Tips voor veilig online shoppen

Het internet heeft onze consumptiegewoontes grondig overhoop gehaald: we kunnen nu vanuit onze luie zetel zowat alles kopen. Met enkele muiskliks ligt de laatste bestseller roman, een zonnebril, een blok foie gras of een smartphone binnen uw handbereik. Er is de laatste jaren een echte wildgroei van webwinkels, zodat het voor de consument extra moeilijk is: welke winkels zijn betrouwbaar? hoe kan ik in alle veiligheid online winkelen? We helpen u op weg.

1. Surf veilig

Als u wil winkelen op het web, moet u er eerst voor zorgen dat u veilig surft. Koop online met een beveiligde internetverbinding - liefst bij u thuis dus - en vermijd om betalingen te doen vanaf een publiek netwerk.

2. Kies voor bekende websites

Kies zorgvuldig waar u koopt en verkies daarbij websites die goed gekend zijn. 

3. Volgt de webwinkel de reglementering?

Controleer of de webwinkel de reglementering voor online verkopen opvolgt. Dat zal u een idee geven van de ernst van uw virtuele verkoper. Webwinkels moeten duidelijke en nauwkeurige informatie geven over:
 • De identiteit van de verkoper en zijn activiteit.
 • De voornaamste kenmerken van de verkochte goederen of diensten.
 • De prijs: het moet duidelijk zijn of de BTW en de verzendingskosten in de prijs begrepen zijn. 
 • De betalingswijze.
 • De manier waarop u goederen kan terugsturen of weigeren, en ook de kosten die daarmee verbonden zijn.
 • De geldigheidsduur van een aanbod.
De online verkoper moet eveneens duidelijk op de website aangeven: 
 • Wat u precies moet doen om de koop af te sluiten.
 • De contactgegevens van de helpdesk.
 • Of een contract wordt gearchiveerd en - indien ja - hoe u die archieven kan raadplegen.
Meer over uw rechten bij het online winkelen vindt u hier.

4. Controleer of de betaalzone van de website goed beveiligd is

In een beveiligde betaalzone begint het adres van de website met "https://" in plaats van enkel "http://". U komt in de betaalzone van een website wanneer u het informatieve gedeelte verlaat en de transactie wil afsluiten. De informatie die u geeft, zal dan door de servers van een gespecialiseerd beveiligingsbedrijf van een code worden voorzien en verwerkt, zodat de betrouwbaarheid van de transacties op die site is verzekerd. Van zodra u op een beveiligde betaalsite gaat, zal een dialoogvenster u melden dat de gegevens die u verstrekt, beschermd zijn. Wanneer de beveiliging van
uw betaling verzekerd is, verschijnt er een hangslot of een sleutel voor het webadres:
 

5. Hebt u een ontvangsbevestiging van uw bestelling gekregen?

Wanneer u online bestelt, moet de verkoper u onmiddellijk een ontvangstbevestiging opsturen waarop alle gegevens van uw bestelling worden hernomen. U leest die best die goed na om zo snel mogelijk contact te kunnen opnemen met de webverkoper wanneer er een vergissing in de bestelling is geslopen. Wanneer u helemaal geen ontvangstbevestiging hebt gekregen, duidt dit op een probleem en neemt u best zo snel mogelijk contact op met de verkoper.

6. Controleer regelmatig uw rekeninguittreksels

Doorloop minstens één keer per week uw rekeninguittreksels om na te gaan of er geen verdachte bewegingen zijn gebeurd.

7. In geval van fraude

Als uw aankoop niet of verkeerd werd geleverd, kan u uw betaling niet via de bank terugvragen. Wanneer u betaalt met uw kredietkaart, dan is daar vaak een verzekering tegen internetfraude en tegen niet afgeleverde, beschadigde of foutieve bestellingen aan verbonden. De voorwaarden van uw kredietkaart leggen vast wat er juist verzekerd is. Neem contact op met uw bank wanneer u van deze verzekering wil gebruik maken.
 
Wanneer u ondanks al uw voorzorgen toch het slachtoffer wordt van fraude, reageer dan snel:
 • Indien u slachtoffer bent geworden van oplichting bij het online winkelen, neem dan snel contact op met de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie. Zo helpt u te vermijden dat anderen ook het slachtoffer worden! 
 • Als u fraude vaststelt met uw bankkaartgegevens, moet u snel uw kaarten blokkeren via Card Stop op het nummer: 070 344 344, en uw bank contacteren zodat uw internet banking kan worden afgesloten.
Meer informatie over internet-fraude en hoe u ertegen te wapenen vindt u op onze pagina's over betaalmiddelen en op de site van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector.