Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

couple-looking-building.jpg
Aangepast op

Vormen van waarborgen als onderdeel van een hypothecair krediet

Op deze pagina

Om de kosten van een hypotheek te vermijden, kan je de kredietverstrekker andere waarborgen aanbieden zoals het hypothécair mandaat, de borgstelling, het pand.

Hypothecair mandaat

Daarbij wordt niet meteen een hypotheek ingeschreven – waardoor je kosten spaart – maar geef je aan een kredietverstrekker het recht dat te laten doen wanneer je je financiële verplichtingen niet nakomt. Aangezien er geen hypotheek wordt gevestigd, vermijd je registratie- en hypotheekkosten.

Er kan ook geopteerd worden voor de combinatie van een hypothecaire inschrijving en een hypothecair mandaat.

Let op: in Wallonië heb je alleen recht op het fiscaal voordeel van de "chèque habitat" als je een hypothecaire lening hebt voor je gezinswoning. Een hypothecair mandaat volstaat niet. In Vlaanderen en Brussel is er geen fiscaal voordeel meer voor wie leent voor zijn gezinswoning.

Borgstelling

Anderen (al dan niet familieleden) kunnen beloven je lening in jouw plaats af te betalen als je dat niet meer kan. Men zegt dan dat ze zich voor jou borgstellen. Dat gebeurt door de ondertekening van een zogenaamde "borgakte" in het voordeel van de kredietverstrekker.

Pand

Soms volstaat de waarde van je eigendom niet als waarborg om de beoogde lening te krijgen. In dat geval kan de kredietverstrekker je vragen om een extra waarborg te geven. Je kan dan bijvoorbeeld je effectenportefeuille met bijvoorbeeld obligaties, aandelen en dergelijke in pand geven om het verschil te overbruggen. Wie de waardepapieren in pand geeft, blijft de eigenaar. Pas als de lening niet meer wordt afgelost, kan de kredietverstrekker na het vervullen van een aantal formaliteiten de waardepapieren verkopen om het krediet terugbetaald te krijgen.

Voorbeeld: Je vindt je droomhuis. De vraagprijs is 200 000 euro en de door de bank aangestelde schatter bevestigt die waarde

De bank wil je 80 % van het bedrag of 160 000 euro lenen. Je vraagt niettemin een krediet van 200 000 euro. Er is dus 40 000 euro aan waarborgen te weinig. Je vraagt hulp aan je ouders. Zij kunnen dan bijvoorbeeld voor 40 000 euro aan kasbons in pand geven. De bank beschikt dan over 160 000 euro (hypotheek) + 40 000 euro (pand op de kasbons van je ouders) aan waarborgen. Op basis daarvan staat ze je toch een krediet voor 200 000 euro toe. Zo kan je het huis kopen dat je wil.

Wikifin-tip

Denk goed na vóór je iemand uit je directe omgeving vraagt om borg te staan. Vraag je af of je nog wel op dezelfde manier met elkaar kan omgaan als die persoon op een dag effectief voor je schulden moet opdraaien. Omgekeerd, wees zeer voorzichtig voor je je borgstelt voor het krediet van iemand anders. Dit kan verregaande gevolgen hebben!