Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Wat te doen bij een verkeerde overschrijving?

Overschrijvingen aan het bankloket zijn zeldzaam geworden. Niet enkel omdat je je daarvoor moet verplaatsen, ook omdat banken er kosten voor aanrekenen. Thuisbankieren biedt voor heel wat mensen een oplossing. Maar dat verhoogt dan weer de kans op foute overschrijvingen. Zorg er dus voor dat je steeds aandachtig bent als je een overschrijving doet.

Op deze pagina

Wat kan er fout gaan?

  • Je hebt een oud rekeningnummer van de begunstigde, eentje dat niet meer gebruikt wordt. Dat vormt meestal niet zo’n groot probleem. Een overschrijving naar een afgesloten rekening wordt automatisch teruggestuurd naar je rekening.
  • Je tikt een rekeningnummer fout in. In dat geval wordt de overschrijving niet uitgevoerd. Elk rekeningnummer heeft immers een controlegetal om zulke vergissingen uit te sluiten.
  • Een dubbele overschrijving. Je denkt dat de overschrijving niet gelukt is en je bevestigt nog eens. Of je vergeet dat je een overschrijving al gedaan hebt en je doet ze opnieuw.
  • Je geeft een te hoog bedrag in, een nulletje te veel bijvoorbeeld.
  • Je kiest in de lijst van opgeslagen begunstigden de verkeerde persoon.

Betaald is betaald

Een overschrijving kan je niet annuleren, hoe snel je er ook bij bent. Betaald is betaald. Zelfs een betaling in het kader van een doorlopende opdracht is onomkeerbaar.

Enkel wanneer de fout bij de thuisbankmodule en dus buiten jezelf ligt, kan je je bank vragen om het per vergissing overgemaakte geld te recupereren.

Wat kan je wel doen om een foute overschrijving te recupereren?

  • Hou de bewijzen van de overschrijving goed bij. Als je altijd de naam en het adres van de begunstigde vermeldt, ook al is dat niet verplicht, kan je makkelijk bewijzen voor wie de overschrijving bedoeld was. Weet wel dat de bank niet nagaat of een rekening aan de persoon behoort die op de overschrijving vermeld staat. Dit moet je zelf controleren.
  • Wanneer je niet weet naar wie je hebt overgeschreven, contacteer dan je bank. Die zal bij de begunstigde bank de gegevens opvragen van de persoon aan wie je geld verkeerdelijk hebt overgemaakt. Je bank is verplicht redelijke inspanningen te leveren om het bedrag terug te vorderen, en de bank van de ontvanger is verplicht om daaraan mee te werken. Als de bank van de ontvanger weigert je de relevante informatie te verstrekken, d.w.z. de naam en het adres van de ontvanger van de verkeerde overschrijving, kan je overwegen om juridische stappen te ondernemen. Maar je gaat best eerst te rade bij de ombudsdienst voor financiële diensten 'Ombudsfin'.
  • Weet je wel naar wie je hebt overgeschreven? Informeer de persoon zo snel mogelijk dat er een vergissing is gebeurd. Vraag om het per vergissing overgeschreven geld terug te storten. Meestal zal de ontvanger van de overschrijving vrijwillig het onterecht ontvangen bedrag terugstorten. Wanneer het gaat om een overheidsinstantie of een nutsbedrijf (elektriciteit, water, …) heb je geluk. Bij die bedrijven vallen verkeerde overschrijvingen wel vaker voor dus ze hebben een procedure om snel terugbetalingen in orde te brengen.

Wat als de tegenpartij niet vrijwillig terugbetaalt?

De ontvanger van geld dat verkeerdelijk werd overgemaakt, is wettelijk verplicht om het terug te storten. Als hij weigert, kan je naar de rechtbank stappen. Je krijgt het onterecht achtergehouden bedrag terug en diegene die je geld achtergehouden heeft, betaalt bovendien de kosten van een eventuele rechtszaak. Dat laatste is een argument dat de tegenpartij kan overtuigen om de terugbetaling te doen zodat een rechtszaak niet nodig is.

Weetje

Heb je geld naar een foutieve rekening overgemaakt, dan is de houder daarvan verplicht je terug te betalen.