Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Wat is een franchise en hoe wordt ze berekend?

De franchise (of vrijstelling) is het deel van de schade dat je zelf moet dragen na een schadegeval. Het saldo bovenop de franchise neemt de verzekeraar voor zijn rekening. Is iemand anders aansprakelijk voor je schade, dan moet die uiteraard de schade vergoeden en heb je geen franchise.

Hoe wordt de franchise berekend?

In grote lijnen bestaan er drie types franchises. Die worden telkens op een andere manier berekend.

Type franchise

In een notendop

Voorbeeld

Vast bedrag

Als je een schadedossier indient, stemt de franchise overeen met het bedrag dat bij ondertekening van je verzekeringscontract werd bepaald. 

De franchise voor je autoverzekering bedraagt 200 euro per schadegeval. Als de herstellingen aan je wagen na een ongeval oplopen tot 1000 euro, ontvang je een schadevergoeding van 800 euro: 1000 - 200 euro.  

Percentage

Volgens je contract stemt je vrijstelling overeen met een percentage van het totaal aan schadevergoedingen waarop je recht hebt. 

De franchise van je autoverzekering is 10 %. Na een ongeval laat je je wagen voor 1000 euro herstellen. Je ontvangt dan een schadevergoeding van 900 euro: 1000 - 10 % franchise.  

Per meeteenheid

Enkel als de schade een bepaalde grens overschrijdt, wordt in je contract een vergoeding voorzien. Die grens kan worden uitgedrukt in dagen, meters …

De franchise van je verzekering "arbeidsongeschiktheid" bedraagt vijftien dagen. Je wordt pas vanaf de zestiende dag van de arbeidsongeschiktheid vergoed. In dergelijke gevallen spreken we meestal niet over een franchise, maar over een wachttijd.

Een ander voorbeeld komt voor in het kader van een rechtsbijstandverzekering. De verzekeraar komt pas tussen als in het geschil een bedrag van bv. meer dan 250 euro op het spel staat. Dat is hier de interventiedrempel.

 

Wikifin-tips

  • Hoe hoger je contractueel bepaalde franchise, hoe lager de premie die je betaalt meestal is. Kies altijd een franchise die je kan dragen als er iets mis gaat. 
  • Vraag je verzekeraar of makelaar of er in het contract een franchise is opgenomen. Is dat het geval, informeer dan naar de berekeningswijze.
  • Kies een verzekering niet uitsluitend op basis van de premie die je moet betalen. Verlies de risico’s die niet gedekt zijn en de contractuele franchise niet uit het oog. Daarvoor draai je op als er iets misgaat!