Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

couple-looking-building.jpg
Aangepast op

Welke kosten heb je bij de aankoop van een huis of een appartement?

Op deze pagina

Bij de aankoop van een woning moet je niet alleen de aankoopprijs neertellen, maar ook een heel aantal bijkomende kosten.

De “notariskosten”

Elke aankoop van een vastgoed moet in een notariële akte worden vastgelegd. Daarvoor moet de notaris worden vergoed. Maar tegelijk int die ook heel wat belastingen voor rekening van de overheid.

Registratiebelasting of registratierechten

Registratiebelasting of –recht is een belasting op de aankoop van een woning of van een bouwgrond. Ze bedraagt een percentage op de aankoopprijs, dat varieert naargelang het gewest:

  • 3 % voor de enige eigen gezinswoning, 1 % bij ingrijpende energetische renovatie van de gezinswoning en 12 % voor andere woningen (zoals bijvoorbeeld een tweede woning aan zee) in het Vlaamse Gewest.
  • 12,5 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een abattement onder bepaalde voorwaarden is voorzien.
  • 12,5 % in het Waalse Gewest. Voor bescheiden woningen kunnen ze onder bepaalde voorwaarden wel worden verlaagd naar 5 % of 6 %.

De vergoeding van de notaris voor de aankoopakte en het hypothecair krediet

De vergoeding (honorarium of ereloon) van de notaris bedraagt een percentage van de waarde van de eigendom. Ze is wettelijk vastgelegd. Alle notarissen hanteren dus hetzelfde tarief.  

Het ereloon wordt bepaald volgens een degressieve schaal van percentages van de aankoopprijs. Hoe duurder de verkochte woning, hoe lager het percentage aan ereloon.

Hebben de verkoper en de koper elk een notaris, dan heeft dat geen invloed op de honoraria die ze moeten betalen. Beide notarissen delen dan het bedrag.

Administratieve kosten

Om de verkoop zo vlot mogelijk te laten verlopen, verricht de notaris heel wat opzoekwerk, vraagt hij bepaalde attesten op en doet hij bepaalde meldingen. Dat heeft zijn prijs.

Voor de overschrijving van de akte, de inschrijving van de hypotheek, de uittreksels uit het kadaster en de zegelrechten draai je eveneens op. In totaal kunnen die "administratieve kosten" oplopen tot 650 en zelfs 1250 euro.

Rechten voor de registratie van het hypothecair krediet

Niet te verwarren met de registratierechten. Het gaat om een belasting van 1 % van de lening.

De hypothecaire inschrijvingsrechten

Die belasting bedraagt 0,30 % van het geleende kapitaal.

Bankkosten

Heb je voor de aankoop van je woning een lening nodig, dan betaal je aan je bank dossierkosten, evenals kosten voor de schatting van de waarde van de woning.

Ereloon voor de architect

Koop je een woning die je wil renoveren of uitbouwen? In dat geval schakel je maar beter een architect in. Moet je voor je werken een vergunning aanvragen dan is een architect in principe verplicht. In tegenstelling tot notarissen, kunnen architecten hun vergoedingen (honoraria) vrij bepalen.

Kosten voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning

Wil je werken laten uitvoeren? Informeer bij de gemeente eerst naar de stedenbouwkundige voorschriften. Afhankelijk daarvan moet je misschien een vergunning aanvragen om, bijvoorbeeld, andere ramen te plaatsen of een veranda in te richten. Ook stedenbouwkundige vergunningen kosten geld.

Verzekeringen

Vóór je een hypothecair krediet krijgt, zal de bank je vragen een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Die betaalt de lening terug aan de bank als je overlijdt vóór de einddatum van je krediet.

Een woonverzekering dekt verschillende risico’s: brand, waterschade, diefstal… Strikt genomen is ze niet verplicht, maar ze is wél sterk aan te raden. Bij het aangaan van een woonlening kan een bank ze wel contractueel opleggen omdat ze haar hypothecaire waarborg wil beschermen.

Een familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA Familiale genaamd) dekt kleine, alledaagse ongevallen die jij en je gezinsleden kunnen veroorzaken. Valt tijdens schilderwerken aan je gevel je ladder op de wagen van je buur? De BA Familiale betaalt de kosten voor herstellingen aan de auto.

Kosten voor mede-eigendom

Koop je een appartement, dan moet je ook mee de kosten voor mede-eigendom betalen: de schoonmaak van de traphal en de andere gemeenschappelijke ruimten, de renovatie van de gevel, het onderhoud of de vervanging van de lift … De verkoopakte en het reglement voor mede-eigendom bepalen het aandeel van elke mede-eigenaar in de gemeenschappelijke kosten.