Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

De schadevergoeding

Het bedrag waarop je recht hebt, hangt hoofdzakelijk af van de dekking die je verzekeringscontract biedt. Soms is de schadevergoeding afhankelijk van de mate waarin schade geleden is. In andere gevallen krijg je een forfaitaire som.

Dankzij de tussenkomst van je verzekeraar kan je de schade laten herstellen.

 • De forfaitaire verzekering
  Je krijgt een vast bedrag uitbetaald, los van het nadeel of de schade die je hebt. Zo’n schadeloosstelling geldt vooral bij levensverzekeringen, maar kan ook voorkomen bij hospitalisatieverzekeringen.
 • De schadevergoedingsverzekering
  Bij een schadevergoedingsverzekering gebeurt de berekening op basis van de geleden schade. In principe stelt je verzekeraar een expert aan om de schade te evalueren. In sommige gevallen – zoals na een inbraak – moet je ook kunnen bewijzen wat er werd gestolen, vóór je schadeloos wordt gesteld.
  • Is je wagen total loss, dan kan de schadevergoeding worden gebaseerd op een door de betrokken partijen aangenomen waarde, die in het contract is bepaald.
  • Is hij gedeeltelijk beschadigd, dan wordt de vergoeding gebaseerd op de reparatiekosten.
  • Leidt een ongeval tot invaliditeit, dan wordt het slachtoffer vergoed met een forfaitaire rente die wordt berekend op de vastgestelde graad van invaliditeit.

Wanneer moet de verzekeraar uitbetalen?

In het geval van een forfaitaire verzekering moet de verzekeraar je schadeloos stellen zodra hij de aangifte ontvangt en er aan alle contractuele voorwaarden is voldaan. Bij een levensverzekering is dat bijvoorbeeld het geval als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Bij schadevergoedingsverzekeringen moeten, naargelang het type verzekering, de schade en de aansprakelijkheden worden vastgesteld.

De uitbetaling kan contant gebeuren of via een overschrijving op de rekening van de persoon die vergoed moet worden (jezelf in het geval van een omniumverzekering, het slachtoffer in het kader van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, de partner of de kinderen bij een overlijdensverzekering …). 

Vergeet niet dat de verzekeraar kan weigeren je schadevergoeding te betalen als je fraude pleegde of de schadevergoeding kan verminderen als je de verplichtingen vermeld in je contract niet naleefde. Zo moet je voor de diefstalverzekering de afgesproken veiligheidsmaatregelen genomen hebben.

Als je contract geschorst of opgezegd is omdat je de premies niet betaald hebt, krijg je bij schadegeval ook geen vergoeding.

Wikifin-tip

Vergeet niet je verzekeringscontract te laten aanpassen als de risico’s waaraan je wordt blootgesteld veranderen (bijvoorbeeld na aankoop van een waardevol meubelstuk bij een brandverzekering voor de inboedel).