Wat brengt uw spaarrekening op?

Wanneer u geld op een spaarrekening zet, geeft de bank u er een vergoeding voor: de intresten. U krijgt twee soorten intresten: een basisrente en een getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie krijgt u indien u uw geld een jaar op uw spaarrekening laat staan.

Krijgt u in een jaar meer dan 960 euro per persoon (of 1.920 euro voor gehuwden of samenwonenden) intresten op spaarrekeningen? Dan zal u op het gedeelte boven dat bedrag belastingen moeten betalen: dat is de roerende voorheffing.

Soms rekent een bank kosten aan voor de spaarrekening, bv. verzekerings- en/of verzendingskosten.

Basisrente

Op elk bedrag dat u op uw spaarrekening stort krijgt u een basisrente. Die wordt berekend per dag, over de hele periode dat uw geld op uw spaarrekening staat. De basisrente wordt jaarlijks op uw spaarrekening gestort, meestal rond 1 januari.

Opgelet, de bank mag op ieder moment de basisrente aanpassen. Als ze dat doet, moet ze haar klanten daarvan op de hoogte brengen.

Een voorbeeld

U stort op 1 juli exact 1 000 euro. De basisrente is 0,5% op jaarbasis.
Op 1 januari van het volgende jaar krijgt u de intresten uitbetaald voor de periode van 1 juli tot 31 december. Voor een half jaar dus. U krijgt dus de helft van de opbrengst van 0,5% per jaar: 2,5 euro.

Getrouwheidspremie

Bovenop de basisrente krijgt u een getrouwheidspremie. Die getrouwheidspremie krijgt u enkel voor bedragen die 12 maanden op uw rekening blijven staan. Het percentage van de getrouwheidspremie wordt voor die 12 maanden vastgelegd op het ogenblik dat u de storting doet. Tijdens die periode kan de bank dat percentage dus niet wijzigen voor het gestorte bedrag.

De verworven getrouwheidspremies worden driemaandelijks uitbetaald. Zij brengen op hun beurt rente op vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de premie verworven is. Getrouwheidspremies verworven tijdens het eerste kwartaal (de maanden januari, februari of maart) brengen dus op hun beurt rente op vanaf 1 april. Getrouwheidspremies verworven tijdens het tweede, derde en vierde kwartaal brengen op hun beurt rente op vanaf respectievelijk 1 juli, 1 oktober en 1 januari.
 
Voorbeeld:
 • Op 1 oktober 2016 stort u 1 000 euro op uw spaarrekening. De basisrente bedraagt 0,5% op jaarbasis;
 • Op 1 januari 2017 krijgt u de interesten uitbetaald voor de periode van 1 oktober tot 31 december, voor een kwartaal dus. U ontvangt dan een vierde van 0,5% op jaarbasis of 1,25 euro. Omdat die 1 000 euro slechts 3 maanden op uw spaarrekening heeft gestaan, ontvangt u geen getrouwheidspremie.
 • U laat die som tot 1 oktober 2017 of 12 maanden (nl. van 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2017) op uw spaarrekening staan;
 • Op dat moment heeft u recht op de getrouwheidspremie;
 • Bij een getrouwheidspremie van 0,5% heeft u op 1 oktober 2017 een bedrag van 5 euro verworven;
 • Dat bedrag van 5 euro zal vanaf de eerste dag van het volgende kwartaal, dus op 1 januari 2018, basisrente opbrengen.

Waarschijnlijk stort u geregeld geld op uw spaarrekening en haalt u er ook geld van af. Dan moet de bank de getrouwheidspremie berekenen, ervan uitgaand dat de laatste afhalingen eerst van de laatste stortingen afgetrokken worden. Deze manier van berekening van de getrouwheidspremie is voor u het voordeligste.

Moet u belastingen betalen op de inkomsten uit uw spaarrekening (roerende voorheffing)?

In 2018 zijn uw intresten op spaarrekeningen vrijgesteld van belastingen tot 960 euro per persoon en per jaar. Staat de rekening op naam van twee gehuwden of wettelijke samenwonenden, dan is er vrijstelling tot 1.920 euro per jaar.

Op de intresten bovenop dit grensbedrag moet de bank 15% roerende voorheffing inhouden.

De banken bekijken elke spaarrekening afzonderlijk. Maar misschien is de som van uw intresten op uw verschillende rekeningen, eventueel bij uw verschillende banken, hoger dan het bedrag dat vrijgesteld is van belastingen. Dan moet u dit zelf aangeven op uw belastingbrief.

Hebt u een spaarrekening voor uw minderjarig kind? Dan worden de intresten daarop bijgeteld  bij uw andere spaarrekeningintresten (de helft bij elke ouder) om te bepalen of u boven het belastingvrije maximum komt.

Vergelijk de kosten en opbrengsten

Wanneer u een spaarrekening kiest, rekent u best na wat de werkelijke opbrengst van de verschillende spaarrekeningen is. Gebruik hiervoor als hulpmiddel de Spaarsimulator.

Indien u zelf de berekening doet, hou rekening met:
- de basisrente en getrouwheidspremie;
- de roerende voorheffing: intresten zijn belastingvrij tot een bepaald maximumbedrag;
- de eventuele kosten van de rekening. De informatiefiche vermeldt of er kosten worden aangerekend; dat is zelden het geval.

De Wikifintips

 • U kan de intrestvoorwaarden voor verschillende spaarrekeningen vergelijken door  de spaarsimulator  te gebruiken. Hou daarbij rekening met de periode dat u uw geld niet nodig hebt. Als u uw geld niet nodig hebt voor een jaar of langer, dan krijgt u een getrouwheidspremie.
 • De basisrente kan altijd schommelen. Uw getrouwheidspremie daarentegen ligt bij iedere storting vast voor de komende 12 maanden.
 • Als u een groot bedrag van uw spaarrekening wilt afhalen of naar een andere spaarrekening wil overschrijven, ga dan eerst na welk gevolg dit heeft op uw getrouwheidspremie. Soms is het verstandig om nog even te wachten zodat u uw getrouwheidspremie niet verliest.
 • Hebt u verschillende spaarrekeningen, eventueel bij verschillende banken? Dan kan de som van alle intresten op uw spaarrekeningen hoger zijn dan het maximum dat vrijgesteld is van belastingen. Dat verschil moet u zelf aangeven op uw belastingbrief. Vergeet hierbij niet de intresten van de spaarrekening van uw minderjarig kind mee te tellen.
 • Tegenwoordig bieden veel banken online spaarrekeningen aan. Alle stortingen en afhalingen op dergelijke rekening moet u met uw computer doen. Het is de moeite waard om de intresten hierop te vergelijken met die van andere spaarrekeningen!