Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Welke verzekeringen moet je afsluiten als zelfstandige?

Op deze pagina

Een eigen onderneming starten, houdt risico’s in. Door je goed te verzekeren, kun je er alvast enkele uitsluiten of minimaliseren.

Sommige verzekeringen zijn zelfs verplicht.

Verplichte verzekeringen voor zelfstandigen

  • Beroepsaansprakelijkheid. Beeld je in dat je als aannemer een fout maakt bij het bouwen van een gezinswoning. Na een tijdje zakt het huis helemaal scheef en valt een deel zelfs in. Dan moet je de eigenaar vergoeden voor de schade die hij daardoor lijdt. Een verzekering beroepsaansprakelijkheid zal ze betalen.
  • Arbeidsongevallenverzekering. Heb je personeel in dienst? Dan ben je verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Ze beschermt werknemers tegen de gevolgen van mogelijke ongevallen tijdens hun werk en op weg naar en van het werk.
  • Burgerlijke aansprakelijkheid voor auto’s. Dit is voor alle auto’s een verplichte verzekering, dus ook voor een wagen van een zelfstandige.
  • Afhankelijk van de aard van je zelfstandige activiteit kunnen er nog andere verzekeringen wettelijk zijn opgelegd.

Weetje

Een overzicht van de verzekeringen die je verplicht moet afsluiten, vind je op de website van de FSMA

Nuttige verzekeringen voor zelfstandigen

Daarnaast zijn er nog een reeks verzekeringen die niet verplicht, maar wel nuttig zijn:

  • De hospitalisatieverzekering betaalt het deel van je ziektekosten terug dat je anders nog zelf zou moeten betalen na de tussenkomst van je ziekenfonds.
  • Het vervangingsinkomen dat je van het ziekenfonds krijgt bij ziekte of na een ongeval is meestal beperkt. Informeer je over de kost van een verzekering gewaarborgd inkomen om het verlies op te vangen. Zie meer hierover ook bij “Hoe bereid ik me voor op inkomensverlies”.
  • Het wettelijke pensioen voor zelfstandigen ligt meestal lager dan het pensioen voor werknemers. Daarom doen zelfstandigen er goed aan extra te sparen voor een aanvullend pensioen. Dat kan via verschillende formules van pensioenverzekeringen. Meer info over het pensioen als zelfstandige.
  • Een zaakschadeverzekering vergoedt schade aan de eigendommen van je zaak. Hieronder valt bijvoorbeeld de brandverzekering. Het kan ook nuttig zijn (dure) machines of elektronica (zoals een server, computers …) te verzekeren tegen schade die niet voortvloeit uit een brand.

Wikifin-tip

Laat je voor je verzekeringen bijstaan door een verzekeringsexpert. Hij zorgt ervoor dat je niet te weinig, maar ook niet te veel verzekerd bent.