Hoe worden de verzekerde risico’s geëvalueerd?

Vóór u een woonverzekering afsluit, moet u aan uw verzekeraar of makelaar doorgeven wat de waarde is van de eigendommen die hij verzekert ( uw woning en uw inboedel). U kan dat op twee manieren inschatten:

  • vraag aan uw verzekeraar om zijn evaluatierooster te gebruiken. Aan de hand van die tabel kan hij een inventaris van uw woning opmaken en krijgt hij een beeld van het aantal kamers in huis en van de bestemming die ze kregen. Uw verzekeraar kan u ook helpen uw inboedel te evalueren (uw waardevolle voorwerpen, uw elektronische apparatuur,…). Hanteert u het evaluatierooster van uw verzekeraar, dan geldt in een schadedossier de evenredigheidssregel niet;
  • de evaluatie kan ook gebeuren op basis van een expertise die u laat uitvoeren en die de verzekeraar aanvaardt. Bv. om een hypothecaire lening te kunnen afsluiten, moet u een expertiserapport over uw woning laten opstellen. U wil dat rapport ook gebruiken in het kader van uw brandverzekering. Ook uw verzekeraar kan u met een expert in contact brengen.

Op basis van de verzamelde informatie kunnen de te verzekeren risico’s worden ingeschat. Zo kan uw verzekeraar uw premie berekenen.

In bepaalde gevallen begrenst uw verzekeraar de vergoedingen waarop u na schade recht heeft tot een bepaald bedrag. Dat gebeurt vaak in het kader van een diefstalverzekering. Ligt de waarde van de gestolen voorwerpen hoger dan het vooropgestelde plafond, dan ontvangt u dus een bedrag waarmee u de goederen misschien niet opnieuw kan kopen. Ons advies: lees uw contract aandachtig, ook de kleine lettertjes, en informeer bij uw verzekeraar of makelaar om zeker te zijn van het bedrag dat na diefstal wordt gedekt.

Indexering van de verzekerde bedragen

De waarde van gebouwen evolueert. Om de verzekerde waarde van de in uw brandverzekering opgenomen bezittingen actueel te houden, kunnen verzekeraars de verzekerde bedragen indexeren. Dat kan op basis van de index van de consumptieprijzen, maar ook van een andere index. Zo wordt de ABEX-index vaak voor brandverzekeringen gehanteerd. De ABEX-index meet de kosten voor het optrekken van woningen in België, en wordt tweemaal per jaar gepubliceerd op de website van de Associatie van Belgische Experten (www.abex.be).

De index maakt het mogelijk om rekening te houden met algemene prijsschommelingen. Verzekeraars verhogen dan één keer per jaar de verzekerde waarden en waarborgbedragen met de stijging van de ABEX-index.

Omdat de premie wordt berekend op basis van de verzekerde waarde, betekent de toepassing van de index dat de premie van uw contract ook proportioneel stijgt.

De gehanteerde index staat in uw verzekeringscontract.

De Wikifintips

  • Wees volledig en nauwkeurig als u het evaluatierooster voor de te verzekeren goederen (woning en inboedel) invult.
  • Ga na welk bedrag door uw verzekering wordt gedekt.