Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

couple-looking-building.jpg
Aangepast op

Hoe kan je je hypothecair krediet laten herzien?

Sommige hypothecaire contracten laten toe dat je bij de herziening van je rentevoet met je bank over bepaalde elementen van je contract heronderhandelt. Een voorbeeld van zo’n element: het volgende tijdstip waarop je rentevoet kan worden herzien. Is je hypothecair contract niet zo flexibel? Dan heb je twee mogelijkheden.

Een herziening van je contract vragen

Dat is mogelijk als je kredietverstrekker akkoord gaat. Aan die herziening kunnen wel kosten verbonden zijn. Zo moet de kredietverstrekker je dossier opnieuw onderzoeken en een nieuwe offerte opmaken.

Het oorspronkelijke krediet afkopen om op een interessantere formule over te stappen

Sloot je vijf jaar geleden een hypothecair krediet af met een vaste rentevoet van 3 %, dan kan het interessanter zijn om een nieuwe lening af te sluiten tegen een huidige rentevoet van 1,5 %. Je moet dan een nieuw krediet afsluiten, waarmee je het huidige krediet voortijdig terugbetaalt. Daarom spreken we van een herfinanciering. Het nagestreefde doel is om een lagere interestvoet te verkrijgen en daardoor de kost van het krediet en de maandelijkse afbetalingen te verminderen.

Koop je oude krediet niet zomaar af. Lees eerst je contract aandachtig en informeer je bij je kredietverstrekker. Hij kan je vertellen welke kosten verbonden zijn aan het herfinancieren van je lening. Wellicht moet je een wederbeleggingsvergoeding en de doorhaling van de hypotheek betalen. Vergeet evenmin dat tegelijk de nieuwe hypothecaire lening opnieuw dossierkosten, hypotheekkosten en eventuele schattingskosten met zich brengt.

Wikifin-tip

Ongeacht of je koos voor een vaste of variabele rentevoet: blijf de evoluties van de intrestvoeten volgen. Overweeg eventueel om je contract te laten herzien.