Tips voor het invullen van je belastingaangifte

Bijna de helft van de belastingplichtigen krijgen van de fiscus een elektronisch voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA). Als de fiscus je een VVA stuurt, moet je de gegevens enkel nog grondig controleren. Zijn ze volledig en correct, dan hoef je verder niets meer te doen. Je ontvangt dan automatisch je aanslagbiljet. Ga je echter niet akkoord met het voorstel van de fiscus, dan moet je de VVA verbeteren via Tax-on-web of via het papieren antwoordformulier. Daarvoor gelden dezelfde deadlines als voor een gewone belastingaangifte. Klik hier voor meer informatie over de VVA.

Als je je belastingaangifte toch zelf moet invullen, vind je hieronder een aantal tips.

1. Verzamel tijdig alle nodige documenten

 • Je identiteitskaart of nog gemakkelijker, activeer jouw itsme®-account als je je belastingaangifte via Taks-on-web invult
 • Je bankrekeningnummer, waarop de fiscus eventuele terugbetalingen mag storten
 • Alle gegevens over jouw inkomsten (inkomsten uit arbeid, uit vastgoed, uit onroerend goed, kadastraal inkomen, alimentatie, pensioen, financiële resultaten voor handelaars en vrije beroepen, uitkeringen, vergoedingen, …)
 • Een overzicht van jouw beroepskosten (met inbegrip van de sociale bijdragen voor zelfstandigen)
 • Fiscale attesten voor jouw woningkrediet en de daaraan verbonden individuele levensverzekering
 • Fiscale attesten voor leningen afgesloten om energiebesparende investeringen te financieren zoals bv. zonnepanelen, een zuinigere verwarmingsketel, dakisolatie, isolatie van muren en vloeren, vervangen van enkelvoudige door dubbele beglazing, …
 • Facturen voor uitgaven met het oog op dakisolatie
 • Overzicht van jouw stortingen in het kader van pensioensparen
 • Overzicht van jouw stortingen in het kader van langetermijnsparen
 • Bedrag van jouw kosten voor kinderopvang (voor kinderen jonger dan 12 of jonger dan 18 als ze een zware handicap hebben).
 • Overzicht van jouw stortingen aan plaatselijke tewerkstellingsagentschappen (PWA-cheques)
 • Overzicht van stortingen voor diensten die je met dienstencheques betaalde
 • Alles wat je recht geeft op belastingverminderingen, zoals: uitgaven met het oog op de beveiliging van jouw woning tegen brand of diefstal, aandelenbewijzen in erkende ontwikkelingsfondsen, uitgaven voor de aankoop van een nieuwe elektrische wagen
 • Nummers van buitenlandse rekeningen en levensverzekeringen
 • Attesten voor fiscaal aftrekbare giften
 • Overzicht van jouw voorafbetalingen 
 • Attest voor de betaling van jouw verplichte ziekenfondsbijdragen, de zogenaamde ‘verplichte bijdrage financiële verantwoordelijkheid’.
 • Door jou betaalde alimentatie

2. Zorg ervoor dat je niet te laat bent

Dien je je belastingaangifte te laat in, dan kan de fiscus administratieve sancties opleggen. Zo kan het gebeuren dat je meer belastingen (tot 200% extra) of een boete moet betalen.

 • Hou bij een papieren aangifte rekening met de tijd die een zending erover doet om via de post de fiscus te bereiken. Verstuur je aangifte dus steeds ten laatste drie werkdagen vóór de uiterste datum van indiening. Zo is je aangifte zeker altijd op tijd binnen!
 • Wie zijn aangifte online via www.taxonweb.be indient krijgt meer tijd. Tax-on-web is dan ook een sterk beveiligde online dienst. De bijzonder handige website loodst je stap voor stap op een makkelijke manier door je aangifte. Zo wordt een aantal persoonlijke gegevens waarover de fiscus al beschikt automatisch ingevuld. Mocht je ergens een fout maken (door, bijvoorbeeld, bepaalde gegevens in een verkeerde rubriek in te voeren), dan verschijnt er automatisch een waarschuwing op het scherm.  
 • Is de datum voor het indienen van je papieren aangifte voorbij en ben je ook te laat om je aangifte via Tax-on-web in te dienen? Geen paniek! Je kan nog altijd een specialist (belastingadviseur, accountant of boekhouder-fiscalist) inschakelen. Die heeft een paar maanden langer (tot eind oktober) de tijd om je aangifte in te vullen en naar de belastingadministratie door te sturen.  


Twijfels? Laat je helpen!

3. Zoek hulp als je niet zeker bent van je zaak.

Een belastingaangifte invullen is niet van de poes. Vergewis je er ook van dat de gegevens die je hebt ingevuld wel degelijk kloppen. De fiscus tilt zwaar aan fouten, zelfs al ben je te goeder trouw. Twijfel je?

 • Je vindt toelichtingen op de website van de fiscus: www.financien.belgium.be. Zo kan je wellicht al heel wat vragen oplossen.  
 • Met vragen kan je ook telefonisch terecht bij de belastingadministratie, op het nummer 02 572 57 57, elke werkdag tussen 8 en 17 uur.
 • In de periode dat de meeste mensen hun aangifte invullen, tussen half mei en 30 juni, organiseren de belastingkantoren in je buurt ook permanenties om op al jouw vragen te antwoorden.
 • Blijf je, ondanks de aangeboden hulp, twijfelen of je aangifte wel correct werd ingevuld? Vraag dan gerust raad aan een belastingadviseur, een accountant of een boekhouder-fiscalist. De kosten die je daarvoor maakt, besparen je onaangename verrassingen tijdens een controle. En, wie weet, misschien helpen ze je wel om minder belastingen te betalen.

   
Bewaar de documenten met betrekking tot je aangifte gedurende 7 jaar.