Hoe worden de verzekerde risico’s berekend?

Vóór je een woonverzekering afsluit, moet je aan jouw verzekeraar of makelaar doorgeven wat de waarde is van de eigendommen die hij verzekert (jouw woning en jouw inboedel). Je kan dat op twee manieren inschatten:

  • via een evaluatierooster: jouw verzekeraar is verplicht om je zijn evaluatierooster aan te bieden. Aan de hand van de vragen in die tabel kan hij een inventaris van jouw woning opmaken en krijgt hij een beeld van het aantal kamers in huis en van de bestemming die ze kregen. Als je het evaluatierooster correct invult dan kan jouw verzekeraar niet meer zeggen dat je een te laag bedrag verzekerd hebt en zal bij een schadegeval de evenredigheidssregel niet toegepast worden;

    Jouw verzekeraar kan je ook helpen jouw inboedel te evalueren (jouw waardevolle voorwerpen, jouw elektronische apparatuur, ...)
  • via een expertise: de evaluatie kan ook gebeuren op basis van een expertise die je laat uitvoeren en die de verzekeraar aanvaardt. De verzekeraar kan dan ook bij een schadegeval niet meer beweren dat je een te laag bedrag verzekerd hebt. Bv. om een hypothecaire lening te kunnen afsluiten, moet je een expertiserapport over jouw woning laten opstellen. Je kan voorstellen om dat rapport ook te gebruiken in het kader van jouw brandverzekering. Ook jouw verzekeraar kan je met een expert in contact brengen.

Op basis van de verzamelde informatie kunnen de te verzekeren risico’s worden ingeschat en wordt het verzekerd bedrag voor jouw gebouw en voor jouw inhoud bepaald. Op die basis kan jouw verzekeraar jouw premie berekenen.

In bepaalde gevallen begrenst jouw verzekeraar de vergoedingen waarop je na schade recht hebt tot een bepaald bedrag. Dat gebeurt vaak in het kader van een diefstalverzekering. Ligt de waarde van de gestolen voorwerpen hoger dan het vooropgestelde plafond, dan ontvang je dus een bedrag waarmee je de goederen misschien niet opnieuw kan kopen. Ons advies: lees jouw contract aandachtig, ook de kleine lettertjes, en informeer bij jouw verzekeraar of makelaar om zeker te zijn naar het bedrag dat na diefstal wordt gedekt.

Indexering van de verzekerde bedragen

De waarde van gebouwen evolueert. Om de verzekerde waarde van de in jouw brandverzekering opgenomen bezittingen actueel te houden, kunnen verzekeraars de verzekerde bedragen indexeren. Dat gebeurt op basis van de ABEX-index. Deze -index geeft de evolutie van de kostprijs van de bouw van gebouwen en privéwoningen in België, en wordt tweemaal per jaar gepubliceerd op de website van de Associatie van Belgische Experten (www.abex.be).

De index maakt het mogelijk om rekening te houden met algemene prijsschommelingen. Verzekeraars verhogen dan één keer per jaar de verzekerde bedragen met de stijging van de ABEX-index.

Omdat de premie wordt berekend op basis van de verzekerde waarde, betekent de toepassing van deze ABEX-index dat de premie van jouw contract ook proportioneel stijgt.

De gehanteerde index staat in jouw verzekeringscontract.

De Wikifin-tips

  • Wees volledig en nauwkeurig als je het evaluatierooster voor de te verzekeren goederen (woning en inboedel) invult.
  • Ga na welk bedrag door jouw verzekering wordt gedekt.