Wat brengt jouw spaarrekening op?

 

Wanneer je geld op een spaarrekening zet, geeft de bank je er een vergoeding voor: de intresten. Je krijgt twee soorten intresten: een basisrente en een getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie krijg je indien je jouw geld een jaar op jouw spaarrekening laat staan.

In 2021, krijg je in een jaar meer dan 980 euro per persoon (of 1.960 euro samen voor gehuwden of samenwonenden) intresten op reglementeerde spaarrekeningen? Dan zal je op het gedeelte boven dat bedrag belastingen (een roerende voorheffing van 15 %).

Om te beoordelen wat jouw spaarrekening je werkelijk oplevert, moet je rekening houden met de kosten. Soms rekent een bank kosten aan voor de spaarrekening, bv. verzekerings- en/of verzendingskosten.

Basisrente

Op elk bedrag dat je op jouw spaarrekening stort krijg je een basisrente. Die wordt berekend per dag, over de hele periode dat jouw geld op jouw spaarrekening staat. De basisrente wordt jaarlijks op jouw spaarrekening gestort, meestal rond 1 januari.

Opgelet, de bank mag op ieder moment de basisrentevoet aanpassen. Als ze dat doet, moet ze haar klanten daarvan op de hoogte brengen.

Een voorbeeld

Je stort op 1 juli exact 1 000 euro. De basisrentevoet is 0,5 % op jaarbasis.
Op 1 januari van het volgende jaar krijg je de intresten uitbetaald voor de periode van 1 juli tot 31 december. Voor een half jaar dus. Je krijg dus de helft van de opbrengst van 0,5 % per jaar: 2,5 euro.

Getrouwheidspremie

Bovenop de basisrente krijg je een getrouwheidspremie. Die getrouwheidspremie krijg je enkel voor bedragen die 12 maanden op jouw rekening blijven staan. Het percentage van de getrouwheidspremie wordt voor die 12 maanden vastgelegd op het ogenblik dat je de storting doet. Tijdens die periode kan de bank dat percentage dus niet wijzigen voor het gestorte bedrag.

De verworven getrouwheidspremies worden driemaandelijks uitbetaald. Zij brengen op hun beurt rente op vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de premie verworven is. Getrouwheidspremies verworven tijdens het eerste kwartaal (de maanden januari, februari of maart) brengen dus op hun beurt rente op vanaf 1 april. Getrouwheidspremies verworven tijdens het tweede, derde en vierde kwartaal brengen op hun beurt rente op vanaf respectievelijk 1 juli, 1 oktober en 1 januari.

 
Voorbeeld:
 • Op 1 oktober 2019 stort je 1 000 euro op jouw spaarrekening. De basisrente bedraagt 0,5 % op jaarbasis;
 • Op 1 januari 2020 krijg je de interesten uitbetaald voor de periode van 1 oktober tot 31 december, voor een kwartaal dus. Je ontvangt dan een vierde van 0,5 % op jaarbasis of 1,25 euro. Omdat die 1 000 euro slechts 3 maanden op jouw spaarrekening heeft gestaan, ontvang je geen getrouwheidspremie.
 • Je laat die som tot 1 oktober 2020 of 12 maanden (nl. van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020) op jouw spaarrekening staan;
 • Op dat moment heb je recht op de getrouwheidspremie;
 • Bij een rentevoet van de getrouwheidspremie van 0,5 % heb je op 1 oktober 2020 een bedrag van 5 euro verworven;
 • Dat bedrag van 5 euro zal vanaf de eerste dag van het volgende kwartaal, dus op 1 januari 2021, basisrente opbrengen.

Waarschijnlijk stort je geregeld geld op jouw spaarrekening en haal je er ook geld van af. Dan moet de bank de getrouwheidspremie berekenen, ervan uitgaand dat de laatste afhalingen eerst van de laatste stortingen afgetrokken worden. Deze manier van berekening van de getrouwheidspremie is voor je het voordeligste.

Moet je belastingen betalen op de inkomsten uit jouw spaarrekening (roerende voorheffing)?

In 2021 zijn jouw intresten op spaarrekeningen vrijgesteld van belastingen tot 980 euro per persoon en per jaar. Staat de rekening op naam van twee gehuwden of wettelijke samenwonenden, dan is er vrijstelling tot 1 960 euro per jaar.

Op de intresten bovenop dit grensbedrag moet de bank 15 % roerende voorheffing inhouden.

De banken bekijken elke spaarrekening afzonderlijk. Maar misschien is de som van jouw intresten op jouw verschillende rekeningen, eventueel bij jouw verschillende banken, hoger dan het bedrag dat vrijgesteld is van belastingen. Dan moet je dit zelf aangeven op jouw belastingbrief.

Heb je een spaarrekening voor jouw minderjarig kind? Dan worden de intresten daarop bijgeteld bij jouw andere spaarrekeningintresten (de helft bij elke ouder) om te bepalen of je boven het belastingvrije maximum komt.

Vergelijk de kosten en opbrengsten

Wanneer je een spaarrekening kiest, reken je best na wat de werkelijke opbrengst van de verschillende spaarrekeningen is. Gebruik hiervoor als hulpmiddel de Spaarsimulator.

Indien je zelf de berekening doe, hou rekening met:

 • de basisrente en getrouwheidspremie;
 • de roerende voorheffing: intresten zijn belastingvrij tot een bepaald maximumbedrag;
 • de eventuele kosten van de rekening. De informatiefiche vermeldt of er kosten worden aangerekend; dat is zelden het geval.

De Wikifin-tips

 • Je kan de intrestvoorwaarden voor verschillende spaarrekeningen vergelijken door de spaarsimulator te gebruiken. Hou daarbij rekening met de periode dat je jouw geld niet nodig hebt. Als je jouw geld niet nodig hebt voor een jaar of langer, dan krijg je een getrouwheidspremie.
 • De basisrente kan altijd schommelen. Jouw getrouwheidspremie daarentegen ligt bij iedere storting vast voor de komende 12 maanden.
 • Als je een groot bedrag van jouw spaarrekening wil afhalen of naar een andere spaarrekening wil overschrijven, ga dan eerst na welk gevolg dit heeft op uw getrouwheidspremie. Soms is het verstandig om nog even te wachten zodat je jouw getrouwheidspremie niet verliest.
 • Heb je verschillende spaarrekeningen, eventueel bij verschillende banken? Dan kan de som van alle intresten op jouw spaarrekeningen hoger zijn dan het maximum dat vrijgesteld is van belastingen. Dat verschil moet je zelf aangeven op jouw belastingbrief. Vergeet hierbij niet de intresten van de spaarrekening van jouw minderjarig kind mee te tellen.
 • Tegenwoordig bieden veel banken online spaarrekeningen aan. Alle stortingen en afhalingen op dergelijke rekening moet je met jouw computer doen. Het is de moeite waard om de intresten hierop te vergelijken met die van andere spaarrekeningen!