13 suggesties Sorteer op : Naam Rating Populariteit

Kennismaking consumentenkredieten

Economie, Handel, MAVO, PAV, SEI, Wiskunde
1075 downloads

De leerlingen kunnen de belangrijkste informatie over verschillende kredietformules uit reclameboodschappen halen.
De leerlingen hebben inzicht in de verschillende aanbiedingen en kunnen daardoor ook afwegen welk krediet voor hen interessant is.

Syntheseoefening: koop ik een auto?

Economie, Handel, MAVO, PAV, SEI, Wiskunde
911 downloads

Aan de hand van een uitgebreide case wordt ingegaan op de aankoop van een wagen, alternatieve vervoersmiddelen, het totale kostenplaatje en de financiering daarvan.

Krediet of geen krediet? En welke formule kiezen?

Economie, MAVO, Nederlands, PAV, SEI
665 downloads

Alex droomt van een scooter maar heeft hiervoor niet voldoende geld. Hij zal geld moeten lenen. Welke kredietformule zal Alex hiervoor kiezen?

Krediettarieven en aflossingstabellen

Economie, Handel, MAVO, PAV, SEI, Wiskunde
403 downloads

Met een concrete casus kruipen leerlingen in de rol van kredietbemiddelaar en berekenen ze de totale maandelijkse aflossingen.
De leerlingen formuleren een kredietvoorstel en kunnen alle aspecten daarvan in kaart brengen.

De kredietaanvraag

Economie, Handel, MAVO, Nederlands, PAV, SEI
395 downloads

Aan de hand van een concrete casus vullen de leerlingen een krediet aanvraagformulier in.
De leerlingen begrijpen waarom bepaalde gegevens opgevraagd worden en discussiëren daarover in groep.

Goed of fout?

Economie, Handel, MAVO, PAV, SEI
386 downloads

Aan de hand van diverse stellingen moeten leerlingen nadenken over diverse aspecten verbonden met lenen. Hierbij moeten de tips en adviezen rond verantwoord lenen op de voorgrond komen.

Rekenen en je financieel beheer

Economie, Handel, MAVO, PAV, SEI, Wiskunde
322 downloads

Leerlingen oefenen rekenvaardigheden aan de hand van casussen rond financiële situaties waarbij er krediet wordt opgenomen.

Rol en impact van reclame op consumentenkredieten

Economie, Handel, MAVO, PAV, SEI
280 downloads

Ga dieper in met de leerlingen op de wettelijke voorschriften van reclame op consumentenkredieten en waaraan deze reclame moet voldoen. Leer leerlingen hierover kritisch nadenken.

De Wikifin IMMOsimulator

Economie, Handel, MAVO, PAV, SEI, Wiskunde
261 downloads

Aan de hand van de IMMOsimulator ontdekken leerlingen de verbanden tussen kredietbedrag, rentevoet en looptijd.
De leerlingen denken na over diverse vormen van hypothecaire krediet.

Lenen. Hoe kiest Alex een krediet?

Brede 1ste graad
213 downloads

Alex droomt van een scooter maar heeft hiervoor niet voldoende geld. Hij zal geld moeten lenen. Welke kredietformule zal Alex hiervoor kiezen?

Pagina's