kunnen opbreken. Hou er echter rekening mee dat het onmogelijk is om een order uit te voeren als uw limieten niet realistisch zijn. Veronderstel dat de koers van een aandeel 40 euro bedraagt, dan is het verstandig om uw limietorder in de buurt van de koersprijs vast te leggen. Een aankooporder met een limiet van 38 euro geeft u bv. veel meer kans dat uw aankoopopdracht snel wordt uitgevoerd, dan een limiet van bv. 30 euro.

'Stop loss' orders

Een 'stop loss' order is, zoals de naam het zegt, een order om de verliezen te stoppen. U kan een dergelijk order doorgeven om de schade te beperken. Stel dat u  40 euro betaalde voor een aandeel en dat de koers al een tijdje aan het dalen is. En daarbij verwacht u niet dat de koers weer snel zal opveren.

In dat geval kan u een order doorgeven om het aandeel te verkopen van zodra de koers bv. onder de 25 euro zakt. U zal dan wel een verlies moeten incasseren, maar misschien minder dan wanneer u nog langer wacht met de verkoop van het aandeel.   

De Wikifintips

  • Volg de koersevolutie van uw aandelen goed op. Bij een aanhoudende koersdaling en slechte vooruitzichten kan het interessant zijn een 'stop loss' order door te geven.
  • Vergeet niet dat aandelen een langetermijnbelegging zijn.