Bij wie sluit je verzekeringen af?

Er zijn verschillende spelers op de markt. Vóór je een verzekering afsluit, kan je je dus maar beter degelijk informeren!

Voor een verzekering kan je onder meer terecht bij:

 • een verzekeringsonderneming

  Die verzekert jouw risico’s rechtstreeks. Het gaat dan om een zogenaamde directe verzekering. Je staat rechtstreeks in contact met jouw verzekeringsonderneming en sluit rechtstreeks een contract af, zonder tussenpersoon. Dit gebeurt ter plaatse maar kan eventueel ook via telefoon of  internet
   
 • een verzekeringstussenpersoon
   

De voornaamste types zijn:

 • de makelaars
  Het gaat om zelfstandige adviseurs, die niet verbonden zijn aan een bepaalde verzekeringsonderneming. Ze kunnen je dus producten van verschillende merken aanbieden, naargelang jouw behoeften. De makelaar is wettelijk verplicht om onafhankelijk van verzekeringsondernemingen te werken.
 • de verzekeringsagenten 
  Die tussenpersonen werken voor één of meerdere verzekeringsondernemingen. Zij kunnen je dus enkel contracten aanbieden van de verzekeringsondernemingen die zij vertegenwoordigen.
  Een voorbeeld hiervan is de bankverzekeraar, een bank die, als verzekeringsagent uitsluitend de verzekeringsproducten van zijn groep verkoopt.
   
 • verzekeringssubagenten. Zij werken onder de verantwoordelijkheid van een makelaar of agent.

Daarnaast zijn er andere types zoals

 • de gevolmachtigde onderschrijvers die optreden in het kader van verzekeringen voor speciale producten en diensten, zoals bijvoorbeeld scheepvaart, vrachtvervoer, exclusieve kunstwerken of klassieke auto’s…. De gevolmachtigd onderschrijver sluit de verzekering zelf af in naam en voor rekening van de verzekeringsonderneming.
   
 • de nevenverzekeringstussenpersonen die verzekeringen aanbieden als dienst, aanvullend op de hoofdactiviteit, zoals een reisannuleringsverzekering bij een reisbureau of een gsm-verzekering bij een smartphoneverkoper. Afhankelijk van de hoogte van de premie (200 euro, berekend in functie van de duurtijd van de dienst (een reis bv.) waarop de verzekering een aanvulling biedt) moeten ze eerst ingeschreven zijn in het register van de FSMA. Dit biedt je de bescherming dat zij aan de FSMA hebben aangetoond dat zij aan dezelfde professionele vereisten voldoen als de andere verzekeringstussenpersonen, bijvoorbeeld inzake diploma’s.

Hoe weet je wie verzekeringen mag aanbieden?

Verzekeringsondernemingen moeten erkend zijn door de Nationale Bank van België.

Verzekeringstussenpersonen moeten zich verplicht éérst inschrijven in het register van verzekeringstussenpersonen, bijgehouden door de FMSA, voordat zij verzekeringen mogen aanbieden.

De lijst van de verzekeringstussenpersonen, staat op de website van de FSMA.

De Wikifintips

 • Stel een lijstje op met al jouw vragen vóór je informatie inwint bij een verzekeringsonderneming of tussenpersoon.
 • Bekijk ook goed de documentatie die je wordt gegevens alvorens een contract te ondertekenen. Twijfel je of je tussenpersoon optreedt als makelaar of agent, of wil je weten of de tussenpersoon wel toegelaten is om je een verzekering aan te bieden? Controleer dan eerst de lijsten op de website van de FSMA.
 • Vergelijk steeds de aanbiedingen van verschillende verzekeringsondernemingen en –tussenpersonen en hou daarbij rekening met de dekkingen, de uitsluitingen en het bedrag van de premies.