Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Welk soort lening kies je voor de aankoop van je auto?

Om de aankoop van je auto te financieren, kan je een consumentenkrediet afsluiten. Een consumentenkrediet is een lening waarmee een consument een uitgave kan financieren waarvoor hij niet het nodige geld heeft. Dit soort krediet wordt gebruikt voor de aankoop van consumptiegoederen en diensten. Er zijn trouwens verschillende soorten consumentenkredieten: een lening op afbetaling, een verkoop op afbetaling, een ballonkrediet of een private lease.

Op deze pagina

Lening op afbetaling

Een lening op afbetaling is een lening met vaste looptijd die je afbetaalt via vaste maandelijkse termijnen. Je weet dus op voorhand exact hoeveel en hoelang je maandelijks moet afbetalen.

Zoals de naam aangeeft, is een autolening een lening op afbetaling om de aankoop van een auto te financieren. Niet alleen zal dat duidelijk in de leningovereenkomst worden vermeld, maar bovendien zal je een kopie van de bestelbon of de factuur van de auto moeten voorleggen. Lees de bepalingen van de leningovereenkomst aandachtig. Sommige overeenkomsten bevatten bijvoorbeeld een ‘beding van eigendomsvoorbehoud’. Dat betekent dat de kredietgever eigenaar blijft van je auto tot je je lening volledig hebt afbetaald. Doe je dat niet, dan kan hij je auto dankzij dat beding recupereren onder bepaalde voorwaarden. Met een autolening zal je het wellicht ook moeilijker hebben of zal het zelfs onmogelijk zijn om je auto door te verkopen zolang je lening niet helemaal is afbetaald. Analyseer de bepalingen van de overeenkomst dus grondig.

Kan je je aankoop annuleren als je geen lening krijgt?

Als je leningaanvraag wordt geweigerd, kan je je aankoop annuleren, op voorwaarde echter dat de bestelbon die mogelijkheid vermeldt. Juridisch betekent dit dat de overeenkomst een opschortend beding betreffende de verlening van een krediet moet bevatten.

Verkoop op afbetaling

In geval van verkoop op afbetaling zal de consessiehouder zelf aanbieden om de aankoop gespreid terug te betalen. Een verkoop op afbetaling laat je dus toe om een auto te kopen en deze in meerdere vaste maandelijkse termijnen af te betalen. Maar, in tegenstelling tot een lening op afbetaling, moet je hier doorgaans een voorschot betalen (ook al is dit wettelijk niet meer verplicht). Tegenover dat voorschot staat dat je vaak veel aantrekkelijkere financieringstarieven krijgt. Deze kunnen ook worden verklaard door het feit dat de concessiehouder vaak een garantie inbouwt in de overeenkomst: het “beding van eigendomsvoorbehoud”. Op grond daarvan zal je pas eigenaar van de auto zijn op de dag waarop je je lening volledig hebt afbetaald. Doe je dat niet, dan zal de kredietgever je auto dus kunnen recupereren onder bepaalde voorwaarden.

Ballonkrediet

Met een ballonkrediet kan je je lening in kleinere maandelijkse bedragen afbetalen. Na de eventuele betaling van een voorschot betaal je slechts een klein deel van het kapitaal terug, terwijl je het grootste deel van het kapitaal bij de laatste maandelijkse betaling terugbetaalt. Die laatste betaling wordt de "ballon" genoemd. Afhankelijk van de overeenkomst vertegenwoordigt de ballon zo’n 30 tot 50 % van de aankoopprijs van de auto. Hij schommelt meestal in functie van de financieringsduur. Voor financieringsovereenkomsten op 24 maanden, zal dat bijvoorbeeld 50/50 zijn, en voor overeenkomsten op langere termijn 70/30: je betaalt dus 70 % van het geleende bedrag terug tijdens de looptijd van de autofinanciering, en de overige 30 % op vervaldatum. Je moet er dan ook voor zorgen dat je op vervaldatum over het bedrag van de ballon beschikt. Soms voorzien de overeenkomsten in de mogelijkheid om de auto op vervaldatum terug te geven (en de ballon dus niet te betalen). Aan die mogelijkheid worden echter vaak voorwaarden gekoppeld, zoals het aantal kilometers dat je jaarlijks rijdt. Leef je die voorwaarden niet na, dan moet je extra, vaak hoge kosten betalen.

Private lease

Bepaalde constructeurs bieden leasingformules voor particulieren aan. Het gaat daarbij om huurovereenkomsten op lange termijn. De looptijd van de overeenkomst en het aantal kilometers worden op voorhand vastgesteld. In ruil voor de huur die je betaalt, ontvang je een all-in huurformule: een BA- en omniumverzekering, rechtsbijstand, btw en verkeersbelasting, onderhoud, herstellingen, banden, Europese pechverhelping … Private lease omvat niet automatisch een tankkaart. Maar als je zo’n tankkaart wil, kan die in de overeenkomst worden opgenomen.

Als particulier moet je geen voorschot betalen. Aan het einde van de huurovereenkomst lever je de auto terug in bij de concessiehouder. Mogelijk zal je extra kosten moeten betalen als je meer kilometers hebt gereden dan afgesproken, of als de auto zich in slechte staat bevindt.

Weetje

Sommige banken bieden voorkeurtarieven aan voor minder vervuilende auto’s, zoals hybrides.