Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Hoe geef je schade aan bij de verzekeraar?

Als er iets misloopt, verwittig je best zo snel mogelijk de verzekeraar. Doe dat hoe dan ook binnen de termijn die in het verzekeringscontract is bepaald. Bezorg hem de nodige gegevens, zodat hij een beeld krijgt van de omstandigheden en de aansprakelijkheden. Op basis daarvan wordt de schadevergoeding berekend waarop je als verzekerde of slachtoffer recht hebt.

Enkele praktische tips

In je aangifte geef je best volgende informatie: 

 • De datum waarop de schade zich voordeed
 • De aard van de schade (glasbreuk, diefstal, overstroming, overlijden …)
 • Het aanrijdingsformulier (na een verkeersongeval)
 • De omstandigheden van de schade
 • In bepaalde gevallen: de offertes voor herstellingen
 • Bewijsstukken (bijvoorbeeld na diefstal het proces-verbaal van de politie)
 • De gegevens van getuigen, na een ongeval of diefstal
 • Foto’s van de schade

De verzekeraar kan altijd bijkomende informatie vragen. Nadien kan hij, indien nodig, een expert aanstellen. Die komt bij jou langs om de schade en de oorzaak ervan in te schatten. Je verzekeraar baseert zich daarna meestal op dat verslag om je schadevergoeding te berekenen.

Wikifin-tips

 • Geef je verzekeraar duidelijk de datum, de locatie en de oorzaak van de schade door.
 • Na een verkeersongeval voeg je bij je verklaring ook het aanrijdingsformulier en eventueel het proces-verbaal van de politie.
 • Na een inbraak voeg je aan je verklaring ook het proces-verbaal van de politie toe.
 • Verstuur jouw verklaringen eventueel aangetekend. Ook wanneer je via mail de documenten verstuurt en je de verzonden mails bewaart, kan nadien nog bewijs van de aangifte geleverd worden.