21 suggesties Sorteer op : Naam Rating Populariteit

Stellingen over courante betaalmiddelen: juist of fout?

Economie, Handel, MAVO, Nederlands, PAV, SEI
1673 downloads

De leerlingen beoordelen uitspraken over diverse betaalmiddelen namelijk cash, de overschrijving, betaalkaart en raadplegen hiervoor betrouwbare bronnen.

Stellingspel: I like it - I don't like it

Economie, Handel, MAVO, Nederlands, PAV, SEI
919 downloads

Aan de hand van diverse stellingen vormen en formuleren de leerlingen hun mening.
De leerlingen debatteren hierover in groep.

Syntheseoefening: koop ik een auto?

Economie, Handel, MAVO, PAV, SEI, Wiskunde
911 downloads

Aan de hand van een uitgebreide case wordt ingegaan op de aankoop van een wagen, alternatieve vervoersmiddelen, het totale kostenplaatje en de financiering daarvan.

Zoveel om uit te kiezen. Over reclame, merken en labels

Economie, Handel, MAVO, PAV, SEI
726 downloads

Aan de hand van concrete voorbeelden denken leerlingen na over hun consumptiegedrag (reclame, merken, labels).

Het gezinsbudget - een eerste kennismaking

Brede 1ste graad
690 downloads

De leerlingen lezen en interpreteren cijfers in verband met de uitgaven van een gezin. Ze bespreken het belang van het opstellen van een budget en het belang om daarin elke uitgavenpost op te nemen.    

Financiële producten begrijpen

Economie, Handel, MAVO, PAV, SEI
522 downloads

Aan de hand van passages uit productfiches detecteren de leerlingen belangrijke productkenmerken, kunnen deze uitleggen en kunnen bepalen welk product past voor welk type persoon (beleggersprofiel).

Budget Aan-Zet uitgelicht

Economie, Handel, MAVO, Nederlands, PAV, SEI, Wiskunde
450 downloads

Aan de hand van een educatief spel leren de leerlingen spelenderwijs een startersbudget te beheren.
Er wordt verder ingegaan op verschillende types budgetposten.

Aan tafel!

Aardrijkskunde, Economie, Handel, MAVO, Nederlands, PAV, SEI
424 downloads

De leerlingen staan stil bij hun consumptiegedrag voor levensmiddelen. Ze vergelijken het consumptiegedrag voor levensmiddelen in hun eigen gezin met dat van gezinnen in andere landen verspreid over verschillende continenten.

Krediettarieven en aflossingstabellen

Economie, Handel, MAVO, PAV, SEI, Wiskunde
403 downloads

Met een concrete casus kruipen leerlingen in de rol van kredietbemiddelaar en berekenen ze de totale maandelijkse aflossingen.
De leerlingen formuleren een kredietvoorstel en kunnen alle aspecten daarvan in kaart brengen.

Ken ik dit beleggingsproduct?

Economie, Handel, MAVO, PAV, SEI
313 downloads

De leerlingen ontdekken enkele beleggingsproducten uit het grote gamma aan bestaande beleggingsproducten. Aan de hand van productfiches detecteren de leerlingen belangrijke productkenmerken, kunnen ze deze uitleggen en bepalen welk producten bij hen passen.

Pagina's