Checklist "Verzekeren"


Verzekeringen bestaan in alle vormen en kleuren. Volg onze checklist en je bent niet onder- of over-verzekerd, maar net goed!
Checklist: 

Welke verzekering nemen en welke niet?

Weeg de kost van de verzekering af tegen wat het je kan kosten als je niet verzekerd bent. Hou rekening met je spaarbuffer die misschien toelaat tegenslagen zelf op te vangen of een grotere vrijstelling bij je verzekering te aanvaarden. De vrijstelling (ook franchise genoemd) is het bedrag dat je zelf zal moeten betalen als de verzekeraar moet tussenkomen. Koop je een nieuwe auto en heb je na de betaling van die auto nog spaargeld over, dan kan je bv. overwegen om een omniumverzekering met een grote vrijstelling af te sluiten (dat vermindert de verzekeringspremie) of geen omniumverzekering te nemen. Maar als je hebt moeten lenen om die auto te kopen, sluit je best een verzekering af met een beperkte vrijstelling.
Op ABCverzekering.be vind je een praktisch overzicht van welke verzekeringen mogelijks interessant kunnen zijn voor jou.

Wees eerlijk

Geef eerlijk alle informatie die de verzekeraar je vraagt. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat de verzekeraar niet uitbetaalt. Stel dat een roker een overlijdensverzekering heeft afgesloten en daarbij heeft verklaard niet te roken. Als hij vroegtijdig sterft aan een ziekte die een gevolg is van het roken, kan de verzekeraar weigeren de verzekering uit te betalen en blijven de partner of de kinderen in de kou staan.

Lees zorgvuldig het verzekeringscontract

Lees een verzekeringscontract vóór je het tekent, ook als het lang en ingewikkeld is. Vraag je verzekeraar om uitleg als je iets niet begrijpt. Sommige brandverzekeringen vereisen bv. een attest dat de schoorsteen regelmatig wordt geveegd. Als je het contract niet hebt gelezen en je de schoorsteen niet laat vegen, riskeer je dat de verzekeringsmaatschappij niet uitbetaalt bij een schouwbrand als de verzekeraar kan bewijzen dat de schade veroorzaakt is doordat je je plicht niet hebt nageleefd.

Ga na welke verzekeringen je al hebt

Bekijk welke verzekeringen je al hebt. Misschien heeft je gezin een hospitalisatieverzekering via je werkgever of die van je partner. Dan hoef je er geen zelf af te sluiten voor je kinderen.

Kijk en vergelijk

Vergelijk de verzekeringstarieven, want dat kan je heel wat premiekosten besparen. Verlies daarbij niet uit het oog welke risico's de verschillende verzekeringen dekken en welke uitsluitingen worden toegepast: vaak geldt de regel dat hoe goedkoper de verzekering is, hoe minder gevallen worden gedekt.

Neem de nodige voorzorgsmaatregelen

Je kan voorzorgsmaatregelen nemen om bv. brand of diefstal te voorkomen: installeer sprinklers, een brandalarm of een inbraakalarm. Dat kan je een lagere premie opleveren.

Ga regelmatig na of je verzekeringen nog aangepast zijn aan je situatie

Het leven gaat snel en jouw situatie kan snel veranderen! Ga geregeld na of je niet te veel of te weinig verzekerd bent. Zo moet je de brandverzekering (ook woonverzekering genoemd) aanpassen als je een veranda hebt bijgebouwd of zonnepanelen hebt gelegd. Als je auto meer dan 4 jaar oud is, ga je best na welke vergoeding je nog krijgt bij een ongeval, misschien is het beter de omniumverzekering stop te zetten of te vervangen door een zogenaamd kleine omnium.

3 tips als je schade hebt en een beroep doet op je verzekeraar

  • Verwittig zo snel mogelijk je verzekeraar. Als dat telefonisch kan, doe het dan onmiddellijk. Maar stuur ook altijd nog een mail of brief ter bevestiging. Soms zal je formulieren moeten invullen. Bezorg ze zo snel mogelijk aan je verzekeraar.
  • Neem foto's wanneer dat kan.
  • Wees eerlijk! Probeer de schade niet te overdrijven of een leugen te vertellen (bv. dat iemand anders aan het stuur zat). Verzekeraars zijn op hun hoede voor fraude en zullen niet uitbetalen wanneer ze je betrappen op een leugen.