Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Hoeveel kan je terugbetalen?

Op deze pagina

Schat het risico in

Voor jezelf is het cruciaal om niet te veel hooi op je vork te nemen. Want schulden zijn veel sneller gemaakt dan afbetaald.

De kredietgever of kredietbemiddelaar moet grondig nagaan of je de lening kan terugbetalen. Het is niet omdat hij geld verdient aan leningen, dat hij dan maar zoveel mogelijk moet uitlenen.

De kredietgever of tussenpersoon stelt je daarom vermoedelijk de volgende vragen:

  • Hoe hoog is je inkomen? De kredietgever of tussenpersoon vraagt je loonfiches of belastingaanslag. Vermeld al je inkomsten, dus ook ontvangen alimentatie, vervangingsinkomen, enz.
  • Welke kosten heb je? De kredietgever of tussenpersoon gaat na hoeveel terugkerende kosten je per maand en per jaar hebt. Reken daarbij ook te verwachten uitzonderlijke uitgaven bij zoals de vervanging van je wasmachine, werken in je woning, enz.
  • Hoe stabiel is je situatie? De kredietgever of tussenpersoon polst naar je gezinssituatie, het soort arbeidscontract dat je hebt, enz. 

Het is belangrijk om een zo eerlijk en volledig mogelijk beeld van je situatie te geven. Daar heb je zelf ook baat bij.

Geld lenen kost geld

Heb je nog andere leningen?

De kredietgever raadpleegt ook de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België. Die houdt de gegevens bij van alle consumentenkredieten en hypothecaire leningen die iemand heeft of heeft gehad. Ze weet ook wie afbetalingsproblemen heeft of heeft gehad. De kredietgevers zijn verplicht om deze centrale te raadplegen vooraleer ze een krediet geven.

Als de kredietgever je aanvraag onderzocht heeft, beslist hij of hij je een lening geeft of niet. Hij mag en moet ze zelfs weigeren als hij denkt dat je de lening niet kan terugbetalen.

Vaak vraagt de kredietgever een extra zekerheid in de vorm van een waarborg. Deze waarborg helpt hem zijn geld te recupereren wanneer je niet meer zou terugbetalen. De meest gevraagde waarborgen: hypotheek, loonoverdracht, borgtocht, onderpand, schuldsaldoverzekering.

Eenmaal je een krediet krijgt, wordt dat ook in de kredietcentrale geregistreerd.

Schulden zijn veel sneller gemaakt dan afbetaald.

Wat als je lening niet wordt toegekend?

Als de kredietgever je geen lening wil toekennen, moet hij je uitleggen waarom en welke informatie hij heeft gebruikt om tot die beslissing te komen. Als deze informatie fout is in de geraadpleegde databanken, kan je ze laten rechtzetten.

Wikifin-tips

  • Neem de analyse van je financiële situatie serieus. Zo voorkom je dat je te veel schuldenlast op je schouders neemt.
  • Kredietgevers en kredietbemiddelaars zijn verplicht om je kredietgeschiedenis na te kijken en je te vragen naar je financiële gegevens. Zo kunnen ze inschatten hoeveel je kan terugbetalen.
  • Ga nooit tot het uiterste van je budget. Beperk het bedrag van je maandelijkse afbetalingen en voorzie een marge voor onvoorziene omstandigheden zoals werkloosheid, ziekte, enz.