Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Wat dekt de hospitalisatieverzekering?

De hospitalisatieverzekering vormt een aanvulling op de verplichte verzekering "gezondheidszorg". De kosten die je moet betalen, worden dus pas na tussenkomst van je mutualiteit of de Hulpkas terugbetaald.

Naargelang de contractuele voorwaarden en modaliteiten, kan een hospitalisatieverzekering je vergoeden voor:

  • Je hospitalisatiekosten zoals doktersrekeningen, kosten voor medische verzorging, kosten voor onderzoeken, kamerprijs, uitgaven voor geneesmiddelen en medisch materiaal en dat zowel in België als in het buitenland.
  • Je ambulante kosten vóór en na een opname. Meestal omvatten die de uitgaven die je hebt gemaakt tijdens de periode van één maand vóór en drie maanden na je hospitalisatie. Die termijnen kunnen schommelen in functie van je verzekeringscontract.
  • Je kosten voor thuisverpleging na een verblijf in het ziekenhuis of de kosten voor de opvang van je kinderen.
  • Je kosten voor de behandeling van een aantal ernstige ziekten (kanker, ziekte van Parkinson … ) als je contract daarin expliciet voorziet. Als deze waarborg in je contract opgenomen is, geeft het contract aan wat precies met "ernstige ziekten" wordt bedoeld. In zulke gevallen is er een ruimere tussenkomst in je ambulante kosten, soms zelfs zonder dat je in het ziekenhuis werd opgenomen.

Het bedrag dat je terugbetaald krijgt, ligt contractueel vast. Lees je contract daarom aandachtig.

Voorbeeld

Je verzekeringscontract dekt een tweepersoonskamer. Als je in het ziekenhuis aankomt, kies je voor een eenpersoonskamer. De supplementen die het ziekenhuis dan voor een eenpersoonskamer aanrekent, worden niet door je hospitalisatieverzekering terugbetaald. 

In een hospitalisatieverzekering wordt vaak ook een franchise opgenomen. Mogelijk kan je met je verzekeraar een contract zonder franchise onderhandelen. Je verzekeringspremie komt dan wel hoger te liggen.

Ook wie een hospitalisatieverzekering afsloot, kan vrij kiezen in welk ziekenhuis hij wil behandeld worden. Maar sommige verzekeraars zetten in hun contracten dat ze voor bepaalde ziekenhuizen een beperking van de dekking invoeren, namelijk een plafond in de verzekerde bedragen of een hogere franchise. Sommige ziekenhuizen en verzekeraars sluiten ook akkoorden af, waardoor de verzekerden genieten van een derdebetalersysteem. In dat geval ontvang je geen eindfactuur, aangezien de verzekeraar zijn deel rechtstreeks aan het ziekenhuis betaalt en je enkel voor de franchise opdraait. Heeft het ziekenhuis geen akkoord met je verzekeraar, dan moet je eerst de volledige factuur aan het ziekenhuis betalen vóór je een aanvraag tot terugbetaling bij je verzekeraar kan indienen.

Weetje

Sommige ziekenhuizen en verzekeraars hebben een derdebetalersregeling. Je moet dan bij het verlaten van de kliniek alleen nog je franchise of opleg betalen.

Wie wordt gedekt?

De hospitalisatieverzekering dekt in eerste plaats jou als verzekerde. Als je het contract wenst uit te breiden naar je gezinsleden, kan dat meestal mits een bijkomende premie. 

Personen die hiervoor in aanmerking komen, zijn:

  • De partner waarmee je samenwoont, zelfs al ben je niet getrouwd of heb je geen samenlevingscontract
  • De kinderen die je ten laste hebt, zelfs al wonen die niet op je adres wegens co-ouderschap of omdat ze op kot zitten
  • De kinderen van je partner