Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

couple-looking-building.jpg
Aangepast op

Wat als je je hypothecair krediet niet meer kan terugbetalen?

Je hebt er alle belang bij om je kredietverstrekker van de situatie op de hoogte te brengen en samen naar oplossingen te zoeken. De gevolgen van wanbetalingen kunnen groot zijn:

  • Je krijgt boetes en moet verwijlintresten betalen, op voorwaarde dat die voorzien zijn in het kredietcontract.
  • Je naam wordt doorgegeven aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België. Daardoor krijg je het later moeilijker om nog kredieten af te sluiten.
  • De waarborgen die je de kredietverstrekker aanbood, kunnen worden aangesproken. De hypotheek op je huis, het beslag op je loon of op andere bezittingen, de aansprakelijkheid van borgstellers (bijvoorbeeld je ouders). Dergelijke maatregelen zijn in de wet voorzien.

Blijf je in gebreke met je afbetalingen en wil de kredietverstrekker je huis laten verkopen om zijn geld terug te krijgen, dan moet hij er wel eerst beslag op laten leggen. Dat kan pas na een verzoeningspoging voor de beslagrechter. Daarvoor word je uitgenodigd. Pas als dat mislukt, kan de kredietverstrekker overgaan tot de verkoop van je huis.

Is je eigendom slechts met één hypotheek bezwaard, dan dekt de opbrengst van de verkoop in de eerste plaats je schuld bij de kredietverstrekker. Dient de woning als onderpand voor verschillende leningen? Dan worden de kredieten die door de hypotheek worden gewaarborgd terugbetaald in chronologische volgorde van inschrijving. We spreken in dat verband over de "rang" van de hypotheek.

Als de opbrengst van de verkoop niet al je schulden dekt, moet je ze toch met andere middelen blijven afbetalen.

Voorbeeld van de verdeling tussen schuldeisers

Je schulden

Opbrengst verkoop:
120 000 euro

Opbrengst verkoop:
70 000 euro

Je hebt in totaal 85 000 euro schuld bij drie schuldeisers,
in deze volgorde:

Rang 1: 50 000 euro

Rang 1: 50 000 euro

Rang 1: 50 000 euro

Rang 2: 25 000 euro

Rang 2: 25 000 euro

Rang 2: 20 000 euro

Rang 3: 10 000 euro

Rang 3: 10 000 euro

Je houdt over:
35 000 euro

Je moet nog betalen:
Rang 2: 5000 euro
Rang 3: 10 000 euro

Wikifin-tips

  • Stop je hoofd niet in het zand. Licht je schuldeisers in over je financiële problemen. Zo kan je samen aan een oplossing werken en een gedwongen verkoop vermijden.
  • Probeer in de mate van het mogelijke geen nieuwe leningen aan te gaan om je schulden terug te betalen.