De verzekering voor arbeidsongeschiktheid of invaliditeit

Die verplichte verzekering maakt, net als de verplichte verzekering ‘gezondheidszorg’, deel uit van de Sociale Zekerheid.

Je kan ze inroepen als je arbeidsongeschikt of invalide bent (er is sprake van ‘invaliditeit’ wanneer de arbeidsongeschiktheid langer dan één jaar duurt) ten gevolge van een ziekte of ongeval dat niets met jouw werk te maken heeft.

In zulke gevallen betaalt de verzekering een schadevergoeding uit om jouw inkomensverlies na een ziekte of ongeval te compenseren. Die schadevergoeding wordt gestort via het ziekenfonds of de Hulpkas. De toekenningsvoorwaarden en de uitbetaalde bedragen hangen af van het statuut van de betrokkene: zelfstandige, loontrekkende of ambtenaar.

We verwijzen je graag naar de website van de Belgische Sociale Zekerheid, voor alle informatie over de verschillen tussen de beroepscategorieën. Federale statutaire ambtenaren vinden meer informatie over hun stelstel op www.fedweb.be. Het stelsel van statutaire ambtenaren in de gewesten, gemeenschappen, gemeenten en provincies (ook die in het onderwijs) is geïnspireerd op dat van federale overheidsambtenaren. Er zijn wel verschillen.

De Wikifin-tips

  • Wil je weten op welke schadevergoedingen je recht hebt in het geval van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit? De bedragen verschillen naargelang jouw statuut! Neem zeker eens een kijkje op de website van de Sociale Zekerheid.
  • Meer informatie krijg je ook bij jouw ziekenfonds of de Hulpkas.