Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

couple-looking-building.jpg
Aangepast op

Welke kosten heb je bij een hypothecair krediet?

Op deze pagina

Vóór je een hypothecair krediet afsluit, moet je weten wat het je op termijn zal kosten. Tel bij het ontleende kapitaal de intresten, de onroerende voorheffing en een aantal verzekeringen. Hou ook rekening met eenmalige kosten die je betaalt bij de ondertekening van de kredietovereenkomst en de verkoopakte.

Met de IMMOsimulator van Wikifin kan je snel en eenvoudig de totale kostprijs van je woonproject berekenen. 

Er zijn drie soorten eenmalige kosten.

Dossierkosten en kosten van de schatter

Vóór je een hypothecaire lening krijgt, moet de kredietverstrekker een volledig dossier samenstellen. Daarvoor mag hij kosten aanrekenen.  Die zijn beperkt tot maximaal 350 euro. Voor een overbruggingskrediet is het maximum 300 euroVoor de combinatie van beide vormen van kredieten (overbruggingskrediet met hypotheek) betaal je maximum 650 euro.

Ook voor de herfinanciering van een hypothecaire lening gelden maximumtarieven. Zo mag de bank bij een eerste herfinanciering zonder van bank te veranderen slechts de helft van de kosten voor de oorspronkelijke lening vragen. De maximale kosten mogen 175 euro bedragen.

Wie binnen de twaalf maanden nog een tweede keer herfinanciert, betaalt opnieuw hetzelfde bedrag als bij de oorspronkelijke lening, in dit geval 300 euro. De bank stelt tevens een expert aan om de waarde van de woning of grond te schatten.

De schattingskosten verschillen van de dossierkosten en moeten op voorhand aan de consument meegedeeld worden. Deze moet ze aanvaarden. Ze zijn maar verschuldigd als de schatting effectief werd uitgevoerd.

Weetje

Als het krediet uiteindelijk om de één of andere reden niet wordt toegestaan, kan je de dossierkosten niet terugkrijgen, maar ze zijn enkel verschuldigd als het kredietvoorstel werd aanvaard door de consument.

Notariskosten

De notaris stelt de verkoopovereenkomst en de verkoopakte voor het eigendom op. Hij is ook de contactpersoon voor de notaris van de verkoper. Daarvoor verricht hij heel wat opzoekwerk. Zo moet hij achterhalen of de verkoper wel degelijk de eigenaar is en of de woning of de grond die je wil kopen niet gehypothekeerd is. De kosten die de notaris hiervoor mag aanrekenen, zijn wettelijk vastgelegd.

Belastingen

Belastingen zoals de registratiebelasting of de btw, het hypotheekrecht, de hypotheekkosten en het zegelrecht. De registratiebelasting varieert naargelang van de regio waar het onroerend goed zich bevindt en het kadastraal inkomen.

Op de website notaris.be vind je alle informatie over de verschillende kosten en kan je een aantal simulaties aanvragen.

    Wikifin-tips

    • Met de IMMOsimulator van Wikifin kan je snel en eenvoudig de totale kostprijs van je woonproject berekenen. 
    • Vraag je notaris om de eenmalige kosten te berekenen vóór je een hypothecair krediet afsluit.  
    • Wil je weten hoeveel aktekosten je moet betalen? Gebruik de calculator op de website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.
    • Hou in je financieel plan rekening met de kosten, zodat je kan nagaan of je genoeg geld hebt om het beoogde vastgoed aan te kopen. Deze kosten worden doorgaans niet door de bank gefinancierd.